iaz:V1.0 Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(namespace naar iaz)
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
 
(12 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer V1.0|Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer V1.0}}
+
{{DISPLAYTITLE:(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)|(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)}}
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=iaz|title=V1.0_Ontwerp_SEH-AMB}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=iaz|title=V1.0_Ontwerp_SEH-AMB}}</noinclude>
  
==Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer==
+
==(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)==
  
===Beschrijving===
+
===Procesbeschrijving===
 +
De huisarts of huisartsenpost stuurt het bericht naar de meldkamer.
  
Deze use-case ondersteunt het geven van een opdracht aan de ambulance door de MKA.
+
===Bedrijfsrollen===
 +
Bij de Spoedmelding zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:
 +
* Huisarts;
 +
* Huisartsenpost  (Waarnemend huisarts);
 +
* Meldkamer.  
  
===Actoren===
+
===Systemen & Systeemrollen===
 +
De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:
 +
* Huisartseninformatiesysteem (HIS) is Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
 +
* Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
 +
* Meldkamersysteem (MKAS) is Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem
  
# Meldkamer
+
===Transacties & Transactiegroepen===
# Ambulance
+
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties vormt een zogeheten transactiegroep.
# Spoedeisende hulp
 
  
===Interacties===
+
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.
 +
[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]
 +
Afbeelding: Use Case Spoedmelding
  
# Uitvoeren ambulancerit
+
Een bedrijfsactiviteit heeft een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties zijn:
# Voorwaarschuwing
 
  
===Usecase===
+
{| class="wikitable"
 +
! Scenario
 +
! Transactiegroep
 +
! Transacties
 +
|-
 +
| (Spoed)melding (HA/HAP → MKA)
 +
| Spoedmelding
 +
| Sturen Spoedmelding  [AZP-SPS]
 +
|-
 +
|  (Spoed)melding (HA/HAP → MKA)|| Spoedmelding || Ontvangen Spoedmelding [AZP-SPO]
 +
|}
  
''Precondities:''
+
Tabel Spoedmelding [Status: Het bericht is niet beschikbaar.]
* Er is een spoedeisende hulp melding op de meldkamer binnengekomen en geregistreerd.
 
* Er is ambulancevervoer noodzakelijk.
 
 
 
''Trigger:'' De meldkamer behandelt een melding waarvoor ambulance ondersteuning noodzakelijk is.
 
 
 
''Basic flow:''
 
# De meldkamer registreert de ritgegevens in het meldkamersysteem.
 
# De meldkamer behandelaar selecteert de patiënt.
 
# De meldkamer selecteert de ambulance uit de ZAB of een lokale lijst.
 
# Het systeem van de huisarts levert de gevraagde informatie op.
 
# De ambulance ontvangt en leest de ritopdracht.
 
# Het systeem ontvangt een acceptatie of afwijzing van de ambulance.
 
# Het systeem toont de acceptatie of afwijzing aan de meldkamer.
 
# Indien via HA: meldkamer stuurt een bevestiging naar de HA.
 
# Indien noodzakelijk: meldkamer stuurt een voorwaarschuwing naar de SEH.
 
 
 
''Alternatieve flow:''
 
* Systeem ontvangt binnen de time-out geen bevestiging van de ambulance.
 
Er volgt een herhaling en/of de meldkamer neemt via een alternatief communicatiemiddel contact op met de ambulance.
 
 
 
''Postcondities:''
 
* De ambulance heeft de ritopdracht ontvangen. De meldkamer heeft een acceptatie of afwijzing ontvangen van de ambulance.
 

Huidige versie van 20 jul 2020 om 01:11


Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_SEH-AMB.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)

Procesbeschrijving

De huisarts of huisartsenpost stuurt het bericht naar de meldkamer.

Bedrijfsrollen

Bij de Spoedmelding zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:

  • Huisarts;
  • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts);
  • Meldkamer.

Systemen & Systeemrollen

De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

  • Huisartseninformatiesysteem (HIS) is Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
  • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
  • Meldkamersysteem (MKAS) is Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties vormt een zogeheten transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding. [Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.] Afbeelding: Use Case Spoedmelding

Een bedrijfsactiviteit heeft een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties zijn:

Scenario Transactiegroep Transacties
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding Sturen Spoedmelding [AZP-SPS]
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding Ontvangen Spoedmelding [AZP-SPO]

Tabel Spoedmelding [Status: Het bericht is niet beschikbaar.]