Bevestiging (MKA → HA/HAP)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Systemen & Systeemrollen)
Regel 14: Regel 14:
  
 
===Systemen & Systeemrollen===
 
===Systemen & Systeemrollen===
 +
Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
 +
 +
Het HIS vervult de systeemrol:
 +
* Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.
 +
 +
Het HAPIS vervult de systeemrol:
 +
* Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.
 +
 +
Het MKAS vervult de systeemrol:
 +
* Acute Zorg Proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! [[Bestand: Systeemrollen Spoedmelding HIS.jpg]]
 +
! [[Bestand: Systeemrollen Spoedmelding HAPIS.jpg]]
 +
! [[Bestand: Systeemrollen Spoedmelding MKAS.jpg]]
 +
|}
 +
 +
''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding: Systeemrollen bij Spoedmelding </span>''
 +
 +
 
De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:
 
De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:
 
* Meldkamersysteem (MKAS) is Bevestiging Sturend [AZP-BES] Systeem
 
* Meldkamersysteem (MKAS) is Bevestiging Sturend [AZP-BES] Systeem

Versie van 7 okt 2015 om 10:27

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Bevestiging (MKA → HA/HAP)

Procesbeschrijving

De meldkamer stuurt het bericht naar de huisarts of huisartsenpost als verzekering dat de gevraagde ambulance onderweg is, dan wel met de toekenning van het gevraagde ritnummer voor de auto van de huisartsenpost.

Bedrijfsrollen

Bij de Bevestiging zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:

 • Meldkamer;
 • Huisarts;
 • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts).

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem.
Systeemrollen Spoedmelding HIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding HAPIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding MKAS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Spoedmelding


De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

 • Meldkamersysteem (MKAS) is Bevestiging Sturend [AZP-BES] Systeem
 • Huisartseninformatiesysteem (HIS) is Bevestiging Ontvangend [AZP-BEO] Systeem
 • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Bevestiging Ontvangend [AZP-BEO] Systeem

Transacties & Transactiegroepen

Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Bevestiging.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Bevestiging

De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.

Scenario Bedrijfsrol Systeem Transactiegroep Transacties Codes Status
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Meldkamer MKAS Bevestiging Sturen Bevestiging AZP-BES Niet beschikbaar
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Huisarts HIS Bevestiging Ontvangen Bevestiging AZP-BEO Niet beschikbaar
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Huisartsenpost HAPIS Bevestiging Ontvangen Bevestiging AZP-BEO Niet beschikbaar

Tabel Bevestiging