izp:V0.2 Zorgtoepassing Ontwerp IZP: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
 
(41 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{underconstruction}}
+
{{DISPLAYTITLE:Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan|Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan V0.2}}
{{#customtitle:Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan|Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan V0.2}}
 
 
{{underconstruction|Concept}}
 
{{underconstruction|Concept}}
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
 
==Algemeen==
 
==Algemeen==
Deze zorgtoepassing beschrijft het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Individueel Zorgplan (IZP) voor het uitwisselen van een generiek, niet-ziektespecifiek individueel zorgplan. Het Raamwerk IZP van het Kwaliteitsinstituut, voorheen het Coördinatie Platform Zorgstandaarden, beschrijft het waarom van het IZP. We citeren daaruit: “Wel zorgstandaarden maar geen standaardzorg. Een onmisbaar instrument om dat te bereiken is het individueel zorgplan. Het individueel zorgplan is het scharnierpunt tussen de ziektespecifieke inhoud van de zorgstandaarden en de integratie daarvan op het niveau van het individu”¹.
+
Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard informatiestandaard Individueel Zorgplan. De informatiestandaard Individueel Zorgplan (IZP), dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op het Raamwerk IZP van het Kwaliteitsinstituut, voorheen het Coördinatie Platform Zorgstandaarden, en de documenten ''Rapport Pilot Ref.model IZP eindversie 290114'', ''Rapport PvE IZP eindversie 300114'' en ''Individueel Zorgplan: Referentiemodel v1.1''.
Het IZP is een middel om mensen meer de regie te geven over hun eigen ziekte en ze te stimuleren tot zelfmanagement met behulp van de zorgverlener(s). Het IZP is een middel dat zorgverleners en patiënten helpt om het gesprek aan te gaan over de doelen waar de patiënt aan wil werken met behulp van zijn zorgverleners en naasten. Om zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Het is een middel om afspraken die zorgverleners en patiënten met elkaar maken, transparant te krijgen en vast te leggen. Het werken met een IZP tenslotte kan de patiëntveiligheid bevorderen.
 
  
==Doel en scope==
+
De informatiestandaard IZP omvat de gegevensuitwisseling tussen huisartsen, ketenpartners en Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO); voor de patiënten die een generiek, niet-ziektespecifiek individueel zorgplan hebben. Deze informatiestandaard heeft als doel om altijd alle relevante gegevens beschikbaar te hebben voor alle zorgverleners in de keten die werken in een HIS of een KIS.
De informatiestandaard IZP omvat de gegevensuitwisseling tussen huisartsen, ketenpartners en Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)&sup2; voor de patiënten die een generiek, niet-ziektespecifiek individueel zorgplan hebben. Deze informatiestandaard heeft als doel om altijd alle relevante gegevens beschikbaar te hebben voor alle zorgverleners in de keten die werken in een HIS<sup>3</sup> of een KIS. Inmiddels wordt in een vervolgproject de haalbaarheid onderzocht van integratie van IZP (zoals in onderhavig project bedoeld) met zorg/leefplannen die in andere sectoren worden gebruikt (in GGZ, gehandicapten resp. V&V sector). Dit is echter op dit moment buiten scope. Ook de tweede lijn is vooralsnog buiten scope.
 
  
Voor het werken met het zorgplan is meer nodig dan het alleen vastleggen van de zorgafspraken. Denk bijvoorbeeld aan het werken met persoonlijke streefwaarden, koppeling met episodes, ondersteuning bij de inventarisatie van de problemen en motivatie van de patiënt, overzicht van de medicatie, etc.. De registratie van het zorgplan beperkt zich hier tot het vastleggen van de doelen en zorgafspraken. In eerste instantie wordt hier uitgegaan van de situatie dat de huisarts of de POH casemanager is en het zorgplan in zijn informatiesysteem onderhoudt. Het zorgplan, zoals dat hier beschreven is, is hiermee een eerste stap richting een volledig zorgplan met aanvullende onderdelen en functionaliteit.  
+
In eerste instantie wordt hier uitgegaan van de situatie dat de huisarts of de POH de casemanager is en het zorgplan in zijn informatiesysteem onderhoudt. Het zorgplan, zoals dat hier beschreven is, is hiermee een eerste stap richting een volledig zorgplan met aanvullende onderdelen en functionaliteit.  
  
