iaz:V1.0 Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(namespace naar iaz)
(Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer)
Regel 2: Regel 2:
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=iaz|title=V1.0_Ontwerp_SEH-AMB}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=iaz|title=V1.0_Ontwerp_SEH-AMB}}</noinclude>
  
==Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer==
+
==(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)==
 +
 
 +
Procesbeschrijving
 +
De huisarts of huisartsenpost stuurt het bericht naar de meldkamer.
 +
 
 +
Bedrijfsrollen
 +
Bij de Spoedmelding zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:
 +
• Huisarts;
 +
• Huisartsenpost  (Waarnemend huisarts);
 +
• Meldkamer.
 +
 
 +
Systemen & Systeemrollen
 +
De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:
 +
• Huisartseninformatiesysteem (HIS) – Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
 +
• Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
 +
• Meldkamersysteem (MKAS) - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem
 +
 
 +
Transacties & Transactiegroepen
 +
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties vormt een zogeheten transactiegroep.
 +
 
 +
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.
 +
[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]
 +
Afbeelding: Use Case Spoedmelding
 +
 
 +
Een bedrijfsactiviteit heeft een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties zijn:
 +
 
 +
Scenario Transactiegroep Transacties
 +
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding Sturen Spoedmelding  [AZP-SPS]
 +
Ontvangen Spoedmelding [AZP-SPO]
 +
Tabel Spoedmelding: Referenties naar ART-DECOR [TBD. Status: Het bericht is niet beschikbaar]
 +
 
 +
 
  
 
===Beschrijving===
 
===Beschrijving===

Versie van 28 aug 2015 om 09:38

{{#customtitle:Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer V1.0|Transactie Acute Zorg Aanvragen Ambulancevervoer V1.0}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_SEH-AMB.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)

Procesbeschrijving De huisarts of huisartsenpost stuurt het bericht naar de meldkamer.

Bedrijfsrollen Bij de Spoedmelding zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden: • Huisarts; • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts); • Meldkamer.

Systemen & Systeemrollen De systeemrollen van de informatiesystemen zijn: • Huisartseninformatiesysteem (HIS) – Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem • Meldkamersysteem (MKAS) - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem

Transacties & Transactiegroepen Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties vormt een zogeheten transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding. [Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.] Afbeelding: Use Case Spoedmelding

Een bedrijfsactiviteit heeft een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties zijn:

Scenario Transactiegroep Transacties (Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding Sturen Spoedmelding [AZP-SPS] Ontvangen Spoedmelding [AZP-SPO] Tabel Spoedmelding: Referenties naar ART-DECOR [TBD. Status: Het bericht is niet beschikbaar]


Beschrijving

Deze use-case ondersteunt het geven van een opdracht aan de ambulance door de MKA.

Actoren

 1. Meldkamer
 2. Ambulance
 3. Spoedeisende hulp

Interacties

 1. Uitvoeren ambulancerit
 2. Voorwaarschuwing

Usecase

Precondities:

 • Er is een spoedeisende hulp melding op de meldkamer binnengekomen en geregistreerd.
 • Er is ambulancevervoer noodzakelijk.

Trigger: De meldkamer behandelt een melding waarvoor ambulance ondersteuning noodzakelijk is.

Basic flow:

 1. De meldkamer registreert de ritgegevens in het meldkamersysteem.
 2. De meldkamer behandelaar selecteert de patiënt.
 3. De meldkamer selecteert de ambulance uit de ZAB of een lokale lijst.
 4. Het systeem van de huisarts levert de gevraagde informatie op.
 5. De ambulance ontvangt en leest de ritopdracht.
 6. Het systeem ontvangt een acceptatie of afwijzing van de ambulance.
 7. Het systeem toont de acceptatie of afwijzing aan de meldkamer.
 8. Indien via HA: meldkamer stuurt een bevestiging naar de HA.
 9. Indien noodzakelijk: meldkamer stuurt een voorwaarschuwing naar de SEH.

Alternatieve flow:

 • Systeem ontvangt binnen de time-out geen bevestiging van de ambulance.

Er volgt een herhaling en/of de meldkamer neemt via een alternatief communicatiemiddel contact op met de ambulance.

Postcondities:

 • De ambulance heeft de ritopdracht ontvangen. De meldkamer heeft een acceptatie of afwijzing ontvangen van de ambulance.