iaz:V1.0 Ontwerp Acute Zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Algemeen)
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
 
(76 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Ontwerp Acute Zorg V1.0|Ontwerp Acute Zorg V1.0}}
+
{{DISPLAYTITLE:Ontwerp Acute Zorg V1.0|Ontwerp Acute Zorg V1.0}}
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
 
==Algemeen==
 
==Algemeen==
  
Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ) beschrijft de onderlinge verbanden tussen het proces, de bedrijfsrollen, de systemen, de systeemrollen en transacties.
+
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ).
  
Het proces is beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:
+
Het Acute Zorg Proces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Richtlijn-acute-zorg-2014-versie-3.0.pdf Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp]. In de onderstaande afbeelding is dit gevisualiseerd.
* Meldkamer;
 
* Huisarts;
 
* Huisartsenpost  (Waarnemend huisarts);
 
* SEH;
 
* Ambulance.
 
  
Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:
+
[[Bestand:Plaatje proces vanuit de richtlijn.jpg]]
* Meldkamersysteem (MKAS);
 
* Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 
* Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) Systeem;
 
* SEH-systeem (ZIS);
 
* Ambulancesysteem (AMBS).
 
  
Een systeem kan één of meerdere systeemrollen vervullen. Dit zijn:
+
''<span style="color:#D2691E"> Figuur: Gegevensuitwisseling Acute Zorg Proces</span>''
# Sturend Systeem;
 
# Ontvangend Systeem;
 
# Raadplegend Systeem;
 
# Beschikbaarstellend Systeem.
 
  
De generieke transacties van deze systeemrollen zijn:
+
In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:
* Sturend Systeem stuurt gegevens naar het Ontvangend Systeem;  
+
* Meldkamer (MKA);  
* Ontvangend Systeem ontvangt gegevens van een Sturend Systeem;
+
* Huisarts (HA);
* Raadplegend Systeem vraagt gegevens op bij een Beschikbaarstellend Systeem;
+
* Huisartsenpost (HAP);
* Beschikbaarstellend Systeem stuurt de gevraagde gegevens naar een Raadplegend Systeem.
+
* Spoedeisende hulp (SEH);
 +
* Ambulance (AMB).
  
Opmerkingen:
+
==Doelgroep==
* Iedere transactie heeft een unieke code [AZP-***]. Deze code is opgebouwd uit twee sub-codes, waarbij ‘AZP’ staat voor ‘Acute Zorg Proces’ en sub-code ‘***’ (na het verbindingsstreepje) voor het type overdrachtsbericht. Dit zijn drie letters, waarbij de laatste letter de generieke transactie aangeeft. De transactiecode van een spoedmelding [AZP-SPS] is bijvoorbeeld een transactie van een sturend systeem.
 
* De transacties die tussen de systeemrollen plaatsvinden, incl. bijbehorende berichtspecificaties staan niet in dit functioneel ontwerp uitgewerkt. Indien ze beschikbaar zijn, dan hebben ze een link naar de specificaties. Dit is in ART-DECOR of in een document.
 
  
=Proces=
+
De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:
 +
* Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 +
* Vertegenwoordigers van zorgverleners.
  
De meldkamer (MKA) ontvangt via 112 of van een zorgverlener via een ander telefoonnummer of elektronisch bericht een acute zorgvraag. De centralist of meldkamer neemt de melding aan en registreert de melding in het systeem van de MKA. De meldkamer voert triage uit en bepaalt of ambulancevervoer noodzakelijk is en of een ambulance beschikbaar is. De meldkamer kan hierbij gebruik maken van de professionele samenvatting (condities, medicatieverstrekkingen) die bij de huisarts kan worden opgevraagd. Als een ambulance niet noodzakelijk geacht wordt, kan de meldkamer de patiënt zelfzorg adviseren.
+
==Kaders & uitgangspunten==
Indien ambulancevervoer noodzakelijk is wordt een ambulance toegewezen door de centralist/meldkamer. Een opdracht wordt verstuurd naar de ambulance waarin minimaal de locatie en urgentie worden aangegeven. Aanvullende informatie ontvangen van de aanvrager of door de MKA tijdens triage verkregen kan worden meegestuurd om het ambulancepersoneel vooraf te informeren.
 