Het opstellen, uitvoeren, monitoren en eventueel aanpassen van een IZP is een cyclisch proces:<sup>1</sup>
+
Het opstellen, uitvoeren, monitoren en eventueel aanpassen van een IZP is een cyclisch proces:  
 +
[[Bestand:Cyclisch_Proces.JPG]]
  
# Diagnose: de patiënt wordt in kaart gebracht, waarbij niet alleen het medisch/ zorg perspectief maar primair het persoonlijk perspectief van de patiënt als uitgangspunt genomen wordt.  
+
# Diagnose: de patiënt wordt in kaart gebracht, waarbij niet alleen het medisch/ zorg perspectief maar primair het persoonlijk perspectief van de patiënt als uitgangspunt genomen wordt.
 
# Therapie advies: Na gezamenlijke besluitvorming over (behandel)doelen en benodigde zorg en ondersteuning wordt een IZP vastgelegd.  
 
# Therapie advies: Na gezamenlijke besluitvorming over (behandel)doelen en benodigde zorg en ondersteuning wordt een IZP vastgelegd.  
 
# Uitvoering: Vervolgens wordt het IZP uitgevoerd.  
 
# Uitvoering: Vervolgens wordt het IZP uitgevoerd.  
 
# Monitoring: Periodiek moet gezamenlijk worden geëvalueerd of de streefdoelen zijn gehaald en of bijstellen van het zorgplan noodzakelijk of wenselijk is.
 
# Monitoring: Periodiek moet gezamenlijk worden geëvalueerd of de streefdoelen zijn gehaald en of bijstellen van het zorgplan noodzakelijk of wenselijk is.
  
Naast de informatie zoals beschreven in eerder genoemd Raamwerk is er bij de tot stand koming van deze informatiestandaard ook gebruik gemaakt van de informatie uit de volgende documenten: Rapport Pilot Ref.model IZP eindversie 290114, Rapport PvE IZP eindversie 300114 en Individueel Zorgplan: Referentiemodel v1.1.
 
  
==Doelgroep==
+
In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd:
 +
 
 +
[[Image:IZP_processtroom.png|Processtroom IZP]]
 +
 
 +
 
  
De doelgroep voor dit onderwerp bestaat uit:
 
* productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van HIS-, KIS en PGD leveranciers, regio-organisaties, zorggroepen, VZVZ en Nictiz;
 
* vertegenwoordigers van zorgverleners.
 
  
=Documenthistorie=
+
In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:
  
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
+
* Huisarts (HA);
!align="left"|Versie
+
* Ketenzorgverlener (KZV).
!align="left"|Datum
 
!align="left"|Omschrijving
 
|-
 
|0.1
 
|23-07-2014
 
| Eerste versie beschikbaar
 
|-
 
|0.2
 
|20-10-2014
 
| Wijzigingen n.a.v. review door NHG verwerkt.
 
|-
 
|0.3
 
|01-11-2016
 
| Vernieuwde opzet van de standaard.
 
|}
 
  
=Profielbeschrijving=
+
Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:
Wanneer een zorgverlener (huisarts of POH of ketenpartner) een patiënt op consult krijgt, heeft de zorgverlener een actueel overzicht nodig van alle afspraken en doelen die met de patiënt gemaakt zijn. Deze afspraken en doelen zijn vastgelegd in een HIS, KIS en/of PGD. Het IZP ontstaat door het samenvoegen van alle afspraken en doelen uit de verschillende systemen<sup>4</sup>. Tijdens het consult werkt de zorgverlener het Individueel zorgplan bij<sup>5</sup>. Een kopie van het IZP kan worden verstuurd naar het PGD. De uitwisseling van de opmerkingen die de patiënt maakt in zijn PGD bij of over het IZP zijn vooralsnog buiten scope.
 
  
{| border="1"
+
* Huisartseninformatiesysteem (HIS);
|+ Tabel
+
* Ketenzorginformatiesystemen (KIS).
!Transacties
 
!Actor
 
!Omschrijving
 
!Optionaliteit
 
|-
 
|[[izp:V0.1_Opvragen_IZP_IZP-01|Opvragen IZP (IZP-01)]]
 
|IZP opvrager (HIS, KIS, PGD)
 
IZP verstrekker (HIS, KIS, PGD)
 
|Het kunnen opvragen van de actuele status van doelen en afspraken die met de patiënt zijn gemaakt voor 1. monitoring van de afspraken/doelen met de patiënt en 2. transparantie tussen zorgverleners.
 
