jgz:V6.12.9.5 kwalificatie JGZ Dossieroverdracht sturend en ontvangend: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Algemene voorwaarden voor kwalificatie)
Regel 124: Regel 124:
  
 
====Scenario 1.1.====
 
====Scenario 1.1.====
 +
Greet 0-3
  
 
====Scenario 1.2====
 
====Scenario 1.2====
 +
Roderick 0-13
  
 
===Inhoudelijke gegevens===
 
===Inhoudelijke gegevens===
  
 
====Scenario 1.1.====
 
====Scenario 1.1.====
 +
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-ontvangenDossier0-3}}
  
 
====Scenario 1.2====
 
====Scenario 1.2====
 +
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-ontvangenDossier0-13}}
  
 
== Scenarioset 2: Het ontvangen van een dossieroverdrachtbericht ==
 
== Scenarioset 2: Het ontvangen van een dossieroverdrachtbericht ==
Regel 210: Regel 214:
  
 
====Scenario 2.1.====
 
====Scenario 2.1.====
 +
Froukje 0-3
  
 
====Scenario 2.2====
 
====Scenario 2.2====
 +
Pieter 0-13
  
 
===Inhoudelijke gegevens===
 
===Inhoudelijke gegevens===
  
 
====Scenario 2.1.====
 
====Scenario 2.1.====
 +
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-versturenDossier0-3}}
  
 
====Scenario 2.2====
 
====Scenario 2.2====
 +
{{#lst:jgz:V6.12.9.5_kwalificatie_dossieroverdracht_addendum|patient-versturenDossier0-13}}
  
 
== Documenthistorie ==
 
== Documenthistorie ==

Versie van 6 okt 2020 om 14:43

jgz:Vdraft JGZ_Dossieroverdrachtbericht_sturen_en_ontvangen

Inhoud

Inleiding

Dit document bevat het te doorlopen scenario bij kwalificatie voor:

 • het versturen en ontvangen van een JGZ-dossier

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met een simulator binnen ART-DECOR. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. Zie op deze pagina de functionele en technische specificaties.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan uit:

 1. De technische uitgaande en ontvangende berichten (voor alle scenario’s)
 2. Vrije tekst als antwoord (voor de aangegeven scenario's)

Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig)

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en beschrijving (verwijderen of aanpassen)
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens
 4. Gebruikersschermen

Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is een beschrijving van het scenario aangegeven.

Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet sturen of ontvangen in het dossieroverdrachtbericht.

Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat....

Scenarioset 1: Het versturen van een dossieroverdrachtbericht

Doel en beschrijving (verwijderen of aanpassen - moet dan ook bij de leeswijzer)


Scenario 1.1

Preconditie De JGZ-professional is ingelogd en is geautoriseerd om een dossier over te dragen
Doel Beschrijving
Het overdragen van een JGZ-dossier van een 3-jarig kind.

Een bijna 4-jarig kind moet overgedragen worden naar een 4-19 organisatie. De JGZ-organisatie die op dat moment verantwoordelijk is voor de preventieve zorg voor het kind stuurt het dossier op naar de beoogde JGZ-organisatie. De beoogde JGZ-organisatie heeft een URA 11113333, en applicatie-id 911113333 - afstemming met geldende URA / applicatie-id tijdens kwalificatie is mogelijk.

Postconditie Het JGZ-dossier is verstuurd door de XIS en opgevangen door de simulator

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Maak een kind aan in uw systeem met de gegevens zoals genoemd in Bijlage A1.
 2. Sluit het JGZ-dossier af. Dit dient gedaan te worden door een JGZ-professional. De JGZ professional geeft hiermee akkoord om het dossier over te dragen. Laat op een schermafdruk zien (bijvoorbeeld van de logging) dat het dossier afgesloten is en door wie dit is gedaan.
 3. Controleer of de ouders van het kind toestemming hebben gegeven om het dossier (elektronisch) over te dragen. Laat dit zien op een schermafdruk.
 4. Verstuur een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999902179 naar de simulator
 5. De simulator vangt het bericht op.
 6. Stel dat de beoogde JGZ-organisatie laat weten niet akkoord te gaan met de overdracht. Hoe gaat het systeem hier dan mee om? (vrije tekst als antwoord ondersteund door een schermafdruk).


Scenario 1.2

Preconditie De JGZ-professional is ingelogd en is geautoriseerd om een dossier over te dragen
Doel Beschrijving
Het overdragen van een JGZ-dossier van een 13-jarig kind.

Een 13-jarig kind verandert van school, welke valt onder een andere JGZ-regio dan de vorige school. De JGZ-organisatie van de regio waar de school onder valt krijgt een schoollijst binnen met het betreffende kind op de lijst. De JGZ-organisatie neemt contact op met de huidge JGZ-organisatie om te vragen of ze het dossier op willen sturen. De huidige JGZ-organisatie heeft een URA 22223333, en applicatie-id - afstemming met geldende URA / applicatie-id tijdens kwalificatie is mogelijk.

Postconditie Het JGZ-dossier is verstuurd door de XIS en opgevangen door de simulator

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Maak een kind aan in uw systeem met de gegevens zoals genoemd in Bijlage A2.
 2. Sluit het JGZ-dossier af. Dit dient gedaan te worden door een JGZ-professional. De JGZ professional geeft hiermee akkoord om het dossier over te dragen. Laat op een schermafdruk zien (bijvoorbeeld van de logging) dat het dossier afgesloten is en door wie dit is gedaan.
 3. Controleer of de ouders van het kind (of het kind zelf) toestemming hebben gegeven om het dossier (elektronisch) over te dragen. Laat dit zien op een schermafdruk.
 4. Verstuur een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999904747 naar de simulator.
 5. De simulator vangt het bericht op.
 6. Stel dat de huidige organisatie laat weten akkoord te zijn met de overdracht. Het dossier dient in dit geval gearchiveerd te worden. Hoe gaat het systeem hiermee om? (vrije tekst als antwoord ondersteund door een schermafdruk).


Scenario's

Scenario 1.1.

Greet 0-3

Scenario 1.2

Roderick 0-13

Inhoudelijke gegevens

Scenario 1.1.

Test data 0-3 ontvangen - BSN: 999902192 Greet van XXX_Liere

R002 dossierinformatie XXX_Liere

R002 dossierinformatie
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer 12345678 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.1)
Dossier status Gesloten (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R003 persoonsgegevens XXX_Liere

R003 persoonsgegevens
Gegevenselement Waarde
Bsn 999902192 (in identificerend systeem: BSN)
Voornaam Greet
Voorvoegsel geslachtsnaam van
Geslachtsnaam XXX_Liere
Geslacht Vrouwelijk (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Geboortedatum T - 3 jaar en 9 maanden
Groep g001 adres client
Soort adres Woonadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Woonplaats Stitswerd
Straatnaam Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Groep g002 telefoonnummer client
Telefoonnummer tel:050-7656634
Soort telefoonnummer Huisnummer (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

R050 zorggegevens XXX_Liere

R050 zorggegevens
Gegevenselement Waarde
Groep g093 status in zorg
Status in zorg Regulier (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.376')
Datum start zorg DOB + 1 dag
Groep g092 zorgbeeindiging
Zorgbeeindiging Overdracht naar een andere JGZ-organisatie (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.82')
Datum zorgbeeindiging T
Toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren Ja
Datum toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren DOB + 125 dagen
Arts uzi toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren 987654321 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Arts naam toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren Jeugdarts

R005 betrokken jgzorganisaties XXX_Liere

R005 betrokken jgzorganisaties
Gegevenselement Waarde
Groep g085 uitvoerende jgzorganisatie
Uitvoerende jgzorganisatie ura {$orgId} (in identificerend systeem: URA)
Uitvoerende jgzorganisatie naam GGD Groningen

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken XXX_Liere

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
Gegevenselement Waarde
Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd Ja
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Allergie (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Moeder (code = 'NMTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Slechthorendheid (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Broer van moeder (code = 'MUNCLE' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Levend van minimum inkomen (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Vader (code = 'FTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Chronisch drager Hepatitis-B (code = '20' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Moeder (code = 'MTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Lengte biologische moeder 1700 mm
Methode lengtemeting moeder Anamnestisch (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.29')
Lengte biologische vader 1920 mm
Methode lengtemeting vader Anamnestisch (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.29')

