jgz:V6.12.9.5 kwalificatie JGZ Dossieroverdracht sturend en ontvangend: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 117: Regel 117:
  
 
===Inhoudelijke gegevens===
 
===Inhoudelijke gegevens===
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-sturenDossier0-3}}
+
[[jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-sturenDossier0-3]]
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-sturenDossier0-13}}
+
 
 +
[[jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-sturenDossier0-13]]
  
 
== Scenarioset 2: Het ontvangen van een dossieroverdrachtbericht ==
 
== Scenarioset 2: Het ontvangen van een dossieroverdrachtbericht ==
Regel 188: Regel 189:
  
 
===Inhoudelijke gegevens===
 
===Inhoudelijke gegevens===
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-ontvangenDossier0-3}}
+
[[jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-ontvangenDossier0-3]]
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-ontvangenDossier0-13}}
+
 
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-ontvangenDossier0-13-minimaal}}
+
[[jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-ontvangenDossier0-13]]
 +
 
 +
[[jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-ontvangenDossier0-13-minimaal]]
  
 
== Documenthistorie ==
 
== Documenthistorie ==

Versie van 18 feb 2021 om 15:42


1 Inleiding

Dit document bevat het te doorlopen scenario bij kwalificatie voor:

 • het versturen en ontvangen van een JGZ-dossier

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met een simulator binnen ART-DECOR. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. Zie op deze pagina de functionele en technische specificaties.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan uit:

 1. De technische uitgaande en ontvangende berichten (voor alle scenario’s)
 2. Vrije tekst als antwoord (voor de aangegeven scenario's)

Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig)

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en beschrijving (verwijderen of aanpassen)
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens
 4. Gebruikersschermen

3.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is een beschrijving van het scenario aangegeven.

3.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

3.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet sturen of ontvangen in het dossieroverdrachtbericht.

3.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat....

4 Scenarioset 1: Het versturen van een dossieroverdrachtbericht

4.1 Doel en beschrijving (verwijderen of aanpassen - moet dan ook bij de leeswijzer)

4.2 Scenario 1.1

Preconditie De JGZ-professional is ingelogd en is geautoriseerd om een dossier over te dragen
Doel Beschrijving
Het overdragen van een JGZ-dossier van een 3-jarig kind.

Een bijna 4-jarig kind moet overgedragen worden naar een 4-19 organisatie. De JGZ-organisatie die op dat moment verantwoordelijk is voor de preventieve zorg voor het kind stuurt het dossier op naar de beoogde JGZ-organisatie. De beoogde JGZ-organisatie heeft een URA 11113333, en applicatie-id 911113333 - afstemming met geldende URA / applicatie-id tijdens kwalificatie is mogelijk.

Postconditie Het JGZ-dossier is verstuurd door de XIS en opgevangen door de simulator

4.2.1 Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Maak een kind aan in uw systeem met de gegevens zoals genoemd in Bijlage A1.
 2. Sluit het JGZ-dossier af. Dit dient gedaan te worden door een JGZ-professional. De JGZ professional geeft hiermee akkoord om het dossier over te dragen. Laat op een schermafdruk zien (bijvoorbeeld van de logging) dat het dossier afgesloten is en door wie dit is gedaan.
 3. Controleer of de ouders van het kind toestemming hebben gegeven om het dossier (elektronisch) over te dragen. Laat dit zien op een schermafdruk.
 4. Verstuur een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999902179 naar de simulator
 5. De simulator vangt het bericht op.
 6. Stel dat de beoogde JGZ-organisatie laat weten niet akkoord te gaan met de overdracht. Hoe gaat het systeem hier dan mee om? (vrije tekst als antwoord ondersteund door een schermafdruk).

4.3 Scenario 1.2

Preconditie De JGZ-professional is ingelogd en is geautoriseerd om een dossier over te dragen
Doel Beschrijving
Het overdragen van een JGZ-dossier van een 13-jarig kind.

Een 13-jarig kind verandert van school, welke valt onder een andere JGZ-regio dan de vorige school. De JGZ-organisatie van de regio waar de school onder valt krijgt een schoollijst binnen met het betreffende kind op de lijst. De JGZ-organisatie neemt contact op met de huidge JGZ-organisatie om te vragen of ze het dossier op willen sturen. De huidige JGZ-organisatie heeft een URA 22223333, en applicatie-id - afstemming met geldende URA / applicatie-id tijdens kwalificatie is mogelijk.