|R
 
|-
 
|[[izp:V0.1_Sturen_IZP_IZP-02|Sturen IZP (IZP-02)]]
 
|IZP verzender (HIS, KIS, PGD)
 
IZP ontvanger (HIS, KIS, PGD)
 
|Het kunnen versturen van nieuwe en gewijzigde afspraken/doelen door een huisarts (in HIS) of ketenpartner (in KIS) aan het PGD van de patiënt of een (ander) HIS of KIS.
 
|R
 
|}
 
  
[[Image:componentview_IZP_profielbeschrijving.png||Component view IZP]]
+
==Doelgroep==
 +
De doelgroep voor dit onderwerp bestaat uit:  
 +
* productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van HIS-, KIS en PGO-leveranciers, regio-organisaties, zorggroepen, VZVZ en Nictiz;
 +
* vertegenwoordigers van zorgverleners.
  
=Procesflow=
+
==Kaders en uitgangspunten==
 +
===Richtlijn===
 +
#[https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/kwaliteit/zorginzicht/zorgstandaarden/zorgstandaarden/zorgstandaarden/zinl%3Aparagraph%5B4%5D/zinl%3Adocuments/raamwerk-individueel-zorgplan/Raamwerk+Individueel+Zorgplan.pdf| Raamwerk Individueel Zorgplan van ZorgInstituut Nederland]
 +
#[https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/Raamwerk-Individueel-Zorgplan.aspx| Kennisbank raamwerk IZP]
  
Het opstellen, uitvoeren, monitoren en eventueel aanpassen van een IZP is een cyclisch proces. Tijdens een consult bij de huisarts, POH of ketenpartner worden samen met de patiënt afspraken gemaakt en doelen vastgelegd. Deze informatie wordt vastgelegd in het HIS of KIS. Bij een volgend consult, bij dezelfde of een andere zorgverlener, wordt de eerder vastgelegde informatie geraadpleegd in het eigen systeem en opgevraagd bij de systemen van andere zorgverleners en het PGD van de patiënt<sup>6</sup>.  De patiënt en zorgverlener bespreken de doelen en afspraken.
+
===Infrastructuur===
Tijdens het consult worden de vastgelegde doelen en afspraken eventueel gewijzigd of aangevuld en worden nieuwe doelen en afspraken vastgelegd in het systeem. De zorgverlener stuurt indien gewenst een kopie naar het PGD van de patiënt.  
+
De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.
De patiënt raadpleegt zijn IZP. Dit kan door het bekijken van de kopieën die hij heeft gekregen in zijn PGD van de diverse zorgverleners of door het direct opvragen van de actuele IZP-relevante gegevens uit het HIS en KIS.
 
  
[[Image:dynamicview_IZP_procesflow.png|Dynamic view IZP]]
+
==Kwalificatie==
 +
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie [http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Kwalificaties de websitepagina over Nictiz kwalificaties].
  
=Transacties=
 
  
{{:izp:V0.1_Opvragen_IZP_IZP-01}}
 
{{:izp:V0.1_Sturen_IZP_IZP-02}}
 
  
=Voetnoten=
+
=Use Cases=
  
# Raamwerk Individueel Zorgplan. Coördinatieplatform Zorgstandaarden voor chronische ziekten. Maart 2012. 
+
{{:izp:V0.2_Opvragen_IZP}}
# In dit document kan een PGD een systeem zijn, dus als applicatie of via een portal beschikbaar.
+
{{:izp:V0.2_Sturen_IZP}}
# Lees voor HIS in dit document ook HAPIS (HAP-systeem)
 
# In beginsel is er wellicht maar 1 systeem waarin de afspraken/doelen zijn vastgelegd.
 
# Er wordt hier met opzet niet gezegd in welk systeem het izp wordt bijgewerkt; dit kan het HIS/KIS of ander systeem zijn.
 
# Voor alle opvragingen geldt uiteraard dat er toestemming is gegeven door de patiënt om deze info uit te wisselen; geldt voor HIS/KIS en PGD.
 

Huidige versie van 20 jul 2020 om 01:11

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard informatiestandaard Individueel Zorgplan. De informatiestandaard Individueel Zorgplan (IZP), dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op het Raamwerk IZP van het Kwaliteitsinstituut, voorheen het Coördinatie Platform Zorgstandaarden, en de documenten Rapport Pilot Ref.model IZP eindversie 290114, Rapport PvE IZP eindversie 300114 en Individueel Zorgplan: Referentiemodel v1.1.

