Ambulancerapportage (AMB → HA)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties & Transactiegroepen)
(Ambulancerapportage (AMB → HA))
Regel 42: Regel 42:
 
| Ambulancerapportage (PUSH)
 
| Ambulancerapportage (PUSH)
 
| Sturen Ambulancerapportage
 
| Sturen Ambulancerapportage
| [http://www.nictiz.nl/page/Publicaties?mod%5b360%5d%5bi%5d=685 AZP-AMS] (Implementatiehandleiding) [http://bit.ly/1IEs9iP XML-materiaal]
+
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-AMS] (Implementatiehandleiding) [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/AORTA_HAZ_XML_materiaal_v10.zip XML-materiaal]
 
| AMBS
 
| AMBS
 
| Ambulance
 
| Ambulance
Regel 49: Regel 49:
 
| Ambulancerapportage (PUSH)
 
| Ambulancerapportage (PUSH)
 
| Ontvangen Ambulancerapportage  
 
| Ontvangen Ambulancerapportage  
| [http://www.nictiz.nl/page/Publicaties?mod%5b360%5d%5bi%5d=685 AZP-AMO] (Implementatiehandleiding) [http://bit.ly/1IEs9iP XML-materiaal]
+
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-AMO] (Implementatiehandleiding) [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/AORTA_HAZ_XML_materiaal_v10.zip XML-materiaal]
 
| HIS
 
| HIS
 
| Huisarts
 
| Huisarts

Versie van 11 dec 2015 om 14:03

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Ambulancerapportage (AMB → HA)

Systemen & Systeemrollen

De ambulance en de huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Ambulancesysteem (AMBS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ambulancerapportage mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het AMBS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Sturend [AZP-AMS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Ontvangend [AZP-AMO] Systeem.
Systeemrollen Ambulancerapportage AMBS.jpg Systeemrollen Ambulancerapportage HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Ambulancerapportage

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Ambulancerapportage.

Use Case - Ambulancerapportage.jpg

Afbeelding: Ambulancerapportage

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Ambulancerapportage (AMB → HA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Ambulancerapportage (AMB → HA) Ambulancerapportage (PUSH) Sturen Ambulancerapportage AZP-AMS (Implementatiehandleiding) XML-materiaal AMBS Ambulance
Ambulancerapportage (AMB → HA) Ambulancerapportage (PUSH) Ontvangen Ambulancerapportage AZP-AMO (Implementatiehandleiding) XML-materiaal HIS Huisarts

Tabel Ambulancerapportage