R013 bedreigingen uit de directe omgeving XXX_Liere

R013 bedreigingen uit de directe omgeving
Gegevenselement Waarde
Bedreigingen nagevraagd Ja
Bedreiging sociaal milieu Geen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.81')
Bedreiging fysiek milieu Veel verkeer in buurt (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.305')
Bedreiging fysiek milieu Open water in buurt (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.305')
Risicoinschatting vgv op dit moment Geen risico (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.405')

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-1 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Neonatale gehoorscreening (code = '35' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 7 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R040 gehooronderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-2 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Huisbezoek 2 weken (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 14 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R013 bedreigingen uit de directe omgeving
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R032 spraak en taalontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-3 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 4 weken (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 28 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-4 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 8 weken (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 56 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-5 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 maanden (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-6 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 4 maanden (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 4 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-7 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 6 maanden (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 6 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-8 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 7,5 maand (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 7.5 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit:

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-9 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 9 maanden (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 9 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-10 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 11 maanden (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 11 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-11 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 14 maanden (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 14 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-12 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 18 maanden (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 18 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R054 screening psychosociale problemen

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-13 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 2 jaar (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 2 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Liere

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 02192-14 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 jaar (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt nog niet door
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Medicijngebruik tijdens zwangerschap Immunosuppresiva (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.162')
A terme datum DOB + 7 dagen
Kinkhoest doorgemaakt na zwangerschapsduur 12w6d Ja
Kinkhoestvaccinatie gekregen na zwangerschapsduur 12w6d Nee
Stollingsstoornis Ja
Chronisch drager hepatitisb Ja

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Ervaren gezondheid Heel goed (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen oma (moeder van vader) overleden

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese niet ziek geweest, geen infectieziekten in de nabije omgeving
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag Lijkt honger te hebben
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt door, overdag 3 x
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese Niet ziek geweest van de vaccinaties
Ervaren gezondheid 2
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding + bijvoeding (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Nee
Vitamine d Ja
Toelichting vitamine vit K is net gestopt
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden lichaamsbeweging beweegt te weinig

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese verkouden geweest
Ervaren gezondheid Gaat wel (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag begint aan bijvoeding
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding + bijvoeding (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Nee
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese Last van de eerste tand.
Bijzonderheden voedingeetgedrag BV stop
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Toelichting vitamine drinkt niet altijd 500 cc opvolgmelk
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese gaat weer goed
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag lust geen stukjes
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten bronchitis

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Bijzonderheden voedingeetgedrag wil geen groente
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten vijfde ziekte

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese waterpokken gehad
Bijzonderheden voedingeetgedrag nog steeds geen groente
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Nee
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten waterpokken
Ingrijpende gebeurtenissen oppasmoeder overleden

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese ondernemend
Ervaren gezondheid Heel goed (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag wil nu zelf eten
Vitamine d Nee
Toelichting vitamine krijgt geen opvolgmelk meer
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingenzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese probeert uit
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag lust alles
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek Wel eens (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, niet in de afgelopen 7 dagen (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese dwars
Ervaren gezondheid Gaat wel (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt goed door snachts
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 1x per jaar (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ontvangen paramedische zorg ooronsteking
Medicijn gebruik antibiotica

R019 terugkerende anamnese XXX_Liere

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese gezellig
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag groenten gaan beter
Vitamine d Nee
Toelichting vitamine weer beginnen met vitamine D
Bijzonderheden slapenwaken soms nachtmerries
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen broertje gekregen

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie ouderkind alert
Voorkeurshouding ligt graag met hoofd naar links. Moeder corrigeert dit
Lichaamskant voorkeurshouding Links (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
Anders gezonde baby

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional is geïnteresseerd
Stemming vrolijk
Verzorginghygiene goed verzorgd
Voorkeurshouding minder voorkeur naar links
Anders vrolijk meisje

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Voorkeurshouding geen voorkeur meer
Anders gezonde baby

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders actieve baby

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Gedrag enthousiast
Anders Rustig kind

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional goede interactie

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders Ziet er goed uit

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders actieve peuter

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Snel vermoeid ja

R020 algemene indruk XXX_Liere

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden ontlastenplassenzindelijkheid ontlasting soms wat dun

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden ouderkind relatie kan prima met vader en moeder

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden gedragtemperament blijft soms achter

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden zelfstandigheid wil alles zelf doen
Bijzonderheden omgaan met broerzusleeftijdgenoten Kan niet alleen zijn (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.409')

R021 functioneren XXX_Liere

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Zindelijkheid Overdag onzindelijk voor urine (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.46')
Bijzonderheden gedragtemperament kan drift beter controleren

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Milien (code = '22' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels zitten vooral in het gezicht

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Luieruitslag (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels wordt alweer iets minder

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hematoom (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hematoom (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hematoom (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels hemangioom wordt kleiner

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Wrat (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Liere

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels hemangioom bijna niet meer zichtbaar

R023 hoofdhals XXX_Liere

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja

R023 hoofdhals XXX_Liere

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden neus rood plekje

R023 hoofdhals XXX_Liere

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden neus hemangioom?

R023 hoofdhals XXX_Liere

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden trommelvlies rechts Perforatie (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.10')
Bijzonderheden trommelvlies links Perforatie (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.10')

R024 romp XXX_Liere

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden navel Granuloom (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.20')

R024 romp XXX_Liere

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden navel Granuloom (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.20')

R024 romp XXX_Liere

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden longen Expiratoir piepen (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.19')

R025 bewegingsapparaat XXX_Liere

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g026 heupen
Bijzonderheden heupen Bilplooiverschil (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.22')
Toelichting bijzonderheden heupen verschil is minimaal

R025 bewegingsapparaat XXX_Liere

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja

R025 bewegingsapparaat XXX_Liere

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja

R025 bewegingsapparaat XXX_Liere

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')

R025 bewegingsapparaat XXX_Liere

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')

R025 bewegingsapparaat XXX_Liere

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 540 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 3600 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 371 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 560 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 4850 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 396 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 620 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 6020 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 410 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 660 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 7280 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 430 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 690 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 8450 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 453 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 710 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 8960 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 455 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 760 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 9400 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 465 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Bijzonderheden groei 78
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 10050 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 468 mm

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 810 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 10800 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 840 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 13100 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 870 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 13900 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Liere

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1010 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 17400 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R031 motorisch functioneren XXX_Liere

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R032 spraak en taalontwikkeling XXX_Liere

R032 spraak en taalontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Spraak en taalontwikkeling onderzocht Ja
Meertaligheid Geen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.40')
Groep g036 taal
Taal Nederlands (code = 'nld' in codeSystem '1.0.639.2')
Dialect Nee
Eerstetweede taal Eerste taal (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.323')
Taalomgeving stimulerend Matig (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.324')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Liere

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Liere

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Liere

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Liere

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Liere

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Liere

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Apktovkaart 3 meter uitslag rechts 3/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.330')
Apktovkaart 3 meter uitslag links 3/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.330')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')

R039 hartonderzoek XXX_Liere

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja
Groep g044 geruis intensiteit
Geruis intensiteit Graad 1/6 (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.335')
Methode meting Liggend (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.395')
Geruis timing Continu geruis (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.336')
Lokalisatie 2e ICL
Voortgeleiding nee
Bijzonderheden hartritme geen
Lever Vergroot (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
Milt Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
A femoralis rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
A femoralis links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R039 hartonderzoek XXX_Liere

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja

R039 hartonderzoek XXX_Liere

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja
Lever Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
Milt Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')

