Zorgtoepassing Ontwerp Individueel Zorgplan

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard informatiestandaard Individueel Zorgplan. De informatiestandaard Individueel Zorgplan (IZP), dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op het Raamwerk IZP van het Kwaliteitsinstituut, voorheen het Coördinatie Platform Zorgstandaarden, en de documenten Rapport Pilot Ref.model IZP eindversie 290114, Rapport PvE IZP eindversie 300114 en Individueel Zorgplan: Referentiemodel v1.1.

De informatiestandaard IZP omvat de gegevensuitwisseling tussen huisartsen, ketenpartners en Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD); voor de patiënten die een generiek, niet-ziektespecifiek individueel zorgplan hebben. Deze informatiestandaard heeft als doel om altijd alle relevante gegevens beschikbaar te hebben voor alle zorgverleners in de keten die werken in een HIS of een KIS.

In eerste instantie wordt hier uitgegaan van de situatie dat de huisarts of de POH de casemanager is en het zorgplan in zijn informatiesysteem onderhoudt. Het zorgplan, zoals dat hier beschreven is, is hiermee een eerste stap richting een volledig zorgplan met aanvullende onderdelen en functionaliteit.

Het opstellen, uitvoeren, monitoren en eventueel aanpassen van een IZP is een cyclisch proces:

 1. Diagnose: de patiënt wordt in kaart gebracht, waarbij niet alleen het medisch/ zorg perspectief maar primair het persoonlijk perspectief van de patiënt als uitgangspunt genomen wordt.
 2. Therapie advies: Na gezamenlijke besluitvorming over (behandel)doelen en benodigde zorg en ondersteuning wordt een IZP vastgelegd.
 3. Uitvoering: Vervolgens wordt het IZP uitgevoerd.
 4. Monitoring: Periodiek moet gezamenlijk worden geëvalueerd of de streefdoelen zijn gehaald en of bijstellen van het zorgplan noodzakelijk of wenselijk is.


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd:

Dynamic view IZP Cyclisch Proces.JPG


Afbeelding schema bericht/proces


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorgverlener (KZV).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroep voor dit onderwerp bestaat uit:

 • productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van HIS-, KIS en PGD leveranciers, regio-organisaties, zorggroepen, VZVZ en Nictiz;
 • vertegenwoordigers van zorgverleners.


Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Pilot referentie model

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.


Use Case


Opvragen IZP

Doel

Het kunnen opvragen van alle actuele afspraken en doelen van een patiënt 1) bij het consult van een patiënt aan een huisarts, POH of ketenpartner of 2) raadplegen IZP door de patiënt op elk gewenst moment. De actuele lijst bevat de openstaande en afgesloten doelen en bijbehorende afspraken. Concept afspraken en doelen worden niet verstuurd.

Actoren

Huisarts, ketenpartner en patiënt.

Interacties

 • Opvragen IZP
 • Opleveren IZP

Usecase 1 Opvragen door HIS, KIS

Precondities:

 • De patiënt heeft toestemming gegeven aan huisarts en/of ketenpartner om IZP informatie te delen met andere zorgverleners.
 • De patiënt heeft in zijn PGD aangegeven IZP informatie te willen delen met de zorgverlener.

Trigger:

 • Patiënt komt op consult of heeft een afspraak bij de huisarts of ketenpartner
 • Huisarts of ketenpartner heeft informatie over de patiënt nodig voor het consult of ter voorbereiding op zijn consult.

Basic flow:

 • De huisarts/ketenpartner vraagt de actuele IZP-informatie op;
 • Het HIS, KIS en PGD ontvangen het verzoek om actuele IZP-informatie te versturen;
 • Het HIS, KIS en PGD sturen actuele IZP-informatie;
 • Het opvragende systeem ontvangt de IZP-informatie;
 • Het opvragende systeem toont de IZP-informatie aan de zorgverlener.

Postcondities:

 • Het opvragende systeem (HIS/KIS) toont de actuele IZP-informatie van de patiënt.

Usecase 2 Opvragen door PGD

Precondities:

 • De patiënt heeft toestemming gegeven aan huisarts en/of ketenpartner om IZP informatie te delen met zijn PGD.

Trigger:

 • Patiënt wil inzicht in zijn zorgplan.

Basic flow:

 • De patiënt vraagt de actuele IZP-informatie op;
 • Het HIS en KIS ontvangen het verzoek om actuele IZP-informatie te versturen;
 • Het HIS en KIS sturen actuele IZP-informatie;
 • Het PGD ontvangt de IZP-informatie;
 • Het PGD toont de IZP-informatie aan de patiënt.

Postcondities:

 • Het PGD toont de actuele IZP-informatie van de patiënt.


Sturen IZP

Doel

Het kunnen versturen van IZP-informatie na een bezoek aan de huisarts/POH/ketenpartner zodat het PGD en het systeem van bijvoorbeeld de case manager alle actuele IZP-informatie van de patiënt bevat.

Actoren

Huisarts, ketenpartner, patiënt.

Interacties

 • Sturen IZP

Usecase

Precondities:

 • De patiënt heeft toestemming gegeven aan huisarts en/of ketenpartner om IZP informatie te delen met zijn PGD of andere zorgverlener.

Trigger:

 • Tijdens het consult stuurt de zorgverlener een kopie van de IZP-gegevens op naar het PGD van de patiënt of het systeem van een huisarts of ketenpartner.

Basic flow:

 • De zorgverlener stuurt actuele IZP-informatie;
 • Het systeem ontvangt het bericht;
 • De patiënt of ontvangende zorgverlener neemt de actuele IZP-informatie over in het dossier.

Postcondities:

 • Het PGD of dossier bij de zorgverlener bevat een kopie van de meest actuele IZP-informatie van de patiënt.