iaz:V1.2 Ontwerp Acute Zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 43: Regel 43:
  
 
{{:iaz:V1.0_(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)}}
 
{{:iaz:V1.0_(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)}}
{{:iaz:V1.0_Bevestiging (MKA → HA/HAP)}}
 
{{:iaz:V1.0_Voorwaarschuwing (MKA → SEH)}}
 
{{:iaz:V1.0_Ritopdracht (MKA → AMB)}}
 
{{:iaz:V1.0_Patiëntidentificatie (SEH → AMB)}}
 
{{:iaz:V1.0_Professionele samenvatting voor meldkamer (HA→ MKA)}}
 
{{:iaz:V1.0_Professionele samenvatting voor ambulance (HA→ AMB)}}
 
{{:iaz:V1.0_Professionele samenvatting voor SEH (HA→ SEH)}}
 
{{:iaz:V1.0_Meldkamerrapportage (MKA → HA)}}
 
{{:iaz:V1.0_Ambulancerapportage (AMB → HA)}}
 
{{:iaz:V1.0_Spoedeisende hulprapportage (SEH → HA)}}
 
{{:iaz:V1.0_Uitwisseling Ambulance naar SEH (AMB → SEH)}}
 
{{:iaz:V1.0_HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (HAP huisarts → SEH)}}
 
{{:iaz:V1.0_HAP triagist verwijst naar SEH (HAP triagist → SEH)}}
 
{{:iaz:V1.0_SEH Triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (SEH triagist → HAP of huisarts)}}
 
{{:iaz:V1.0_SEH MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (MKA triagist → huisarts of HAP)}}
 
  
 
=Referenties=
 
=Referenties=

Versie van 15 nov 2020 om 15:54


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Het Acute Zorg Proces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. In de onderstaande afbeelding is dit gevisualiseerd.

Plaatje proces vanuit de richtlijn.jpg

Figuur: Gegevensuitwisseling Acute Zorg Proces

In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

  • Meldkamer (MKA);
  • Huisarts (HA);
  • Huisartsenpost (HAP);
  • Spoedeisende hulp (SEH);
  • Ambulance (AMB).

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequaat te ondersteunen. Het vormt de basis voor de Informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ). In de bijlage van deze richtlijn zijn voorbeeldscenario’s gegeven die de veel voorkomende spoedsituaties in de zorg beschrijven. Vanuit deze scenario’s zijn de berichten vastgesteld om de informatievoorziening adequaat te ondersteunen. Het gaat hier om 22 overdrachten tussen zorgverleners die in de volgende use cases zijn beschreven. Bij deze use cases is aangegeven of een bericht is gespecificeerd in ART-DECOR dan wel in een ander document.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

1.4 Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Voor een beschrijving van het Acute Zorg Proces en de bedrijfsrollen behorende bij de onderstaande use cases zie Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.


Waarschuwing:Titelweergave "(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)" overschrijft eerdere titelweergave "Ontwerp Acute Zorg V1.2".


2.1 (Spoed)melding (HA/HAP → MKA)

2.1.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem.

Het MKAS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem.
Systeemrollen Spoedmelding HIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding HAPIS.jpg Systeemrollen Spoedmelding MKAS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Spoedmelding

2.1.2 Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.

Use Case - Spoedmelding.jpg

Afbeelding: Use Case Spoedmelding

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario (Spoed)melding (HA/HAP -> MKA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HIS Huisarts
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HAPIS Huisartsenpost
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Ontvangen Spoedmelding AZP-SPO MKAS Meldkamer

Tabel Spoedmelding

3 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
Gert Koelewijn Ontwerp Acute Zorg 1.2.0 15 november 2020 Informatiestandaard Acute Zorg Nictiz

Referenties

4 Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
1.2.0 15 november 2020 De verwijzingen naar de HL7-materialen zijn toegevoegd.

Paginahistorie