R039 hartonderzoek XXX_Liere

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja

R040 gehooronderzoek XXX_Liere

R040 gehooronderzoek
Gegevenselement Waarde
Gehooronderzoek uitgevoerd Ja
Bijzonderheden gehooronderzoek kind is alert
Screeningsinstrument ngs OAE (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.386')
Uitslag 1e ngs rechts Onvoldoende (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 1e ngs links Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 2e ngs rechts Onvoldoende (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 2e ngs links Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 3e ngs rechts Onvoldoende (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 3e ngs links Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Diagnose audiologisch centrum gehoor rechts Gemengd gehoorverlies (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.413')
Diagnose audiologisch centrum gehoor links Normaal gehoor (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.413')
Advies audiologisch centrum aan ouders Hoortoestel(len) (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.414')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
1 ogen fixeren + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
29 reageert op toespreken + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
56 heft kin even van onderlaag + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 4 wkn-1 mnd (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
2 volgt met ogen en hoofd 30030 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
2 volgt met ogen en hoofd 30030 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
30 lacht terug M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Lacht eerste keer terug 6 weken
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
56 heft kin even van onderlaag + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 8 wkn-2 mnd (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
3 handen af en toe open rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
3 handen af en toe open links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
4 kijkt naar eigen handen - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
31 maakt geluiden terug M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
57 heft in buikligging hoofd tot 45 + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 13 wkn-3 mnd (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
4 kijkt naar eigen handen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Kolom van wiechen onderzoek extra kolom 1 (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
5 speelt met handen middenvoor + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
6 pakt in rugligging voorwerp binnen bereik rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
6 pakt in rugligging voorwerp binnen bereik links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 6 minder soepel dan rechts
32 maakt gevarieerde geluiden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
58 kijkt rond met 90 geheven hoofd + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 26 wkn-6 mnd (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
7 pakt blokje over + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
8 houdt blokje vast pakt er nog een in andere hand + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
9 speelt met beide voeten rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
9 speelt met beide voeten links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
10 pakt propje met duim en wijsvinger rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
10 pakt propje met duim en wijsvinger links - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 10 wil niet
33 zegt dadababa of gaga + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
59 benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
59 benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
60 rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
61 kan hoofd goed ophouden in zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
62 zit op billen met gestrekte benen - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 39 wkn-9 mnd (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
10 pakt propje met duim en wijsvinger rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
34 brabbelt bij zijn spel + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 34 weinig gevarieerd
35 reageert op mondeling verzoek - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
63 zit stabiel los + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
64 kruipt vooruit buik op de grond M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
65 trekt zich op tot staan M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
66 kruipt vooruit M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Kolom van wiechen onderzoek 52 wkn-12 mnd (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is huilerig (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is terughoudend en moet gestimuleerd worden (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
11 doet blokje inuit doos rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
11 doet blokje inuit doos links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
12 speelt geven en nemen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 12 pakt het snel terug
35 reageert op mondeling verzoek + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
36 zwaait dag dag M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
37 zegt 2 geluidswoorden met begrip M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
38 begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
67 loopt langs + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 67 nog wat wankel
Kolom van wiechen onderzoek 65 wkn-15 mnd (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind maakt een vermoeide indruk (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
13 stapelt 2 blokjes rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
13 stapelt 2 blokjes links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 13 met handpalm
14 gaat op onderzoek uit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
37 zegt 2 geluidswoorden met begrip + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
39 zegt 3 woorden - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 39 alleen 'bah'
40 begrijpt fantasieopdrachtjes m + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
68 loopt los loopt goed los loopt soepel + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 68 17 maanden
69 gooit bal zonder om te vallen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 1,5 jaar (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is huilerig (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is terughoudend en moet gestimuleerd worden (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
15 stapelt 3 blokjes rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
15 stapelt 3 blokjes links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
16 doet anderen na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
18 plaatst ronde vorm in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
19 trekt kledingstuk uit M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
39 zegt 3 woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
41 zegt zinnen van 2 woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
42 wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
70 raapt vanuit hurkzit iets op + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 2 jaar (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Liere

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
17 stapelt 6 blokjes - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
19 trekt kledingstuk uit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
20 bouwt vrachtauto na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 20 jukbeweging
21 plaatst 3 vormen in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
22 tekent verticale lijn na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 22 trilt een beetje
23 bouwt brug na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
24 plaatst 4 vormen in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
25 trekt eigen kledingstuk aan M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
43 noemt zichzelf mij en ik + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
45 zegt zinnen van 3 of meer woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
46 is verstaanbaar voor bekenden M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 46 zegt hier weinig
71 schopt bal weg rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
71 schopt bal weg links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
72 kan in zit soepel roteren + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 3 jaar (code = '15' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R054 screening psychosociale problemen XXX_Liere

R054 screening psychosociale problemen
Gegevenselement Waarde
Overall risicoinschatting spark Laag (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.420')

Scenario 2.2 Ontvangen 0-13 - BSN 999904723 Roderick van XXX_Bakker

Test data 0-13 ontvangen - BSN: 999904723 Roderick van XXX_Bakker

R002 dossierinformatie XXX_Bakker

R002 dossierinformatie
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer 123456789 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.1)
Dossier status Gesloten (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R003 persoonsgegevens XXX_Bakker

R003 persoonsgegevens
Gegevenselement Waarde
Bsn 999904723 (in identificerend systeem: BSN)
Voornaam Roderik
Voorvoegsel geslachtsnaam van
Geslachtsnaam XXX_Bakker
Roepnaam Rick
Geslacht Mannelijk (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Geboortedatum T - 13 jaar en 2 maanden
Groep g001 adres client
Soort adres Woonadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adres is geheim Nee
Woonplaats Stitswerd
Straatnaam Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999ZZ
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Groep g002 telefoonnummer client
Telefoonnummer tel:0387-656633
Soort telefoonnummer Huisnummer (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

R050 zorggegevens XXX_Bakker

R050 zorggegevens
Gegevenselement Waarde
Groep g093 status in zorg
Status in zorg Regulier (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.376')
Datum start zorg DOB + 1 dag
Groep g093 status in zorg
Status in zorg Alleen vaccinaties (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.376')
Datum start zorg DOB + 3 jaar en 9 maanden
Groep g092 zorgbeeindiging
Zorgbeeindiging Overdracht naar een andere JGZ-organisatie (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.82')
Datum zorgbeeindiging DOB + 3 jaar en 9 maanden
Groep g092 zorgbeeindiging
Zorgbeeindiging Overdracht naar een andere JGZ-organisatie (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.82')
Datum zorgbeeindiging T
Toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren Ja
Datum toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren DOB + 125 dagen
Arts naam toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren jeugdarts

R005 betrokken jgzorganisaties XXX_Bakker

R005 betrokken jgzorganisaties
Gegevenselement Waarde
Groep g085 uitvoerende jgzorganisatie
Uitvoerende jgzorganisatie ura {$orgId} (in identificerend systeem: URA)
Uitvoerende jgzorganisatie naam GGD Groningen

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken XXX_Bakker

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
Gegevenselement Waarde
Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd Ja
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Allergie (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Vader van vader (code = 'PGRFTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Diabetes (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Zus (code = 'NSIS' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Oogafwijking (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Vader van vader (code = 'PGRFTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Rookt (code = '18' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Vader (code = 'FTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Chronisch drager Hepatitis-B (code = '20' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Moeder (code = 'MTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Lengte biologische moeder 1680 mm
Methode lengtemeting moeder Anamnestisch (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.29')
Lengte biologische vader 1820 mm
Methode lengtemeting vader Anamnestisch (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.29')

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken XXX_Bakker

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
Gegevenselement Waarde
Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd Ja
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Chronisch ziek (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Vader (code = 'FTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

R013 bedreigingen uit de directe omgeving XXX_Bakker

R013 bedreigingen uit de directe omgeving
Gegevenselement Waarde
Bedreigingen nagevraagd Ja
Bedreiging fysiek milieu Open water in buurt (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.305')
Risicoinschatting vgv op dit moment Geen risico (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.405')

