iaz:V1.0 SEH MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP): verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties & Transactiegroepen)
(Transacties & Transactiegroepen)
Regel 45: Regel 45:
 
| Sturen Verwijzing  
 
| Sturen Verwijzing  
 
| AZP-VES
 
| AZP-VES
| Beschikbaar
+
| Niet beschikbaar
 
|-
 
|-
 
| MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)
 
| MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)

Versie van 4 sep 2015 om 11:15

{{#customtitle:MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)|MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)

Procesbeschrijving

Na triage stuurt de MKA Triagist dit bericht naar de huisarts of HAP als de patiënt naar de huisarts of huisartsenpost wordt verwezen.

Bedrijfsrollen

Bij de MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP of huisarts zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:

  • Meldkamer;
  • Huisarts;
  • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts).

Systemen & Systeemrollen

De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

  • Meldkamersysteem (MKAS) is Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem
  • Huisartsinformatiesysteem (HIS) is Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem;
  • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.

Transacties & Transactiegroepen

Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Verwijzing

De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.

Scenario Bedrijfsrol Systeem Transactiegroep Transacties Codes Status
MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP) Meldkamer MKAS Verwijzing Sturen Verwijzing AZP-VES Niet beschikbaar
MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP) Huisarts HIS Verwijzing Ontvangen Verwijzing AZP-VEO Niet beschikbaar
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) Huisartsenpost HAPIS Verwijzing Ontvangen Verwijzing AZP-VEO Niet beschikbaar

Tabel Verwijzing