Postconditie Het JGZ-dossier is verstuurd door de XIS en opgevangen door de simulator

4.3.1 Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Maak een kind aan in uw systeem met de gegevens zoals genoemd in Bijlage A2.
 2. Sluit het JGZ-dossier af. Dit dient gedaan te worden door een JGZ-professional. De JGZ professional geeft hiermee akkoord om het dossier over te dragen. Laat op een schermafdruk zien (bijvoorbeeld van de logging) dat het dossier afgesloten is en door wie dit is gedaan.
 3. Controleer of de ouders van het kind (of het kind zelf) toestemming hebben gegeven om het dossier (elektronisch) over te dragen. Laat dit zien op een schermafdruk.
 4. Verstuur een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999904747 naar de simulator.
 5. De simulator vangt het bericht op.
 6. Stel dat de huidige organisatie laat weten akkoord te zijn met de overdracht. Het dossier dient in dit geval gearchiveerd te worden. Hoe gaat het systeem hiermee om? (vrije tekst als antwoord ondersteund door een schermafdruk).

4.4 Inhoudelijke gegevens

jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-sturenDossier0-3

jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-sturenDossier0-13

5 Scenarioset 2: Het ontvangen van een dossieroverdrachtbericht

5.1 Scenario 2.1

Doel Beschrijving
Het ontvangen van een JGZ-dossier van een 3-jarig kind.

Een 3-jarig kind verhuisd met haar ouders naar een andere woonplaats. De JGZ-organisatie die verantwoordelijk is voor de precentieve zorg van kinderen in de nieuwe woonplaats krijgt een GBA-bericht binnen van de verhuizing. De JGZ-organisatie neemt contact op met de huidige JGZ-organisatie om te vragen of ze het dossier op willen sturen. De huidige JGZ-organisatie verstuurt het dossier naar de nieuwe JGZ-organisatie.

Postconditie Het JGZ-dossier is ontvangen door de XIS

5.1.1 Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator stuurt een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999902192 (Bijlage B1).
 2. Ontvang het dossieroverdrachtbericht en toon de resultaten op het scherm.
 3. Maak een remote control ingang mogelijk om het checken van het dossier mogelijk te maken.
 4. Stel dat jullie de huidige JGZ-organisatie laten weten niet akkoord te gaan met de overdracht. Wat doet het systeem met het ontvangen dossier? (vrije tekst als antwoord ondersteund door een schermafdruk).

5.2 Scenario 2.2

Doel Beschrijving
Het ontvangen van een JGZ-dossier van een 13-jarig kind.

Een 13-jarig kind verhuisd met haar ouders naar een andere woonplaats. De JGZ-organisatie die verantwoordelijk is voor de precentieve zorg van kinderen in de nieuwe woonplaats krijgt een GBA-bericht binnen van de verhuizing. De JGZ-organisatie neemt contact op met de huidige JGZ-organisatie om te vragen of ze het dossier op willen sturen. De huidige JGZ-organisatie verstuurt het dossier naar de nieuwe JGZ-organisatie.

Postconditie Het JGZ-dossier is ontvangen door de XIS

5.2.1 Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator stuurt een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999904723 (Bijlage B2).
 2. Ontvang het dossieroverdrachtbericht en toon de resultaten op het scherm
 3. Maak een remote control ingang mogelijk om het checken van het dossier mogelijk te maken.
 4. Jullie zijn akkoord met het ontvangen dossier. Laat zien met een schermafdruk hoe het dossier klaarstaat voor een JGZ-medewerker of –professional om te verwerken.

5.3 Scenario 2.3

Doel Beschrijving
Het ontvangen van een JGZ-dossier met alleen de verplichte elementen

Een JGZ organisatie draagt een dossier over waar alleen de verplichte elementen in zitten.

Postconditie Het JGZ-dossier is ontvangen door de XIS

5.3.1 Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator stuurt een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999902180 (Bijlage B3).
 2. Ontvang het dossieroverdrachtbericht en toon de resultaten op het scherm
 3. Maak een remote control ingang mogelijk om het checken van het dossier mogelijk te maken.

5.4 Inhoudelijke gegevens

jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-ontvangenDossier0-3

jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-ontvangenDossier0-13

jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum#patient-ontvangenDossier0-13-minimaal

6 Documenthistorie

Datum Omschrijving
n.t.b. Versie 1.0