  
Tijdens de rit naar de patiënt kan de ambulance de professionele samenvatting van de patiënt opvragen bij de huisarts. Zodra de ambulance op locatie aankomt onderzoekt de ambulance de patiënt en begint met zorgverlening aan de patiënt. De ambulance besluit of vervoer van de patiënt noodzakelijk is of dat eerste hulp ter plaatse (EHTP) kan worden geboden.
+
===Richtlijn===
  
Indien besloten wordt de patiënt te vervoeren wordt de bestemming bepaald. Afhankelijk van de situatie wordt de bestemming bepaald door de meldkamer, het ambulancepersoneel of de patiënt. De SEH wordt gewaarschuwd dat een patiënt onderweg is door middel van een voorwaarschuwing. Tijdens het vervoeren van de patiënt kan aanvullende informatie over de toestand en eventuele verleende zorg worden verstuurd naar de SEH om deze beter voor te bereiden op de komst van de patiënt. Deze informatie kan in de loop van de rit wijzigingen of aangevuld worden. De SEH wordt van deze wijzigingen op de hoogte gehouden.
+
De [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Richtlijn-acute-zorg-2014-versie-3.0.pdf Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp] geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequaat te ondersteunen. Het vormt de basis voor de Informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ). In de bijlage van deze richtlijn zijn voorbeeldscenario’s gegeven die de veel voorkomende spoedsituaties in de zorg beschrijven. Vanuit deze scenario’s zijn de berichten vastgesteld om de informatievoorziening adequaat te ondersteunen. Het gaat hier om 22 overdrachten tussen zorgverleners die in de volgende use cases zijn beschreven. Bij deze use cases is aangegeven of een bericht is gespecificeerd in ART-DECOR dan wel in een ander document.
  
Bij aankomst van de patiënt op de SEH wordt de zorg van de patiënt overgedragen aan de SEH. Tevens ontvangt de SEH een laatste update van de gegevens die tijdens de rit zijn verzameld. Indien voor de behandeling noodzakelijk kan de SEH de professionele samenvatting van de patiënt opvragen. Na verlening van de acute zorg kan de patiënt worden ontslagen uit het ziekenhuis of worden overgedragen aan een interne afdeling.
+
===Infrastructuur===
 +
De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.
  
Een patiënt kan zich ook, al dan niet op basis van een verwijzing van de huisarts, zelf melden bij de SEH met een acute zorgvraag.
+
==Kwalificatie==
De laatste partij die de patiënt binnen het acute zorgproces behandelt, rapporteert aan de huisarts. De huisarts kan op basis van deze rapportage de zorg aan de patiënt of diens directe omgeving afstemmen.
+
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie [http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Kwalificaties de websitepagina over Nictiz kwalificaties].
  
De huisarts verwerkt een samenvatting van de rapportage in het dossier van de patiënt zodat de relevante informatie uit het acute zorgproces beschikbaar is voor andere zorgverleners.
+
=Use Cases=
  
[[Image:acute_zorg_activity.jpg|Activity diagram]]
+
Voor een beschrijving van het Acute Zorg Proces en de bedrijfsrollen behorende bij de onderstaande use cases zie [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Richtlijn-acute-zorg-2014-versie-3.0.pdf Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp].
  
=Beschrijving van de informatiestandaard=
+
{{:iaz:V1.0_(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)}}
 
+
{{:iaz:V1.0_Bevestiging (MKA → HA/HAP)}}
Er zijn vier van belang zijnde actoren die een rol spelen bij het SEH proces:
+
{{:iaz:V1.0_Voorwaarschuwing (MKA → SEH)}}
# Meldkamer (MKA)
+
{{:iaz:V1.0_Ritopdracht (MKA → AMB)}}
# Spoedeisende hulp (SEH)
+
{{:iaz:V1.0_Patiëntidentificatie (SEH → AMB)}}
# Ambulance (AMB)
+
{{:iaz:V1.0_Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)}}
# Huisarts (HA)
+
{{:iaz:V1.0_Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB)}}
 