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-1 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Neonatale gehoorscreening (code = '35' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 4 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R040 gehooronderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-2 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Huisbezoek 2 weken (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 14 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R013 bedreigingen uit de directe omgeving
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R032 spraak en taalontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-3 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 4 weken (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 28 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-4 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 8 weken (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 56 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-5 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 maanden (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-6 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 4 maanden (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 4 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-7 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 6 maanden (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 6 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-8 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 7,5 maand (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 7.5 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-9 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 9 maanden (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 9 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-10 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 11 maanden (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 11 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-11 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 14 maanden (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 14 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-12 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 18 maanden (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 18 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-13 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 2 jaar (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 2 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-14 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 jaar (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar
Status activiteit Niet uitgevoerd/Niet verschenen op afspraak (code = 'cancelled' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-15 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 jaar (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar en 3 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-16 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3,9 jaar (code = '15' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar en 9 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-17 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment groep 2 (code = '16' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 5 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R030 psychosociaal en cognitief functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R032 spraak en taalontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R040 gehooronderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R043 bfmt

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-18 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment groep 7 (code = '17' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 11 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R030 psychosociaal en cognitief functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R045 sd?
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R054 screening psychosociale problemen

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-19 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment klas 2 (code = '19' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.188')
Datum activiteit DOB + 13 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R026 genitaliapuberteitsontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R030 psychosociaal en cognitief functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt nog niet door, overdag hazenslaapjes
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.228')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.228')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen moeder van moeder ernstig ziek

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese niet ziek geweest, geen infectieziekten in de nabije omgeving
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag Lijkt honger te hebben
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt door, overdag 3 x
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.228')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen gaat weer beter met MM

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese Niet ziek geweest van de vaccinaties
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag honger is over
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Nee
Vitamine d Ja
Toelichting vitamine vit K is net gestopt
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese verkouden geweest
Ervaren gezondheid Gaat wel (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag begint aan bijvoeding
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding + bijvoeding (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Nee
Vitamine d Ja
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese griep gehad. Last van de eerste tand.
Bijzonderheden voedingeetgedrag BV stop
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese gaat weer goed
Bijzonderheden voedingeetgedrag lust geen stukjes
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten bronchitis

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese Eenkennig. Heeft zelfs moeite met vader.
Bijzonderheden voedingeetgedrag wil geen groente
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten vijfde ziekte

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese waterpokken gehad
Bijzonderheden voedingeetgedrag nog steeds geen groente
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten waterpokken

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese ondernemend
Bijzonderheden voedingeetgedrag wil nu zelf eten
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese probeert uit
Bijzonderheden voedingeetgedrag eet van alles weinig, drinkt veel
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek Wel eens (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden lichaamsbeweging lijkt af en toe wat wankel te lopen

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese dwars
Bijzonderheden voedingeetgedrag eet van alles weinig, drinkt veel
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 1x per jaar (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ontvangen paramedische zorg oorontsteking
Medicijn gebruik antibiotica

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese gezellig
Bijzonderheden voedingeetgedrag groenten gaan beter
Vitamine d Nee
Toelichting vitamine weer beginnen met vitamine D
Bijzonderheden slapenwaken soms nachtmerries
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen broertje gekregen

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese wil graag naar school
Vitamine d Ja
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden lichaamsbeweging hypermobiel

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese soms erg druk in de klas
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Zwemles Ja
Ingrijpende gebeurtenissen ouders gescheiden

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese vindt school saai en gaat dan veel kletsen
Bijzonderheden voedingeetgedrag snoept veel
Bijzonderheden slapenwaken gaat erg laat naar bed
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Groep g087 opname ziekenhuis
Reden opname ziekenhuis nierbekkenontsteking
Datum opname ziekenhuis DOB + 4 jaar en 8 maanden
Duur opname ziekenhuis 4 dagen
Ingrijpende gebeurtenissen broertje gekregen

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese heeft moeite met plannen van schooltaken
Poetsen gebit Niet elke dag (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek Wel eens (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, niet in afgelopen 7 dagen (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden vrijetijdsbesteding gaat vaak naar zwembad
Zwemdiploma Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional alert
Voorkeurshouding ligt graag met hoofd naar rechts. Moeder corrigeert dit
Lichaamskant voorkeurshouding rechts (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
Anders gezonde baby

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional is geïnteresseerd
Stemming vrolijk
Voorkeurshouding minder voorkeur naar rechts
Anders gezellig meisje

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Voorkeurshouding geen voorkeur meer
Anders gezonde baby

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders actieve baby

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders Actief

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders gezond

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional afwerend, huilt
Anders afwachtend

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders actieve peuter

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Bijzonderheden kleur huid Bleekheid (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.311')

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional maakt veel contact

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders Actief kind

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional afwachtend
Verzorginghygiene ziet er onverzorgd uit

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden ontlastenplassenzindelijkheid ontlasting soms wat dik

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden hechting klamt zich vast aan moeder
Bijzonderheden ouderkind relatie afwerend naar vader

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden gedragtemperament blijft soms achter

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden gedragtemperament snel driftig

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Zindelijkheid ’s Nachts onzindelijk voor urine (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.46')
Bijzonderheden gedragtemperament kan drift beter controleren

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Functioneren op school nagevraagd Ja
Bijzonderheden functioneren in de klas is nu gewend in de klas

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Zindelijkheid ’s Nachts onzindelijk voor urine (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.46')
Bijzonderheden omgaan met broerzusleeftijdgenoten Maakt veel ruzie met brusje (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.409')
Bijzonderheden indruk school heeft moeite gehad op school te wennen

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden functioneren in de klas onrustig in de klas

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden functioneren in de klas Lijkt soms afwezig

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Milien (code = '22' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels zitten vooral in het gezicht

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Luieruitslag (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels wordt alweer iets minder

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels hemangioom wordt lichter

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels bijna weg

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Acne (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden neus rood plekje

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden neus hemangioom?

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden trommelvlies rechts Intrekking (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.10')
Bijzonderheden trommelvlies links Roodheid (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.10')

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden gebitkaak Beugel (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.12')

R024 romp XXX_Bakker

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden navel Granuloom (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.20')

R024 romp XXX_Bakker

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden navel Granuloom (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.20')

R024 romp XXX_Bakker

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden longen Expiratoir piepen (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.19')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g026 heupen
Bijzonderheden heupen Bilplooiverschil (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.22')
Toelichting bijzonderheden heupen verschil is minimaal

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Toelichting bijzonderheden heupen verschil is niet meer te zien

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')

R026 genitaliapuberteitsontwikkeling XXX_Bakker

R026 genitaliapuberteitsontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Genitaliapuberteitsontwikkeling onderzocht Ja
Bijzonderheden testis rechts Rectractiele testis (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.72')
Bijzonderheden testis links Rectractiele testis (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.72')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 540 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 3600 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 371 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 560 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 4850 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 396 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 620 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 6020 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 410 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 660 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 7280 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 430 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 690 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 8450 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 453 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 710 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 8960 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 455 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 760 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 9400 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 465 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 780 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 10050 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 468 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 810 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 10800 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 840 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 13100 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 870 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 13900 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1010 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 17400 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1060 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 18200 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1175 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 23000 g
Methode gewichtsmeting Gewogen met kleren (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1650 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 54500 g
Methode gewichtsmeting Gewogen met kleren (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Indruk jgz professional gewichtlengte Overgewicht (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.31')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1700 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 66300 g
Methode gewichtsmeting Gewogen met kleren (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Indruk jgz professional gewichtlengte Overgewicht (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.31')

R030 psychosociaal en cognitief functioneren XXX_Bakker

R030 psychosociaal en cognitief functioneren
Gegevenselement Waarde
Psychosociaal en cognitief functioneren onderzocht Ja
Menstekening 3 delen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.417')

R030 psychosociaal en cognitief functioneren XXX_Bakker

R030 psychosociaal en cognitief functioneren
Gegevenselement Waarde
Psychosociaal en cognitief functioneren onderzocht Ja
Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling heeft veel vriendinnen
Menstekening 3 delen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.417')

R030 psychosociaal en cognitief functioneren XXX_Bakker

R030 psychosociaal en cognitief functioneren
Gegevenselement Waarde
Psychosociaal en cognitief functioneren onderzocht Ja
Menstekening 3 delen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.417')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R032 spraak en taalontwikkeling XXX_Bakker

