iaz:V1.0 Voorwaarschuwing (MKA → SEH): verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Voorwaarschuwing (MKA → SEH))
Regel 4: Regel 4:
 
==Voorwaarschuwing (MKA → SEH)==
 
==Voorwaarschuwing (MKA → SEH)==
  
===Procesbeschrijving===
+
===Systemen & Systeemrollen===
De meldkamer stuurt in sommige gevallen het bericht naar SEH.
+
De meldkamer en de spoedeisende hulp (SEH) maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Meldkamersysteem (MKAS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de bevestiging mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.
  
===Bedrijfsrollen===
+
Het MKAS vervult de systeemrol:
Bij de Voorwaarschuwing zijn twee bedrijfsrollen te onderscheiden:
+
* Acute Zorg Proces - Voorwaarschuwing Sturend [AZP-VOS] Systeem.
* Meldkamer;
+
 
* SEH.
+
Het ZIS vervult de systeemrol:  
 +
* Acute Zorg Proces - Voorwaarschuwing Ontvangend [AZP-VOO] Systeem.
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! [[Bestand: Systeemrollen_Bevestiging_MKAS.jpg]]
 +
! [[Bestand: Systeemrollen_Bevestiging_HIS.jpg]]
 +
|}
 +
 
 +
''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding: Systeemrollen bij Voorwaarschuwing </span>''
  
===Systemen & Systeemrollen===
 
De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:
 
* Meldkamersysteem (MKAS) is Voorwaarschuwing Sturend [AZP-VOS] Systeem
 
* SEH-systeem (ZIS) is Voorwaarschuwing Ontvangend [AZP-VOO] Systeem
 
  
 
===Transacties & Transactiegroepen===
 
===Transacties & Transactiegroepen===
Een verzameling van de transacties waarmee de systeemrollen gegevens uitwisselen vormt een transactiegroep.  
+
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Bevestiging.  
  
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Voorwaarschuwing.  
+
[[Bestand: Use Case - Bevestiging.jpg]]
  
[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]
+
''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding: Use Case Voorwaarschuwing </span>''
  
''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding: Use Case Voorwaarschuwing </span>''
+
In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Voorwaarschuwing (MKA → SEH) in ART-DECOR.
  
De volgende tabel geeft het scenario en de transacties die onderdeel zijn van de transactiegroep.  
+
De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. De beschrijving van de transactie(groepen) is daar te vinden.
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
! Scenario
+
! Use Case(s) (Scenario's)
! Bedrijfsrol
 
! Systeem
 
 
! Transactiegroep
 
! Transactiegroep
 
! Transacties
 
! Transacties
! Codes
+
! Systeemrol(len)
! Status
+
! Systemen
 +
! Bedrijfsrollen
 
|-
 
|-
 
| Voorwaarschuwing (MKA → SEH)
 
| Voorwaarschuwing (MKA → SEH)
| Meldkamer
+
| Voorwaarschuwing (PUSH)
| MKAS
 
| Voorwaarschuwing
 
 
| Sturen Voorwaarschuwing
 
| Sturen Voorwaarschuwing
 
| AZP-VOS
 
| AZP-VOS
| Niet beschikbaar
+
| MKAS
 +
| Meldkamer
 
|-
 
|-
| Bevestiging (MKA → HA/HAP)
+
| Voorwaarschuwing (MKA → SEH)
| SEH
+
| Voorwaarschuwing (PUSH)
| ZIS
 
| Voorwaarschuwing
 
 
| Ontvangen Voorwaarschuwing
 
| Ontvangen Voorwaarschuwing
 
| AZP-VOO
 
| AZP-VOO
| Niet beschikbaar
+
| ZIS
 +
| SEH
 
|}
 
|}
  
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Voorwaarschuwing</span>''
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Voorwaarschuwing</span>''

Versie van 7 okt 2015 om 11:32

{{#customtitle:Voorwaarschuwing (MKA → SEH)|Voorwaarschuwing (MKA → SEH)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Voorwaarschuwing (MKA → SEH)

Systemen & Systeemrollen

De meldkamer en de spoedeisende hulp (SEH) maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Meldkamersysteem (MKAS) en SEH-systeem (ZIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de bevestiging mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Voorwaarschuwing Sturend [AZP-VOS] Systeem.

Het ZIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Voorwaarschuwing Ontvangend [AZP-VOO] Systeem.


Systeemrollen Bevestiging MKAS.jpg Systeemrollen Bevestiging HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Voorwaarschuwing


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Bevestiging.

Use Case - Bevestiging.jpg

Afbeelding: Use Case Voorwaarschuwing

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Voorwaarschuwing (MKA → SEH) in ART-DECOR.

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. De beschrijving van de transactie(groepen) is daar te vinden.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Voorwaarschuwing (MKA → SEH) Voorwaarschuwing (PUSH) Sturen Voorwaarschuwing AZP-VOS MKAS Meldkamer
Voorwaarschuwing (MKA → SEH) Voorwaarschuwing (PUSH) Ontvangen Voorwaarschuwing AZP-VOO ZIS SEH

Tabel Voorwaarschuwing