+
{{:iaz:V1.0_Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH)}}
In onderstaande tabel staan de systemen en de use cases die ze kunnen uitvoeren. In de volgende paragrafen worden de use cases besproken.
+
{{:iaz:V1.0_Meldkamerrapportage (MKA → HA)}}
 
+
{{:iaz:V1.0_Ambulancerapportage (AMB → HA)}}
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
+
{{:iaz:V1.0_Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)}}
|+Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
+
{{:iaz:V1.0_Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH)}}
!Transacties
+
{{:iaz:V1.0_HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)}}
!Actoren
+
{{:iaz:V1.0_HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)}}
!Omschrijving
+
{{:iaz:V1.0_SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)}}
!Optionaliteit
+
{{:iaz:V1.0_SEH MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)}}
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Opvragen_Ps|Opvragen MKA-PS]]
 
 
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Spoedmelding|Spoedmelding]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Meldkamer
 
 
 
Huisarts
 
| style="background-color: white;"|
 
-Het opvragen van een professionele samenvatting bij de huisarts
 
 
 
-Het doen van een spoedmelding
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
 
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Aanvragen_Ambulancevervoer|Aanvragen ambulancevervoer]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Meldkamer
 
 
 
Ambulance
 
| style="background-color: white;"|
 
-Het aanvragen van een ambulance
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Geven_Zelfzorgadvies|Zelfzorgadvies geven]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Rapportage-ontvanger
 
 
 
Meldkamer
 
| style="background-color: white;"|
 
-Rapportage sturen vanuit de Meldkamer die de huisarts ontvangt
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_EHTP|Eerste hulp ter plaatse]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Rapportage-ontvanger
 
 
 
Ambulance
 
| style="background-color: white;"|
 
-Rapportage sturen vanuit de Ambulance die de huisarts ontvangt
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Acute_Zorg_Verlenen_SEH|Verlenen SEH]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Rapportage-ontvanger
 
 
 
Spoedeisende hulp
 
| style="background-color: white;"|
 
-Rapportage sturen vanuit de SEH die de huisarts ontvangt
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Opvragen_Ps|Opvragen AMB-PS]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Ambulance
 
 
 
Huisarts
 
| style="background-color: white;"|
 
-Het opvragen van een professionele samenvatting bij de huisarts
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Ambulancerit|Uitvoeren ambulancerit]]
 
| style="background-color: white;"|
 
Spoedeisende hulp
 
 
 
Ambulance
 
| style="background-color: white;"|
 
-Het sturen van een ambulance
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
|-
 
| style="background-color: white;"|
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Doorverwijzen|Doorverwijzen]]
 
 
 
-[[az:V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg#Transactie_Acute_Zorg_Opvragen_Ps|Opvragen SEH-PS]]
 
 
 
| style="background-color: white;"|
 
Spoedeisende hulp
 
 
 
Huisarts
 
| style="background-color: white;"|
 
 
 
- Het doorverwijzen van een patiënt naar de SEH
 
 
 
- Het opvragen van een professionele samenvatting bij de huisarts
 
 
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
 
 
R
 
 
 
R
 
|}
 
 
 
[[Image: acute_zorg_component.jpg|Component Diagram]]
 
 
 
=Transacties=
 
 
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Opvragen_Ps}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Geven_Zelfzorgadvies}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Aanvragen_Ambulancevervoer}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_EHTP}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Ambulancerit}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Verlenen_SEH}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Spoedmelding}}
 
{{:iaz:V1.0_Transactie_Acute_Zorg_Doorverwijzen}}
 

Huidige versie van 20 jul 2020 om 01:11


Inhoud

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ).

Het Acute Zorg Proces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. In de onderstaande afbeelding is dit gevisualiseerd.

