iaz:V1.0 (Spoed)melding (HA/HAP → MKA): verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
((Spoed)melding (HA/HAP → MKA))
((Spoed)melding (HA/HAP → MKA))
Regel 14: Regel 14:
  
 
Het MKAS vervult één systeemrol:
 
Het MKAS vervult één systeemrol:
* Acute zorg proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem
+
* Acute zorg proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem.
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  

Versie van 6 okt 2015 om 15:18

{{#customtitle:(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)|(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult één systeemrol:

  • Acute zorg proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het HAPIS vervult één systeemrol:

  • Acute zorg proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het MKAS vervult één systeemrol:

  • Acute zorg proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem.
Systeemrollen Spoedmelding HIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding HAPIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding MKAS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Spoedmelding

De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.

Scenario Bedrijfsrol Systeem Transactiegroep Transacties Codes Status
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Huisarts HIS Spoedmelding Sturen Spoedmelding AZP-SPS Niet beschikbaar
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Huisartsenpost HAPIS Spoedmelding Sturen Spoedmelding AZP-SPS Niet beschikbaar
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Meldkamer MKAS Spoedmelding Ontvangen Spoedmelding AZP-SPO Niet beschikbaar

Tabel Spoedmelding