iaz:V1.2 Ontwerp Acute Zorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Het Acute Zorg Proces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. In de onderstaande afbeelding is dit gevisualiseerd.

Plaatje proces vanuit de richtlijn.jpg

Figuur: Gegevensuitwisseling Acute Zorg Proces

In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

  • Meldkamer (MKA);
  • Huisarts (HA);
  • Huisartsenpost (HAP);
  • Spoedeisende hulp (SEH);
  • Ambulance (AMB).

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequaat te ondersteunen. Het vormt de basis voor de Informatiestandaard Informatieoverdracht Acute Zorg (IAZ). In de bijlage van deze richtlijn zijn voorbeeldscenario’s gegeven die de veel voorkomende spoedsituaties in de zorg beschrijven. Vanuit deze scenario’s zijn de berichten vastgesteld om de informatievoorziening adequaat te ondersteunen. Het gaat hier om 22 overdrachten tussen zorgverleners die in de volgende use cases zijn beschreven. Bij deze use cases is aangegeven of een bericht is gespecificeerd in ART-DECOR dan wel in een ander document.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

1.4 Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Voor een beschrijving van het Acute Zorg Proces en de bedrijfsrollen behorende bij de onderstaande use cases zie Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.


3 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
Gert Koelewijn Ontwerp Acute Zorg 1.2.0 15 november 2020 Informatiestandaard Acute Zorg Nictiz

Referenties

4 Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
1.2.0 15 november 2020 De verwijzingen naar de HL7-materialen zijn toegevoegd.

Paginahistorie