Plaatje proces vanuit de richtlijn.jpg

Figuur: Gegevensuitwisseling Acute Zorg Proces

In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Meldkamer (MKA);
 • Huisarts (HA);
 • Huisartsenpost (HAP);
 • Spoedeisende hulp (SEH);
 • Ambulance (AMB).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders & uitgangspunten

Richtlijn

De Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequaat te ondersteunen. Het vormt de basis voor de Informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ). In de bijlage van deze richtlijn zijn voorbeeldscenario’s gegeven die de veel voorkomende spoedsituaties in de zorg beschrijven. Vanuit deze scenario’s zijn de berichten vastgesteld om de informatievoorziening adequaat te ondersteunen. Het gaat hier om 22 overdrachten tussen zorgverleners die in de volgende use cases zijn beschreven. Bij deze use cases is aangegeven of een bericht is gespecificeerd in ART-DECOR dan wel in een ander document.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

Voor een beschrijving van het Acute Zorg Proces en de bedrijfsrollen behorende bij de onderstaande use cases zie Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.

Waarschuwing:Titelweergave "(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)" overschrijft eerdere titelweergave "Ontwerp Acute Zorg V1.0".


(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem.
Systeemrollen Spoedmelding HIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding HAPIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding MKAS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Spoedmelding

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.

Use Case - Spoedmelding.jpg

Afbeelding: Use Case Spoedmelding

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario (Spoed)melding (HA/HAP -> MKA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HIS Huisarts
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HAPIS Huisartsenpost
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Ontvangen Spoedmelding AZP-SPO MKAS Meldkamer

Tabel Spoedmelding Waarschuwing:Titelweergave "Bevestiging (MKA → HA/HAP)" overschrijft eerdere titelweergave "(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)".


Bevestiging (MKA → HA/HAP)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de bevestiging mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Bevestiging Sturend [AZP-BES] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Bevestiging Ontvangend [AZP-BEO] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Bevestiging Ontvangend [AZP-BEO] Systeem.
Systeemrollen Bevestiging MKAS.jpg Systeemrollen Bevestiging HIS.jpg Systeemrollen Bevestiging HAPIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Bevestiging

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Bevestiging.

Use Case - Bevestiging.jpg

Afbeelding: Use Case Bevestiging

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Bevestiging (MKA → HA/HAP).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Bevestiging (PUSH) Sturen Bevestiging AZP-BES MKAS Meldkamer
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Bevestiging (PUSH) Ontvangen Bevestiging AZP-BEO HAPIS Huisartsenpost
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Bevestiging (PUSH) Ontvangen Bevestiging AZP-BEO HIS Huisarts

Tabel Bevestiging Waarschuwing:Titelweergave "Voorwaarschuwing (MKA → SEH)" overschrijft eerdere titelweergave "Bevestiging (MKA → HA/HAP)".


Voorwaarschuwing (MKA → SEH)

Systemen & Systeemrollen

De meldkamer en de spoedeisende hulp (SEH) maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Meldkamersysteem (MKAS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de voorwaarschuwing mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Voorwaarschuwing Sturend [AZP-VOS] Systeem.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Voorwaarschuwing Ontvangend [AZP-VOO] Systeem.
Systeemrollen Voorwaarschuwing MKAS.jpg Systeemrollen Voorwaarschuwing ZIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Voorwaarschuwing

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Voorwaarschuwing.

Use Case - Voorwaarschuwing.jpg

Afbeelding: Use Case Voorwaarschuwing

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Voorwaarschuwing (MKA → SEH).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Voorwaarschuwing (MKA → SEH) Voorwaarschuwing (PUSH) Sturen Voorwaarschuwing AZP-VOS MKAS Meldkamer
Voorwaarschuwing (MKA → SEH) Voorwaarschuwing (PUSH) Ontvangen Voorwaarschuwing AZP-VOO ZIS SEH

Tabel Voorwaarschuwing Waarschuwing:Titelweergave "Ritopdracht (MKA → AMB)" overschrijft eerdere titelweergave "Voorwaarschuwing (MKA → SEH)".


Ritopdracht (MKA → AMB)

Systemen & Systeemrollen

De meldkamer en de ambulance maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Meldkamersysteem (MKAS) en Ambulancesysteem (AMBS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ritopdracht mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Ritopdracht Sturend [AZP-RIS] Systeem.

