jgz:V6.12.3 Dossieroverdracht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Informatiestandaard Dossieroverdracht)
(Beschrijving van de informatiestandaard)
Regel 33: Regel 33:
 
|}
 
|}
 
{{jgz:V6.12.2 Do-Procesflow}}
 
{{jgz:V6.12.2 Do-Procesflow}}
 +
===Transacties===
 
{{:jgz:V6.12.2 JGZ-5 Overdragen dossier}}
 
{{:jgz:V6.12.2 JGZ-5 Overdragen dossier}}

Versie van 31 okt 2013 om 12:58

{{#customtitle:Ontwerp Dossieroverdracht|Dossieroverdracht}}

Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V6.12.2 Ontwerp Jeugdgezondheidszorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Beschrijving van de informatiestandaard

Dossieroverdracht komt binnen de JGZ voor als de verantwoordelijke JGZ-organisatie van een kind wijzigt. Situaties waarin dit voorkomt zijn:

  1. Het bereiken van de 4-jarige leeftijd door het kind als de zorg voor kinderen onder en boven de 4 jaar is belegd bij verschillende organisaties.
  2. Een verhuizing of wijziging van school van het kind naar een gebied dat buiten het zorggebied van de huidige JGZ-organisatie valt.

De toestemming voor dossieroverdracht wordt, naast de toestemming na de geboorte, ook gevraagd bij elke feitelijke dossieroverdracht. Als de JGZ geen contact krijgt met de ouder of het kind dan mag de JGZ terugvallen op de eerder gegeven toestemming. In sommige gevallen hebben de zorgverleners van de oude en nieuwe JGZ-organisatie ook persoonlijk contact over het overgedragen dossier. Dit is een “warme overdracht”. Deze handeling staat naast de technische handeling van dossieroverdracht en valt buiten de scope van de hier uitgewerkte dossieroverdracht.


De informatiestandaard dossieroverdracht beschrijft de transacties die binnen de dossieroverdracht uitgevoerd worden. In deze informatiestandaard wordt de uitwisseling van het JGZ-dossier tussen TJZ-organisaties beschreven. In onderstaande figuur staat weergegeven welke transacties een rol spelen en welke rol er binnen het systeem dan aanwezig moet zijn (actoren).

Component diagram

De volgende actoren (systemen) spelen een rol binnen het proces van dossieroverdracht. Bij elke actor is weergegeven bij welke transactie(s) het een rol heeft en of de transactie verplicht is.

Tabel
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit
Overdragen JGZ-dossier JGZ-dossieroverdrager

JGZ-dossierontvanger

Het overdragen van een dossier vanwege een verzoek of uit eigen initiatief R

jgz:V6.12.2 Do-Procesflow

Transacties

jgz:V6.12.2 JGZ-5 Overdragen dossier