iaz:V1.0 Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA): verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties & Transactiegroepen)
(Transacties & Transactiegroepen)
Regel 42: Regel 42:
 
| Professionele samenvatting meldkamer (PULL)
 
| Professionele samenvatting meldkamer (PULL)
 
| Raadplegen Professionele samenvatting meldkamer
 
| Raadplegen Professionele samenvatting meldkamer
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-PMR] (Implementatiehandleiding) [http://bit.ly/1IEs9iP XML-materiaal]
+
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-PMR] (Implementatiehandleiding) [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/AORTA_HAZ_XML_materiaal_v10.zip XML-materiaal]
 
| MKAS
 
| MKAS
 
| Meldkamer
 
| Meldkamer
Regel 49: Regel 49:
 
| Professionele samenvatting meldkamer (PULL)
 
| Professionele samenvatting meldkamer (PULL)
 
| Beschikbaarstellen Professionele samenvatting meldkamer  
 
| Beschikbaarstellen Professionele samenvatting meldkamer  
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-PMB] (Implementatiehandleiding) [http://bit.ly/1IEs9iP XML-materiaal]
+
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-PMB] (Implementatiehandleiding) [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/AORTA_HAZ_XML_materiaal_v10.zip XML-materiaal]
 
| HIS
 
| HIS
 
| Huisarts
 
| Huisarts

Versie van 11 dec 2015 om 13:50

{{#customtitle:Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)|Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)

Systemen & Systeemrollen

De huisarts en de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de professionele samenvatting voor meldkamer mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting Meldkamer Beschikbaarstellend [AZP-PMB] Systeem.

Het MKAS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Professionele Samenvatting Meldkamer Raadplegend [AZP-PMR] Systeem.
Systeemrollen PS Meldkamer HIS.jpg Systeemrollen PS Meldkamer MKAS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Professionele samenvatting voor meldkamer

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Professionele samenvatting voor meldkamer.

Use Case - PS Meldkamer.jpg

Afbeelding: Professionele samenvatting voor meldkamer

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA) Professionele samenvatting meldkamer (PULL) Raadplegen Professionele samenvatting meldkamer AZP-PMR (Implementatiehandleiding) XML-materiaal MKAS Meldkamer
Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA) Professionele samenvatting meldkamer (PULL) Beschikbaarstellen Professionele samenvatting meldkamer AZP-PMB (Implementatiehandleiding) XML-materiaal HIS Huisarts


Tabel Professionele samenvatting voor meldkamer