R032 spraak en taalontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Spraak en taalontwikkeling onderzocht Ja
Meertaligheid Geen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.40')
Groep g036 taal
Taal Nederlands (code = 'nld' in codeSystem '1.0.639.2')
Dialect Nee
Eerstetweede taal Eerste taal (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.323')
Taalomgeving stimulerend Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.324')

R032 spraak en taalontwikkeling XXX_Bakker

R032 spraak en taalontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Spraak en taalontwikkeling onderzocht Ja
Groep g073 taalsignaleringsinstrument
Taalsignaleringsinstrument Logopedisch Screeningsinstrument (LSI) (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.401')
Beoordeling taalontwikkeling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')
Aard bijzonderheden spraak en taalontwikkeling Foutieve spreekademhaling (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.326')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Belemmerend (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Apktovkaart 3 meter uitslag rechts 3/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.330')
Apktovkaart 3 meter uitslag links 3/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.330')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Apktovkaart 5 meter uitslag rechts 5/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.406')
Apktovkaart 5 meter uitslag links 5/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.406')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')
Bijzonderheden visusbepaling knippert vaak

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Landoltckaart uitslag rechts 1,0 (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.332')
Landoltckaart uitslag links 1,0 (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.332')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja
Groep g044 geruis intensiteit
Geruis intensiteit Graad 1/6 (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.335')
Methode meting Liggend (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.395')
Geruis timing Continu geruis (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.336')
Lokalisatie 2e ICL
Voortgeleiding nee
Bijzonderheden hartritme geen
Lever Vergroot (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
Milt Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
A femoralis rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
A femoralis links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja
Lever Vergroot (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
Milt Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
A femoralis rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
A femoralis links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja

R040 gehooronderzoek XXX_Bakker

R040 gehooronderzoek
Gegevenselement Waarde
Gehooronderzoek uitgevoerd Ja
Bijzonderheden gehooronderzoek kind is alert
Screeningsinstrument ngs OAE (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.386')
Uitslag 1e ngs rechts Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 1e ngs links Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')

R040 gehooronderzoek XXX_Bakker

R040 gehooronderzoek
Gegevenselement Waarde
Testtoon aangeboden 20 (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.338')
Testtoon 500 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 500 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 1000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 1000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 2000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 2000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 3000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 3000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 4000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 4000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 6000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 6000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Uitslag gehoorscreening Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
1 ogen fixeren + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
29 reageert op toespreken + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
56 heft kin even van onderlaag + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 4 wkn-1 mnd (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
2 volgt met ogen en hoofd 30030 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
2 volgt met ogen en hoofd 30030 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
30 lacht terug M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Lacht eerste keer terug 6 weken
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
56 heft kin even van onderlaag + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 8 wkn-2 mnd (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
3 handen af en toe open rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
3 handen af en toe open links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
4 kijkt naar eigen handen - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
31 maakt geluiden terug M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
57 heft in buikligging hoofd tot 45 + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 13 wkn-3 mnd (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
4 kijkt naar eigen handen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Kolom van wiechen onderzoek extra kolom 1 (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
5 speelt met handen middenvoor + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
6 pakt in rugligging voorwerp binnen bereik rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
6 pakt in rugligging voorwerp binnen bereik links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 6 minder soepel dan rechts
32 maakt gevarieerde geluiden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
58 kijkt rond met 90 geheven hoofd + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 26 wkn-6 mnd (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
7 pakt blokje over + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
8 houdt blokje vast pakt er nog een in andere hand + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
9 speelt met beide voeten rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
9 speelt met beide voeten links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
10 pakt propje met duim en wijsvinger rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
10 pakt propje met duim en wijsvinger links - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 10 wil niet
33 zegt dadababa of gaga + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
59 benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
59 benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
60 rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
61 kan hoofd goed ophouden in zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
62 zit op billen met gestrekte benen - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 39 wkn-9 mnd (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
10 pakt propje met duim en wijsvinger rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
34 brabbelt bij zijn spel + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 34 weinig gevarieerd
35 reageert op mondeling verzoek - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
63 zit stabiel los + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
64 kruipt vooruit buik op de grond M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
65 trekt zich op tot staan M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
66 kruipt vooruit M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Kolom van wiechen onderzoek 52 wkn-12 mnd (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
11 doet blokje inuit doos rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
11 doet blokje inuit doos links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
12 speelt geven en nemen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 12 pakt het snel terug
35 reageert op mondeling verzoek + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
36 zwaait dag dag M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
37 zegt 2 geluidswoorden met begrip M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
38 begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
67 loopt langs + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 67 nog wat wankel
Kolom van wiechen onderzoek 65 wkn-15 mnd (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
13 stapelt 2 blokjes rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
13 stapelt 2 blokjes links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 13 met handpalm
14 gaat op onderzoek uit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
37 zegt 2 geluidswoorden met begrip + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
39 zegt 3 woorden - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 39 alleen 'bah'
40 begrijpt fantasieopdrachtjes m + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
68 loopt los loopt goed los loopt soepel + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 68 17 maanden
69 gooit bal zonder om te vallen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 1,5 jaar (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
15 stapelt 3 blokjes rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
15 stapelt 3 blokjes links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
16 doet anderen na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
18 plaatst ronde vorm in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
19 trekt kledingstuk uit M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
39 zegt 3 woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
41 zegt zinnen van 2 woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
42 wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
70 raapt vanuit hurkzit iets op + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 2 jaar (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
17 stapelt 6 blokjes - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
19 trekt kledingstuk uit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
20 bouwt vrachtauto na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 20 jukbeweging
21 plaatst 3 vormen in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
22 tekent verticale lijn na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 22 trilt een beetje
23 bouwt brug na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
24 plaatst 4 vormen in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
25 trekt eigen kledingstuk aan M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
43 noemt zichzelf mij en ik + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
45 zegt zinnen van 3 of meer woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
46 is verstaanbaar voor bekenden M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 46 zegt hier weinig
71 schopt bal weg rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
71 schopt bal weg links - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
72 kan in zit soepel roteren + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 3 jaar (code = '15' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
25 trekt eigen kledingstuk aan + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
26 tekent cirkel na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
27 houdt potlood met vingers vast + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Lichaamskant vwo 27 Rechts (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
47 praat spontaan over gebeurtenissen thuisspeelzaal + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 47 praat honderduit
48 stelt vragen naar wie wat waar hoe + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
49 is goed verstaanbaar voor onderzoeker + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
50 stelt vragen naar hoeveel wanneer waarom M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
73 fietst op driewieler - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 73 heeft geen driewieler
74 springt met beide voeten tegelijk + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 4 jaar (code = '17' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R043 bfmt XXX_Bakker

R043 bfmt
Gegevenselement Waarde
Gebruikt hand Rechts (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
1 figuren natekenen kwantiteit 2 of minder figuren goed (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.344')
2 lijntrekken kwantiteit Lijn niet overschreden (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.345')
3 stippen zetten kwantiteit 15 of minder cirkels met één stip (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.347')
4 vingerduim oppositie kwantiteit rechts Lukt wel met alle vingers en juiste volgorde (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.349')
4 vingerduim oppositie kwantiteit links Lukt wel met alle vingers en juiste volgorde (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.349')
5 oogbewegingen kwantiteit Volgt gehele beweging (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.351')
6 topneus proef kwantiteit links 1 of 2 keer fout uitgevoerd (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.353')
7 diadochokinese kwantiteit rechts Soepele ritmische omdraai bewegingen met hand op handpalm (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.354')
7 diadochokinese kwantiteit links Soepele ritmische omdraai bewegingen met hand op handpalm (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.354')
8 veter strikken kwantiteit Lukt wel (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.356')
9 een been staan kwantiteit rechts 6 seconden of minder (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.357')
9 een been staan kwantiteit links 7 seconden of meer (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.357')
10 hielen lopen kwantiteit Voorvoet komt geheel/gedeeltelijk op de grond (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.359')
11 streeplopen kwantiteit Stapt maximaal 2 keer naast streep (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.361')
12 hinkelen kwantiteit rechts 8 of minder sprongen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.363')
12 hinkelen kwantiteit links 8 of minder sprongen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.363')
13 springen kwantiteit Correct uitgevoerd zonder vallen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.365')
2 lijntrekken kwaliteit Lijn > 3 keer onderbroken (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.346')
3 pengreep kwaliteit Driepuntsgreep (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.348')
4 vingerduim oppositie kwaliteit Geen/discrete meebewegingen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.350')
5 oogbewegingen kwaliteit Volgen vloeiend (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.352')
7 diadochokinese kwaliteit Vanuit elleboog: arm blijft tegen romp (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.355')
9 een been staan kwaliteit Duidelijk heffen armen/zwaaien romp (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.358')
10 hielen lopen kwaliteit Geen of slechts gering meebewegen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.360')
11 streeplopen kwaliteit Balans van de romp/armen ontspannen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.362')
12 hinkelen kwaliteit Op hele voet/armbew. boven navel (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.364')
13 springen kwaliteit Afzet/landing met gebogen benen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.366')
Is er sprake van fysieke belemmeringen Nee
Is er sprake van negatieve kindfactoren Ja
Bijzonderheden negatieve kindfactoren moeite met concentratie
Is er sprake van negatieve omgevingsfactoren Nee