De informatiestandaard IZP omvat de gegevensuitwisseling tussen huisartsen, ketenpartners en Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO); voor de patiënten die een generiek, niet-ziektespecifiek individueel zorgplan hebben. Deze informatiestandaard heeft als doel om altijd alle relevante gegevens beschikbaar te hebben voor alle zorgverleners in de keten die werken in een HIS of een KIS.

In eerste instantie wordt hier uitgegaan van de situatie dat de huisarts of de POH de casemanager is en het zorgplan in zijn informatiesysteem onderhoudt. Het zorgplan, zoals dat hier beschreven is, is hiermee een eerste stap richting een volledig zorgplan met aanvullende onderdelen en functionaliteit.

Het opstellen, uitvoeren, monitoren en eventueel aanpassen van een IZP is een cyclisch proces: Cyclisch Proces.JPG

 1. Diagnose: de patiënt wordt in kaart gebracht, waarbij niet alleen het medisch/ zorg perspectief maar primair het persoonlijk perspectief van de patiënt als uitgangspunt genomen wordt.
 2. Therapie advies: Na gezamenlijke besluitvorming over (behandel)doelen en benodigde zorg en ondersteuning wordt een IZP vastgelegd.
 3. Uitvoering: Vervolgens wordt het IZP uitgevoerd.
 4. Monitoring: Periodiek moet gezamenlijk worden geëvalueerd of de streefdoelen zijn gehaald en of bijstellen van het zorgplan noodzakelijk of wenselijk is.


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd:

Processtroom IZPIn dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorgverlener (KZV).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroep voor dit onderwerp bestaat uit:

 • productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van HIS-, KIS en PGO-leveranciers, regio-organisaties, zorggroepen, VZVZ en Nictiz;
 • vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

 1. Raamwerk Individueel Zorgplan van ZorgInstituut Nederland
 2. Kennisbank raamwerk IZP

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.


Use Cases

Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan (HIS → KIS)

Systemen en systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de Individueel ZorgPlan mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het sturende HIS vervult de systeemrol:

 • Individueel Zorg Proces - Zorgplan Beschikbaarstellend [IZP-ZPB] Systeem.

Het ontvangende KIS vervult de systeemrol:

 • Individueel Zorg Proces - Zorgplan Raadplegend [IZP-ZPR] Systeem.
Systeemrollen IZP-ZPB.jpg Systeemrollen IZP-ZPR.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Raadplegen binnen Individueel ZorgPlan.

IPZ - Beschikbaarstellen.jpg

Afbeelding: Use Case Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan (HIS → KIS).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Raadplegen Individueel Zorgplan (HIS → KIS) Actueel Individueel Zorgplan (PULL) Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan IZP-ZPR KIS Ketenzorgverlener
Raadplegen Individueel Zorgplan (HIS → KIS) Actueel Individueel Zorgplan (PULL) Beschikbaarstellen Actueel Individueel Zorgplan IZP-ZPB HIS Huisarts

Tabel Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan

Sturen Aangepast Individueel Zorgplan (KIS → HIS)

Systemen en systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de Individueel ZorgPlan mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het ontvangende HIS vervult de systeemrol:

 • Individueel Zorg Proces - Zorgplan Ontvangend [IZP-ZPO] Systeem

Het sturende KIS vervult de systeemrol:

 • Individueel Zorg Proces - Zorgplan Sturend [IZP-ZPS] Systeem.
Systeemrollen IZP-ZPO.jpg Systeemrollen IZP-ZPS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Sturen Aangepast Individueel Zorgplan

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Sturen binnen Individueel ZorgPlan.

IPZ - Ontvangen.jpg

Afbeelding: Use Case Sturen Aangepast Individueel Zorgplan

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Sturen Aangepast Individueel Zorgplan (KIS → HIS).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Sturen Individueel Zorgplan (KIS → HIS) Aangepast Individueel Zorgplan (PUSH) Sturen Aangepast Individueel Zorgplan IZP-ZPS KIS Ketenzorgverlener
Sturen Individueel Zorgplan (KIS → HIS) Aangepast Individueel Zorgplan (PUSH) Ontvangen Aangepast Individueel Zorgplan IZP-ZPO HIS Huisarts

Tabel Sturen Aangepast Individueel Zorgplan