iaz:V1.0 SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts): verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(EH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts)
 
Regel 36: Regel 36:
 
! Transactiegroep
 
! Transactiegroep
 
! Transacties
 
! Transacties
 +
! Codes
 
! Status
 
! Status
 
|-
 
|-
Regel 42: Regel 43:
 
| ZIS
 
| ZIS
 
| Verwijzing
 
| Verwijzing
| Sturen Verwijzing [AZP-VES]
+
| Sturen Verwijzing  
 +
| AZP-VES
 
| Beschikbaar
 
| Beschikbaar
 
|-
 
|-
Regel 49: Regel 51:
 
| HIS
 
| HIS
 
| Verwijzing
 
| Verwijzing
| Ontvangen Verwijzing [AZP-VEO]
+
| Ontvangen Verwijzing
 +
| AZP-VEO
 
| Beschikbaar
 
| Beschikbaar
 
|-
 
|-
Regel 56: Regel 59:
 
| HAPIS
 
| HAPIS
 
| Verwijzing
 
| Verwijzing
| Ontvangen Verwijzing [AZP-VEO]
+
| Ontvangen Verwijzing
 +
| AZP-VEO
 
| Beschikbaar
 
| Beschikbaar
 
|}
 
|}
  
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Verwijzing</span>''
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Verwijzing</span>''

Versie van 2 sep 2015 om 15:06

{{#customtitle:SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)|SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)

Procesbeschrijving

Na triage stuurt de SEH Triage verpleegkundige dit bericht naar de HAP of huisarts als de patiënt naar de huisartsenpost of huisarts wordt verwezen.

Bedrijfsrollen

Bij de SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:

  • SEH;
  • Huisarts;
  • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts).

Systemen & Systeemrollen

De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

  • SEH-systeem (ZIS) – Verwijzing Sturend [AZP-VES] Systeem
  • Huisartsinformatiesysteem (HIS)– Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem;
  • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS)– Verwijzing Ontvangend [AZP-VEO] Systeem.

Transacties & Transactiegroepen

Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Verwijzing

De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.

Scenario Bedrijfsrol Systeem Transactiegroep Transacties Codes Status
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) SEH ZIS Verwijzing Sturen Verwijzing AZP-VES Beschikbaar
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) Huisarts HIS Verwijzing Ontvangen Verwijzing AZP-VEO Beschikbaar
SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts) Huisartsenpost HAPIS Verwijzing Ontvangen Verwijzing AZP-VEO Beschikbaar

Tabel Verwijzing