iaz:V1.0 HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)|HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)

Procesbeschrijving

Na behandeling of aanvullend onderzoek stuurt de waarnemend huisarts van de HAP dit bericht naar de SEH als de patiënt naar de SEH wordt verwezen.

Bedrijfsrollen

Bij de HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH zijn twee bedrijfsrollen te onderscheiden:

  • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts);
  • SEH.

Systemen & Systeemrollen

De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

  • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem;
  • SEH-systeem (ZIS) is Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.

Transacties & Transactiegroepen

Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Verwijzing

De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.

Scenario Bedrijfsrol Systeem Transactiegroep Transacties Codes Status
HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH) HAP HAPIS Verwijzing Sturen Verwijzing AZP-VES Niet beschikbaar
HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH) SEH ZIS Verwijzing Ontvangen Verwijzing AZP-VEO Niet beschikbaar

Tabel Verwijzing