jgz:V6.12.3 Ontwerp Jeugdgezondheidszorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerp Jeugdgezondheidszorg|Ontwerp Jeugdgezondheidszorg}}

Inleiding

Doel en scope

Het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) oftewel het JGZ-dossier vervangt het papieren dossier van de JGZ voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Het JGZ-dossier bevat gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van een kind en worden door zijn zorgverlener (arts, verpleegkundige of assistent) genoteerd in het medische dossier. Het JGZ-dossier wordt gebruikt bij elk contactmoment voor registratie en informatie.

De minister voor Jeugd en Gezin heeft gekozen voor uitwisseling van het JGZ-dossier via een landelijke zorginfrastructuur. De JGZ wisselt dossiers uit binnen de JGZ en niet met andere zorgverleners. Ook is geen sprake van de mogelijkheid tot inzage door andere zorgverleners.

Dit document beschrijft de architectuur van de landelijke uitwisseling:

  • de toepassing JGZ-dossieroverdracht. Het doel van deze zorgtoepassing is het ondersteunen van de overdracht van JGZ-dossiers wanneer kinderen onder het verzorgingsgebied van een andere JGZ-organisatie komen te vallen.
  • de toepassingen vaccinaties en hielprikscreening: ActiZ, GGD Nederland en RIVM/RCP hebben een gezamenlijk doel om de processen rond de uitwisseling van rijksvaccinatieprogramma (RVP)- en neonatale hielprikscreening (NHS) -gegevens kwalitatief beter en efficiënter te laten verlopen om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. De partijen hebben gezamenlijk gekozen voor de oplossing waarbij het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid (DD JGZ) en de centrale applicatie van RIVM/RCP (Praeventis) gegevens uitwisselen door middel van berichtenverkeer. Deze gegevensuitwisseling wordt gerealiseerd in het project “Digitale gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM/RCP: Beter, sneller, efficiënter” met subsidie van VWS.

Kaders en uitgangspunten

Algemeen

De Wet Publieke gezondheid (Wpg) vormt de wettelijke basis voor de Jeugdgezondheidszorg. In artikel 5 is omschreven welke zorg in het kader van de Jeugdgezondheidszorg door gemeenten dient te worden aangeboden. Hierbij is geen sprake van een verplichting voor de cliënt en zijn/haar ouders om deze zorg daadwerkelijk af te nemen. In artikel 5, lid 3 is de digitaliseringsplicht voor gegevens in de JGZ is vastgelegd. Alle JGZ-organisaties dienen per 1 juli 2010 alle nieuwe contactmomenten te registreren in een digitaal dossier.

Dossierplicht en privacyregels

Bij de registratie van individuele medische gegevens van cliënten, alsmede het communiceren daarvan, zijn de Wgbo en Wbp van toepassing. De Wgbo legt op dat bij medische handelingen waarbij een behandelovereenkomst wordt verondersteld, de zorgverlener een dossierplicht heeft. De Wbp legt de privacy regels van een patiënt vast.

De verplichting voor gemeenten om JGZ aan te bieden is geregeld via de Wpg. Omdat ook preventie onder de Wgbo valt, zijn op de JGZ onverminderd de regels van de Wgbo van toepassing.

Meer informatie over deze wetten in [Arch AORTA].

Richtlijnen

De partijen hebben gezamenlijk gekozen voor de oplossing waarbij het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid (DD JGZ) en de centrale applicatie van RIVM/RCP het proces te laten ondersteunen door middel van berichtenverkeer. Dit staat beschreven in de gegevensrichtlijn rijksvaccinatieprogramma [Richtlijn rvp] en de gegevensrichtlijn Neonatale hielprikscreening [Richtlijn nhs].

Informatiestandaard Rijksvaccinatieprogramma

jgz:V6.12.2 Rijksvaccinatieprogramma

Informatiestandaard Dossieroverdracht

jgz:V6.12.2 Dossieroverdracht

Informatiestandaard Neonatale Hielprikscreening

jgz:V6.12.2 Neonatale Hielprikscreening