iaz:V1.0 HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)|HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)

Procesbeschrijving

Na triage stuurt de HAP-triagist dit bericht naar de SEH als de patiënt naar de SEH wordt verwezen.

Bedrijfsrollen

Bij de HAP-triagist verwijst naar SEH zijn twee bedrijfsrollen te onderscheiden:

  • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts);
  • SEH.

Systemen & Systeemrollen

De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

  • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem;
  • SEH-systeem (ZIS) is Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.

Transacties & Transactiegroepen

Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Verwijzing

De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.

Scenario Bedrijfsrol Systeem Transactiegroep Transacties Codes Status
HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH) HAP HAPIS Verwijzing Sturen Verwijzing AZP-VES Niet beschikbaar
HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH) SEH ZIS Verwijzing Ontvangen Verwijzing AZP-VEO Niet beschikbaar

Tabel Verwijzing