Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA))
 
Regel 42: Regel 42:
 
| Spoedeisende hulprapportage (PUSH)
 
| Spoedeisende hulprapportage (PUSH)
 
| Sturen Spoedeisende hulprapportage
 
| Sturen Spoedeisende hulprapportage
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-SHS] (Implementatiehandleiding) [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/AORTA_HAZ_XML_materiaal_v10.zip XML-materiaal]
+
| AZP-SHS
 
| ZIS
 
| ZIS
 
| Spoedeisende hulp
 
| Spoedeisende hulp
Regel 49: Regel 49:
 
| Spoedeisende hulprapportage (PUSH)
 
| Spoedeisende hulprapportage (PUSH)
 
| Ontvangen Spoedeisende hulprapportage
 
| Ontvangen Spoedeisende hulprapportage
| [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Handleiding/AORTA_HAZ_IH_Huisarts_acute_zorg_HL7.pdf AZP-SHO] (Implementatiehandleiding) [https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/AORTA_HAZ_XML_materiaal_v10.zip XML-materiaal]
+
| AZP-SHO
 
| HIS
 
| HIS
 
| Huisarts
 
| Huisarts

Huidige versie van 12 sep 2018 om 08:00

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)

Systemen & Systeemrollen

De spoedeisende hulp en de huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk SEH-systeem (ZIS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedeisende hulprapportage mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het ZIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Spoedeisende Hulprapportage Sturend [AZP-SHS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Spoedeisende Hulprapportage Ontvangend [AZP-SHO] Systeem.
Systeemrollen Spoedeisende hulprapportage ZIS.jpg Systeemrollen Spoedeisende hulprapportage HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Spoedeisende hulprapportage

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedeisende hulprapportage.

Use Case - Spoedeisende hulprapportage.jpg

Afbeelding: Spoedeisende hulprapportage

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA) Spoedeisende hulprapportage (PUSH) Sturen Spoedeisende hulprapportage AZP-SHS ZIS Spoedeisende hulp
Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA) Spoedeisende hulprapportage (PUSH) Ontvangen Spoedeisende hulprapportage AZP-SHO HIS Huisarts

Tabel Spoedeisende hulprapportage