Het AMBS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Ritopdracht Ontvangend [AZP-RIO] Systeem.
Systeemrollen Ritopdracht MKAS.jpg Systeemrollen Ritopdracht AMB.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Ritopdracht

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Ritopdracht.

Use Case - Ritopdracht.jpg

Afbeelding: Use Case Ritopdracht

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Ritopdracht (MKA → AMB).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Ritopdracht (MKA → AMB) Ritopdracht (PUSH) Sturen Ritopdracht AZP-RIS MKAS Meldkamer
Ritopdracht (MKA → AMB) Ritopdracht (PUSH) Ontvangen Ritopdracht AZP-RIO AMBS Ambulance

Tabel Ritopdracht Waarschuwing:Titelweergave "Patiëntidentificatie (SEH → AMB)" overschrijft eerdere titelweergave "Ritopdracht (MKA → AMB)".


Patiëntidentificatie (SEH → AMB)

Systemen & Systeemrollen

De spoedeisende hulp (SEH) en de ambulance maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk SEH-systeem (ZIS) en Ambulancesysteem (AMBS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de patiëntidentificatie en de feedbackinformatie van de SEH naar de ambulancevoorziening mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Patiëntidentificatie Sturend [AZP-PAS] Systeem.

Het AMBS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Patiëntidentificatie Ontvangend [AZP-PAO] Systeem.
Systeemrollen Patientidentificatie ZIS.jpg Systeemrollen Patientidentificatie AMB.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Patiëntidentificatie

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Patiëntidentificatie.

Use Case - Patiëntidentificatie.jpg

Afbeelding: Use Case Patiëntidentificatie

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Patiëntidentificatie (SEH → AMB).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Patiëntidentificatie (SEH → AMB) Patiëntidentificatie (PUSH) Sturen Patiëntidentificatie AZP-PAS ZIS SEH
Patiëntidentificatie (SEH → AMB) Patiëntidentificatie(PUSH) Ontvangen Patiëntidentificatie AZP-PAO AMBS Ambulance

Tabel Patiëntidentificatie Waarschuwing:Titelweergave "Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)" overschrijft eerdere titelweergave "Patiëntidentificatie (SEH → AMB)".


Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)

Systemen & Systeemrollen

De huisarts en de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de professionele samenvatting voor meldkamer mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting Meldkamer Beschikbaarstellend [AZP-PMB] Systeem.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting Meldkamer Raadplegend [AZP-PMR] Systeem.
Systeemrollen PS Meldkamer HIS.jpg Systeemrollen PS Meldkamer MKAS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Professionele samenvatting voor meldkamer

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Professionele samenvatting voor meldkamer.

Use Case - PS Meldkamer.jpg

Afbeelding: Professionele samenvatting voor meldkamer

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA) Professionele samenvatting meldkamer (PULL) Raadplegen Professionele samenvatting meldkamer AZP-PMR MKAS Meldkamer
Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA) Professionele samenvatting meldkamer (PULL) Beschikbaarstellen Professionele samenvatting meldkamer AZP-PMB HIS Huisarts


Tabel Professionele samenvatting voor meldkamer Waarschuwing:Titelweergave "Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB)" overschrijft eerdere titelweergave "Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)".


Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB)

Systemen & Systeemrollen

De huisarts en de ambulance maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS) en Ambulancesysteem (AMBS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de professionele samenvatting voor ambulance mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting Ambulance Beschikbaarstellend [AZP-PAB] Systeem.

Het AMBS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting Ambulance Raadplegend [AZP-PAR] Systeem.
Systeemrollen PS Ambulance HIS.jpg Systeemrollen PS Ambulance AMB.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Professionele samenvatting voor ambulance

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Professionele samenvatting voor ambulance.

Use Case - PS Ambulance.jpg

Afbeelding: Professionele samenvatting voor ambulance

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB) Professionele samenvatting ambulance (PULL) Raadplegen Professionele samenvatting ambulance AZP-PAR AMBS Ambulance
Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB) Professionele samenvatting ambulance (PULL) Beschikbaarstellen Professionele samenvatting ambulance AZP-PAB HIS Huisarts

Tabel Professionele samenvatting voor ambulance Waarschuwing:Titelweergave "Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH)" overschrijft eerdere titelweergave "Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB)".


Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH)

Systemen & Systeemrollen

De huisarts en de SEH (Ziekenhuis) maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de professionele samenvatting voor SEH mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting SEH Beschikbaarstellend [AZP-PSB] Systeem.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting SEH Raadplegend [AZP-PSR] Systeem.
Systeemrollen PS SEH HIS.jpg Systeemrollen PS SEH ZIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Professionele samenvatting voor SEH

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Professionele samenvatting voor SEH.

Use Case - PS SEH.jpg

Afbeelding: Professionele samenvatting voor SEH

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH) Professionele samenvatting SEH (PULL) Raadplegen Professionele samenvatting SEH AZP-PSR ZIS SEH
Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH) Professionele samenvatting SEH (PULL) Beschikbaarstellen Professionele samenvatting SEH AZP-PSB HIS Huisarts

Tabel Professionele samenvatting voor SEH Waarschuwing:Titelweergave "Meldkamerrapportage (MKA → HA)" overschrijft eerdere titelweergave "Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH)".


Meldkamerrapportage (MKA → HA)

Systemen & Systeemrollen

De meldkamer en de huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Meldkamersysteem (MKAS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de meldkamerrapportage mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Meldkamerrapportage Sturend [AZP-MES] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Meldkamerrapportage Ontvangend [AZP-MEO] Systeem.
Systeemrollen Meldkamerrapportage MKAS.jpg Systeemrollen Meldkamerrapportage HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Meldkamerrapportage

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Meldkamerrapportage.

Use Case - Meldkamerrapportage.jpg

Afbeelding: Meldkamerrapportage

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Meldkamerrapportage (MKA → HA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Meldkamerrapportage (MKA → HA) Meldkamerrapportage (PUSH) Sturen Meldkamerrapportage AZP-MES MKAS Meldkamer
Meldkamerrapportage (MKA → HA) Professionele samenvatting meldkamer (PUSH) Ontvangen Meldkamerrapportage AZP-MEO HIS Huisarts

Tabel Meldkamerrapportage Waarschuwing:Titelweergave "Ambulancerapportage (AMB → HA)" overschrijft eerdere titelweergave "Meldkamerrapportage (MKA → HA)".


Ambulancerapportage (AMB → HA)

Systemen & Systeemrollen

De ambulance en de huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Ambulancesysteem (AMBS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ambulancerapportage mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het AMBS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Sturend [AZP-AMS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Ontvangend [AZP-AMO] Systeem.
Systeemrollen Ambulancerapportage AMBS.jpg Systeemrollen Ambulancerapportage HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Ambulancerapportage

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Ambulancerapportage.

Use Case - Ambulancerapportage.jpg

Afbeelding: Ambulancerapportage

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Ambulancerapportage (AMB → HA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Ambulancerapportage (AMB → HA) Ambulancerapportage (PUSH) Sturen Ambulancerapportage AZP-AMS AMBS Ambulance
Ambulancerapportage (AMB → HA) Ambulancerapportage (PUSH) Ontvangen Ambulancerapportage AZP-AMO HIS Huisarts

Tabel Ambulancerapportage Waarschuwing:Titelweergave "Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)" overschrijft eerdere titelweergave "Ambulancerapportage (AMB → HA)".


Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)

Systemen & Systeemrollen

De spoedeisende hulp en de huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk SEH-systeem (ZIS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedeisende hulprapportage mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedeisende Hulprapportage Sturend [AZP-SHS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Spoedeisende Hulprapportage Ontvangend [AZP-SHO] Systeem.
Systeemrollen Spoedeisende hulprapportage ZIS.jpg Systeemrollen Spoedeisende hulprapportage HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Spoedeisende hulprapportage

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedeisende hulprapportage.

Use Case - Spoedeisende hulprapportage.jpg

Afbeelding: Spoedeisende hulprapportage

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA) Spoedeisende hulprapportage (PUSH) Sturen Spoedeisende hulprapportage AZP-SHS ZIS Spoedeisende hulp
Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA) Spoedeisende hulprapportage (PUSH) Ontvangen Spoedeisende hulprapportage AZP-SHO HIS Huisarts

Tabel Spoedeisende hulprapportage Waarschuwing:Titelweergave "Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH)" overschrijft eerdere titelweergave "Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)".


Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH)

Systemen & Systeemrollen

De ambulance en spoedeisende hulp maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Ambulancesysteem (AMBS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de uitwisseling ambulance naar SEH mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het AMBS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Ambulanceoverdracht SEH Sturend [AZP-AOS] Systeem.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Ambulanceoverdracht SEH Ontvangend [AZP-AOO] Systeem.
Systeemrollen Uitwisseling Ambulance naar SEH AMB.jpg Systeemrollen Uitwisseling Ambulance naar SEH SEH.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Uitwisseling ambulance naar SEH

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Uitwisseling ambulance naar SEH.

Use Case - Uitwisseling Ambulance naar SEH.jpg

Afbeelding: Uitwisseling ambulance naar SEH

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH) Ambulanceoverdracht SEH (PUSH) Sturen Ambulanceoverdracht SEH AZP-AOS AMBS Ambulance
Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH) Ambulanceoverdracht SEH (PUSH) Ontvangen Ambulanceoverdracht SEH AZP-AOO ZIS Spoedeisende hulp

Tabel Spoedeisende hulprapportage Waarschuwing:Titelweergave "HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)" overschrijft eerdere titelweergave "Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH)".


HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)

Systemen & Systeemrollen

De huisartsenpost en spoedeisende hulp maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.
Systeemrollen HAP verwijst naar SEH HAPIS.jpg Systeemrollen HAP verwijst naar SEH ZIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH.

Use Case - HAP verwijst naar SEH.jpg

Afbeelding: HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing AZP-VES HAPIS Huisartsenpost
HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing AZP-VEO ZIS Spoedeisende hulp

Tabel HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH Waarschuwing:Titelweergave "HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)" overschrijft eerdere titelweergave "HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)".


HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)

Systemen & Systeemrollen

De huisartsenpost en spoedeisende hulp maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de HAP triagist verwijst naar SEH mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.
Systeemrollen Triagist Verwijst naar SEH HAPIS.jpg Systeemrollen Triagist Verwijst naar SEH ZIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij HAP triagist verwijst naar SEH

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de HAP triagist verwijst naar SEH.

Use Case - Triagist verwijst naar SEH.jpg

Afbeelding: HAP triagist verwijst naar SEH

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing AZP-VES HAPIS Huisartsenpost
HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing AZP-VEO ZIS Spoedeisende hulp

Tabel HAP triagist verwijst naar SEH Waarschuwing:Titelweergave "SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)" overschrijft eerdere titelweergave "HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)".


SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de spoedeisende hulp, huisartsenpost en huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk SEH-systeem (ZIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het ZIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.
Systeemrollen Triagist verwijst naar HAP of HA ZIS.jpg Systeemrollen Triagist verwijst naar HAP of HA HAPIS.jpg Systeemrollen Triagist verwijst naar HAP of HA HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts.

Use Case - SEH Triagist verwijst naar HAP of HA.jpg

Afbeelding: SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing AZP-VES ZIS Spoedeisende hulp
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing AZP-VEO HAPIS Huisartsenpost
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing AZP-VEO HIS Huisarts

Tabel SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts Waarschuwing:Titelweergave "MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)" overschrijft eerdere titelweergave "SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)".


MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de meldkamer, huisartsenpost en huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk meldkamersysteem (MKAS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Acute Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.
Systeemrollen MKA Triagist verwijst naar HAP of HA MKAS.jpg Systeemrollen MKA Triagist verwijst naar HAP of HA HAPIS.jpg Systeemrollen MKA Triagist verwijst naar HAP of HA HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP.

Use Case - MKA Triagist verwijst naar HAP of HA.jpg

Afbeelding: MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing AZP-VES MKAS Meldkamer
MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing AZP-VEO HAPIS Huisartsenpost
MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing AZP-VEO HIS Huisarts

Tabel MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP