izp:V0.2 Zorgtoepassing Ontwerp IZP: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 58: Regel 58:
 
=Use Case=
 
=Use Case=
  
{{:izp:V0.1_Opvragen_IZP_IZP-01}}
+
{{:izp:V0.2_Opvragen_IZP}}
 
{{:izp:V0.1_Sturen_IZP_IZP-02}}
 
{{:izp:V0.1_Sturen_IZP_IZP-02}}

Versie van 7 nov 2016 om 06:59

{{#customtitle:Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan|Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan V0.2}}

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard informatiestandaard Individueel Zorgplan. De informatiestandaard Individueel Zorgplan (IZP), dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op het Raamwerk IZP van het Kwaliteitsinstituut, voorheen het Coördinatie Platform Zorgstandaarden, en de documenten Rapport Pilot Ref.model IZP eindversie 290114, Rapport PvE IZP eindversie 300114 en Individueel Zorgplan: Referentiemodel v1.1.

De informatiestandaard IZP omvat de gegevensuitwisseling tussen huisartsen, ketenpartners en Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD); voor de patiënten die een generiek, niet-ziektespecifiek individueel zorgplan hebben. Deze informatiestandaard heeft als doel om altijd alle relevante gegevens beschikbaar te hebben voor alle zorgverleners in de keten die werken in een HIS of een KIS.

In eerste instantie wordt hier uitgegaan van de situatie dat de huisarts of de POH de casemanager is en het zorgplan in zijn informatiesysteem onderhoudt. Het zorgplan, zoals dat hier beschreven is, is hiermee een eerste stap richting een volledig zorgplan met aanvullende onderdelen en functionaliteit.

Het opstellen, uitvoeren, monitoren en eventueel aanpassen van een IZP is een cyclisch proces:

 1. Diagnose: de patiënt wordt in kaart gebracht, waarbij niet alleen het medisch/ zorg perspectief maar primair het persoonlijk perspectief van de patiënt als uitgangspunt genomen wordt.
 2. Therapie advies: Na gezamenlijke besluitvorming over (behandel)doelen en benodigde zorg en ondersteuning wordt een IZP vastgelegd.
 3. Uitvoering: Vervolgens wordt het IZP uitgevoerd.
 4. Monitoring: Periodiek moet gezamenlijk worden geëvalueerd of de streefdoelen zijn gehaald en of bijstellen van het zorgplan noodzakelijk of wenselijk is.


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd:

Dynamic view IZP Cyclisch Proces.JPG


Afbeelding schema bericht/proces


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorgverlener (KZV).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroep voor dit onderwerp bestaat uit:

 • productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van HIS-, KIS en PGD leveranciers, regio-organisaties, zorggroepen, VZVZ en Nictiz;
 • vertegenwoordigers van zorgverleners.


Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Pilot referentie model

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.


Use Case

Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan (HIS → KIS)

Systemen en systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de Individueel ZorgPlan mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het sturende HIS vervult de systeemrol:

 • Individueel Zorg Proces - Zorgplan Beschikbaarstellend [IZP-ZPB] Systeem.

Het ontvangende KIS vervult de systeemrol:

 • Individueel Zorg Proces - Zorgplan Raadplegend [IZP-ZPR] Systeem.
Systeemrollen IZP-ZPB.jpg Systeemrollen IZP-ZPR.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Raadplegen binnen Individueel ZorgPlan.

IPZ - Beschikbaarstellen.jpg

Afbeelding: Use Case Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan (HIS → KIS).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Raadplegen Individueel Zorgplan (HIS → KIS) Actueel Individueel Zorgplan (PULL) Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan IZP-ZPR KIS Ketenzorgverlener
Raadplegen Individueel Zorgplan (HIS → KIS) Actueel Individueel Zorgplan (PULL) Beschikbaarstellen Actueel Individueel Zorgplan IZP-ZPB HIS Huisarts

Tabel Raadplegen Actueel Individueel Zorgplan


Sturen IZP

Doel

Het kunnen versturen van IZP-informatie na een bezoek aan de huisarts/POH/ketenpartner zodat het PGD en het systeem van bijvoorbeeld de case manager alle actuele IZP-informatie van de patiënt bevat.

Actoren

Huisarts, ketenpartner, patiënt.

Interacties

 • Sturen IZP

Usecase

Precondities:

 • De patiënt heeft toestemming gegeven aan huisarts en/of ketenpartner om IZP informatie te delen met zijn PGD of andere zorgverlener.

Trigger:

 • Tijdens het consult stuurt de zorgverlener een kopie van de IZP-gegevens op naar het PGD van de patiënt of het systeem van een huisarts of ketenpartner.

Basic flow:

 • De zorgverlener stuurt actuele IZP-informatie;
 • Het systeem ontvangt het bericht;
 • De patiënt of ontvangende zorgverlener neemt de actuele IZP-informatie over in het dossier.

Postcondities:

 • Het PGD of dossier bij de zorgverlener bevat een kopie van de meest actuele IZP-informatie van de patiënt.