R054 screening psychosociale problemen XXX_Bakker

R054 screening psychosociale problemen
Gegevenselement Waarde
Screeningsinstrument psychosociale problematiek SDQ 7-12 jaar (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.387')
Datum afname spp DOB + 11 jaar
Spp ingevuld door Ouder (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.388')
Plaats van afname spp Thuis (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.372')

R045 sd? XXX_Bakker

R045 sd?
Gegevenselement Waarde
1 houdt rekening met gevoelens van anderen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
2 is rusteloos Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
3 klaagt vaak over hoofdpijn Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
4 deelt makkelijk met andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
5 heeft vaak driftbuien of woedeuitbarstingen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
6 is nogal op zichzelf Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
7 is doorgaans gehoorzaam Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
8 heeft veel zorgen Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
9 is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
10 is constant aan het wiebelen of wriemelen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
11 heeft minstens een goede vriend of vriendin Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
12 vecht vaak met andere jeugdigen of pest ze Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
13 is vaak ongelukkig Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
14 wordt over het algemeen aardig gevonden door andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
15 is gemakkelijk afgeleid Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
16 is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe situaties Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
17 is aardig tegen jongere kinderen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
18 liegt of bedriegt vaak Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
19 wordt getreiterd of gepest door andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
20 biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
21 denkt na voor iets te doen Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
22 pikt dingen thuis Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
23 kan beter opschieten met volwassenen dan met andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
24 is voor heel veel bang Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
25 maakt opdrachten af Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
Denkt u over het geheel genomen dat uw kind moeilijkheden heeft op een of meer van de volgende gebieden emoties concentratie gedrag of vermogen om met andere mensen op te schieten? Ja, kleine moeilijkheden (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.369')
Hoe lang bestaan deze moeilijkheden? Meer dan een jaar (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.370')
Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag? Een beetje maar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering thuis Een beetje maar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering vriendschappen Helemaal niet (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering leren in de klas Tamelijk (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering activiteiten in de vrije tijd Helemaal niet (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel? Een beetje maar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')

Scenario 2.3 Ontvangen minimaal - BSN 999902180 Maarten van XXX_Winkel

Test data minimaal ontvangen - BSN: 999902180 Maarten van XXX_Winkel

R002 dossierinformatie XXX_Winkel

R002 dossierinformatie
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer 12345678
Dossier status Gesloten (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R003 persoonsgegevens XXX_Winkel

R003 persoonsgegevens
Gegevenselement Waarde
Bsn 999902180 (in identificerend systeem: BSN)
Voornaam Maarten
Voorvoegsel geslachtsnaam van
Geslachtsnaam XXX_Winkel
Geboortedatum T - 3 jaar en 9 maanden
Groep g001 adres client
Woonplaats Stitswerd
Straatnaam Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA

R050 zorggegevens XXX_Winkel

R050 zorggegevens
Gegevenselement Waarde
Groep g093 status in zorg
Datum start zorg DOB + 1 dag
Groep g092 zorgbeeindiging
Datum zorgbeeindiging T

R005 betrokken jgzorganisaties XXX_Winkel

R005 betrokken jgzorganisaties
Gegevenselement Waarde
Groep g085 uitvoerende jgzorganisatie
Uitvoerende jgzorganisatie ura {$orgId} (in identificerend systeem: URA)
Uitvoerende jgzorganisatie naam GGD Groningen

Scenario 1.2

Test data 0-13 ontvangen - BSN: 999904723 Roderick van XXX_Bakker

R002 dossierinformatie XXX_Bakker

R002 dossierinformatie
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer 123456789 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.1)
Dossier status Gesloten (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R003 persoonsgegevens XXX_Bakker

R003 persoonsgegevens
Gegevenselement Waarde
Bsn 999904723 (in identificerend systeem: BSN)
Voornaam Roderik
Voorvoegsel geslachtsnaam van
Geslachtsnaam XXX_Bakker
Roepnaam Rick
Geslacht Mannelijk (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Geboortedatum T - 13 jaar en 2 maanden
Groep g001 adres client
Soort adres Woonadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adres is geheim Nee
Woonplaats Stitswerd
Straatnaam Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999ZZ
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Groep g002 telefoonnummer client
Telefoonnummer tel:0387-656633
Soort telefoonnummer Huisnummer (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

R050 zorggegevens XXX_Bakker

R050 zorggegevens
Gegevenselement Waarde
Groep g093 status in zorg
Status in zorg Regulier (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.376')
Datum start zorg DOB + 1 dag
Groep g093 status in zorg
Status in zorg Alleen vaccinaties (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.376')
Datum start zorg DOB + 3 jaar en 9 maanden
Groep g092 zorgbeeindiging
Zorgbeeindiging Overdracht naar een andere JGZ-organisatie (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.82')
Datum zorgbeeindiging DOB + 3 jaar en 9 maanden
Groep g092 zorgbeeindiging
Zorgbeeindiging Overdracht naar een andere JGZ-organisatie (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.82')
Datum zorgbeeindiging T
Toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren Ja
Datum toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren DOB + 125 dagen
Arts naam toestemming aan verpleegkundige om te vaccineren jeugdarts

R005 betrokken jgzorganisaties XXX_Bakker

R005 betrokken jgzorganisaties
Gegevenselement Waarde
Groep g085 uitvoerende jgzorganisatie
Uitvoerende jgzorganisatie ura {$orgId} (in identificerend systeem: URA)
Uitvoerende jgzorganisatie naam GGD Groningen

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken XXX_Bakker

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
Gegevenselement Waarde
Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd Ja
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Allergie (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Vader van vader (code = 'PGRFTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Diabetes (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Zus (code = 'NSIS' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g019 erfelijke factoren in de familie
Erfelijk bepaalde ziekte in de familie Oogafwijking (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.8')
Familielid Vader van vader (code = 'PGRFTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Rookt (code = '18' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Vader (code = 'FTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Chronisch drager Hepatitis-B (code = '20' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Moeder (code = 'MTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Lengte biologische moeder 1680 mm
Methode lengtemeting moeder Anamnestisch (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.29')
Lengte biologische vader 1820 mm
Methode lengtemeting vader Anamnestisch (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.29')

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken XXX_Bakker

R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
Gegevenselement Waarde
Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd Ja
Groep g020 kenmerken ouderverzorger
Kenmerken ouderverzorger Chronisch ziek (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.5')
Vadermoeder Vader (code = 'FTH' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

R013 bedreigingen uit de directe omgeving XXX_Bakker

R013 bedreigingen uit de directe omgeving
Gegevenselement Waarde
Bedreigingen nagevraagd Ja
Bedreiging fysiek milieu Open water in buurt (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.305')
Risicoinschatting vgv op dit moment Geen risico (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.405')

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-1 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Neonatale gehoorscreening (code = '35' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 4 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R040 gehooronderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-2 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Huisbezoek 2 weken (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 14 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R013 bedreigingen uit de directe omgeving
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R032 spraak en taalontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-3 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 4 weken (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 28 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-4 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 8 weken (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 56 dagen
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-5 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 maanden (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-6 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 4 maanden (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 4 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-7 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 6 maanden (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 6 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-8 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 7,5 maand (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 7.5 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R024 romp
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-9 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 9 maanden (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 9 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R039 hartonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-10 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 11 maanden (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 11 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-11 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 14 maanden (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 14 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-12 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 18 maanden (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 18 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-13 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 2 jaar (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 2 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-14 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 jaar (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar
Status activiteit Niet uitgevoerd/Niet verschenen op afspraak (code = 'cancelled' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-15 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3 jaar (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar en 3 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-16 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment 3,9 jaar (code = '15' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 3 jaar en 9 maanden
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-17 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment groep 2 (code = '16' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 5 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R025 bewegingsapparaat
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R030 psychosociaal en cognitief functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R032 spraak en taalontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R038 visus en oogonderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R040 gehooronderzoek
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R043 bfmt

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-18 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment groep 7 (code = '17' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.308')
Datum activiteit DOB + 11 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R012 erfelijke belasting en ouderkenmerken
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R030 psychosociaal en cognitief functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R045 sd?
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R054 screening psychosociale problemen

R018 activiteit XXX_Bakker

R018 activiteit
Gegevenselement Waarde
Activiteit id 04723-19 (in identificerend systeem: ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.100.​2.2)
Soort activiteit Contactmoment klas 2 (code = '19' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.188')
Datum activiteit DOB + 13 jaar
Status activiteit Uitgevoerd/Verschenen op afspraak (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R019 terugkerende anamnese
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R020 algemene indruk
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R021 functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R022 huidhaarnagels
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R023 hoofdhals
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R026 genitaliapuberteitsontwikkeling
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R027 groei
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R030 psychosociaal en cognitief functioneren
GekoppeldeActiviteit Zie GekoppeldeActiviteit: R031 motorisch functioneren

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt nog niet door, overdag hazenslaapjes
Bijzonderheden mondgedrag Speengebruik (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.228')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.228')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen moeder van moeder ernstig ziek

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese niet ziek geweest, geen infectieziekten in de nabije omgeving
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag Lijkt honger te hebben
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Ja
Vitamine d Ja
Bijzonderheden slapenwaken slaapt door, overdag 3 x
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.228')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen gaat weer beter met MM

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese Niet ziek geweest van de vaccinaties
Ervaren gezondheid Goed (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag honger is over
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Nee
Vitamine d Ja
Toelichting vitamine vit K is net gestopt
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit N.v.t. (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese verkouden geweest
Ervaren gezondheid Gaat wel (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.99')
Bijzonderheden voedingeetgedrag begint aan bijvoeding
Melkvoeding op dit moment Borstvoeding + bijvoeding (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine k Nee
Vitamine d Ja
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese griep gehad. Last van de eerste tand.
Bijzonderheden voedingeetgedrag BV stop
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese gaat weer goed
Bijzonderheden voedingeetgedrag lust geen stukjes
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten bronchitis

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese Eenkennig. Heeft zelfs moeite met vader.
Bijzonderheden voedingeetgedrag wil geen groente
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten vijfde ziekte

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese waterpokken gehad
Bijzonderheden voedingeetgedrag nog steeds geen groente
Melkvoeding op dit moment Kunstvoeding + bijvoeding (code = '06' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.307')
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 1x per dag (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Kinderziekten waterpokken

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese ondernemend
Bijzonderheden voedingeetgedrag wil nu zelf eten
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Passief roken in huis Nee, er wordt nooit gerookt (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese probeert uit
Bijzonderheden voedingeetgedrag eet van alles weinig, drinkt veel
Vitamine d Ja
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek Wel eens (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden lichaamsbeweging lijkt af en toe wat wankel te lopen

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese dwars
Bijzonderheden voedingeetgedrag eet van alles weinig, drinkt veel
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 1x per jaar (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ontvangen paramedische zorg oorontsteking
Medicijn gebruik antibiotica

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese gezellig
Bijzonderheden voedingeetgedrag groenten gaan beter
Vitamine d Nee
Toelichting vitamine weer beginnen met vitamine D
Bijzonderheden slapenwaken soms nachtmerries
Bijzonderheden mondgedrag Duim- en vingerzuigen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.315')
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Ingrijpende gebeurtenissen broertje gekregen

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese wil graag naar school
Vitamine d Ja
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden lichaamsbeweging hypermobiel

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese soms erg druk in de klas
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Zwemles Ja
Ingrijpende gebeurtenissen ouders gescheiden

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese vindt school saai en gaat dan veel kletsen
Bijzonderheden voedingeetgedrag snoept veel
Bijzonderheden slapenwaken gaat erg laat naar bed
Poetsen gebit 2x per dag of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek 2x per jaar of vaker (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, nooit als kind/jeugdige erbij is (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Groep g087 opname ziekenhuis
Reden opname ziekenhuis nierbekkenontsteking
Datum opname ziekenhuis DOB + 4 jaar en 8 maanden
Duur opname ziekenhuis 4 dagen
Ingrijpende gebeurtenissen broertje gekregen

R019 terugkerende anamnese XXX_Bakker

R019 terugkerende anamnese
Gegevenselement Waarde
Anamnese nagevraagd Ja
Anamnese heeft moeite met plannen van schooltaken
Poetsen gebit Niet elke dag (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.15')
Tandartsbezoek Wel eens (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.16')
Passief roken in huis Nee, niet in afgelopen 7 dagen (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.97')
Bijzonderheden vrijetijdsbesteding gaat vaak naar zwembad
Zwemdiploma Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional alert
Voorkeurshouding ligt graag met hoofd naar rechts. Moeder corrigeert dit
Lichaamskant voorkeurshouding rechts (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
Anders gezonde baby

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional is geïnteresseerd
Stemming vrolijk
Voorkeurshouding minder voorkeur naar rechts
Anders gezellig meisje

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Voorkeurshouding geen voorkeur meer
Anders gezonde baby

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders actieve baby

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders Actief

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders gezond

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional afwerend, huilt
Anders afwachtend

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders actieve peuter

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Bijzonderheden kleur huid Bleekheid (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.311')

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional maakt veel contact

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Anders Actief kind

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja

R020 algemene indruk XXX_Bakker

R020 algemene indruk
Gegevenselement Waarde
Algemene indruk verkregen Ja
Interactie kindjgzprofessional afwachtend
Verzorginghygiene ziet er onverzorgd uit

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden ontlastenplassenzindelijkheid ontlasting soms wat dik

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden hechting klamt zich vast aan moeder
Bijzonderheden ouderkind relatie afwerend naar vader

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden gedragtemperament blijft soms achter

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden gedragtemperament snel driftig

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Zindelijkheid ’s Nachts onzindelijk voor urine (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.46')
Bijzonderheden gedragtemperament kan drift beter controleren

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Functioneren op school nagevraagd Ja
Bijzonderheden functioneren in de klas is nu gewend in de klas

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Zindelijkheid ’s Nachts onzindelijk voor urine (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.46')
Bijzonderheden omgaan met broerzusleeftijdgenoten Maakt veel ruzie met brusje (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.409')
Bijzonderheden indruk school heeft moeite gehad op school te wennen

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden functioneren in de klas onrustig in de klas

R021 functioneren XXX_Bakker

R021 functioneren
Gegevenselement Waarde
Lichamelijk functioneren nagevraagd Ja
Bijzonderheden functioneren in de klas Lijkt soms afwezig

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Milien (code = '22' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels zitten vooral in het gezicht

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Luieruitslag (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels wordt alweer iets minder

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels hemangioom wordt lichter

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Hemangioom (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')
Toelichting bijzonderheden huidhaarnagels bijna weg

R022 huidhaarnagels XXX_Bakker

R022 huidhaarnagels
Gegevenselement Waarde
Huidhaarnagels onderzocht Ja
Bijzonderheden huidhaarnagels Acne (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.263')

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden neus rood plekje

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden neus hemangioom?

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden trommelvlies rechts Intrekking (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.10')
Bijzonderheden trommelvlies links Roodheid (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.10')

R023 hoofdhals XXX_Bakker

R023 hoofdhals
Gegevenselement Waarde
Hoofdhals onderzocht Ja
Bijzonderheden gebitkaak Beugel (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.12')

R024 romp XXX_Bakker

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden navel Granuloom (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.20')

R024 romp XXX_Bakker

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden navel Granuloom (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.20')

R024 romp XXX_Bakker

R024 romp
Gegevenselement Waarde
Romp onderzocht Ja
Bijzonderheden longen Expiratoir piepen (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.19')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g026 heupen
Bijzonderheden heupen Bilplooiverschil (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.22')
Toelichting bijzonderheden heupen verschil is minimaal

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Toelichting bijzonderheden heupen verschil is niet meer te zien

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten Beenlengteverschil (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')
Bijzonderheden voet rechts Platvoet corrigeerbaar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.321')

R025 bewegingsapparaat XXX_Bakker

R025 bewegingsapparaat
Gegevenselement Waarde
Bewegingsapparaat onderzocht Ja
Groep g028 onderste extremiteiten
Bijzonderheden onderste extremiteiten X-benen (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.23')

R026 genitaliapuberteitsontwikkeling XXX_Bakker

R026 genitaliapuberteitsontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Genitaliapuberteitsontwikkeling onderzocht Ja
Bijzonderheden testis rechts Rectractiele testis (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.72')
Bijzonderheden testis links Rectractiele testis (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.72')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 540 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 3600 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 371 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 560 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 4850 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 396 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 620 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 6020 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 410 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 660 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 7280 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 430 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 690 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 8450 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 453 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 710 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 8960 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 455 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 760 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 9400 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 465 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 780 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 10050 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Hoofdomtrek 468 mm

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 810 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 10800 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 840 mm
Methode lengtemeting Liggend gemeten (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 13100 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 870 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 13900 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1010 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 17400 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1060 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 18200 g
Methode gewichtsmeting Gewogen zonder kleren (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1175 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 23000 g
Methode gewichtsmeting Gewogen met kleren (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1650 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 54500 g
Methode gewichtsmeting Gewogen met kleren (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Indruk jgz professional gewichtlengte Overgewicht (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.31')

R027 groei XXX_Bakker

R027 groei
Gegevenselement Waarde
Lengte 1700 mm
Methode lengtemeting Staand gemeten (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.28')
Gewicht 66300 g
Methode gewichtsmeting Gewogen met kleren (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.30')
Indruk jgz professional gewichtlengte Overgewicht (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.31')

R030 psychosociaal en cognitief functioneren XXX_Bakker

R030 psychosociaal en cognitief functioneren
Gegevenselement Waarde
Psychosociaal en cognitief functioneren onderzocht Ja
Menstekening 3 delen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.417')

R030 psychosociaal en cognitief functioneren XXX_Bakker

R030 psychosociaal en cognitief functioneren
Gegevenselement Waarde
Psychosociaal en cognitief functioneren onderzocht Ja
Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling heeft veel vriendinnen
Menstekening 3 delen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.417')

R030 psychosociaal en cognitief functioneren XXX_Bakker

R030 psychosociaal en cognitief functioneren
Gegevenselement Waarde
Psychosociaal en cognitief functioneren onderzocht Ja
Menstekening 3 delen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.417')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R031 motorisch functioneren XXX_Bakker

R031 motorisch functioneren
Gegevenselement Waarde
Motorische ontwikkeling onderzocht Ja
Lateralisatie Rechtshandig (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.322')

R032 spraak en taalontwikkeling XXX_Bakker

R032 spraak en taalontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Spraak en taalontwikkeling onderzocht Ja
Meertaligheid Geen (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.40')
Groep g036 taal
Taal Nederlands (code = 'nld' in codeSystem '1.0.639.2')
Dialect Nee
Eerstetweede taal Eerste taal (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.323')
Taalomgeving stimulerend Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.324')

R032 spraak en taalontwikkeling XXX_Bakker

R032 spraak en taalontwikkeling
Gegevenselement Waarde
Spraak en taalontwikkeling onderzocht Ja
Groep g073 taalsignaleringsinstrument
Taalsignaleringsinstrument Logopedisch Screeningsinstrument (LSI) (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.401')
Beoordeling taalontwikkeling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')
Aard bijzonderheden spraak en taalontwikkeling Foutieve spreekademhaling (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.326')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Bevorderend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans In evenwicht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht XXX_Bakker

R034 inschatten verhouding draaglastdraagkracht
Gegevenselement Waarde
Verhouding draaglastdraagkracht onderzocht Ja
Balans Belemmerend (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.60')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Reflexbeeldje rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Reflexbeeldje links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Fundusreflex links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen instel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Afdektest geen herstel beweging links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging binoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Volgbeweging monoculair links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil zwart links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupil rond links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Pupilreactie links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Apktovkaart 3 meter uitslag rechts 3/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.330')
Apktovkaart 3 meter uitslag links 3/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.330')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Apktovkaart 5 meter uitslag rechts 5/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.406')
Apktovkaart 5 meter uitslag links 5/3 (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.406')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')
Bijzonderheden visusbepaling knippert vaak

R038 visus en oogonderzoek XXX_Bakker

R038 visus en oogonderzoek
Gegevenselement Waarde
Oogonderzoek uitgevoerd Ja
Landoltckaart uitslag rechts 1,0 (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.332')
Landoltckaart uitslag links 1,0 (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.332')
Conclusie visusbepaling Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.333')

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja
Groep g044 geruis intensiteit
Geruis intensiteit Graad 1/6 (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.335')
Methode meting Liggend (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.395')
Geruis timing Continu geruis (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.336')
Lokalisatie 2e ICL
Voortgeleiding nee
Bijzonderheden hartritme geen
Lever Vergroot (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
Milt Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
A femoralis rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
A femoralis links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja
Lever Vergroot (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
Milt Niet vergroot (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.337')
A femoralis rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
A femoralis links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')

R039 hartonderzoek XXX_Bakker

R039 hartonderzoek
Gegevenselement Waarde
Hartonderzoek uitgevoerd Ja

R040 gehooronderzoek XXX_Bakker

R040 gehooronderzoek
Gegevenselement Waarde
Gehooronderzoek uitgevoerd Ja
Bijzonderheden gehooronderzoek kind is alert
Screeningsinstrument ngs OAE (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.386')
Uitslag 1e ngs rechts Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')
Uitslag 1e ngs links Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')

R040 gehooronderzoek XXX_Bakker

R040 gehooronderzoek
Gegevenselement Waarde
Testtoon aangeboden 20 (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.338')
Testtoon 500 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 500 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 1000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 1000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 2000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 2000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 3000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 3000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 4000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 4000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 6000 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Testtoon 6000 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Uitslag gehoorscreening Voldoende (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.325')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
1 ogen fixeren + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
29 reageert op toespreken + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
56 heft kin even van onderlaag + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 4 wkn-1 mnd (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
2 volgt met ogen en hoofd 30030 rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
2 volgt met ogen en hoofd 30030 links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
30 lacht terug M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Lacht eerste keer terug 6 weken
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
56 heft kin even van onderlaag + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 8 wkn-2 mnd (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
3 handen af en toe open rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
3 handen af en toe open links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
4 kijkt naar eigen handen - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
31 maakt geluiden terug M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
57 heft in buikligging hoofd tot 45 + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 13 wkn-3 mnd (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
Gedragstoestand van wiechen Kind is wakker en alert (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.341')
Interactie van wiechen Kind is coöperatief (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.342')
4 kijkt naar eigen handen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Kolom van wiechen onderzoek extra kolom 1 (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
5 speelt met handen middenvoor + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
6 pakt in rugligging voorwerp binnen bereik rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
6 pakt in rugligging voorwerp binnen bereik links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 6 minder soepel dan rechts
32 maakt gevarieerde geluiden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
58 kijkt rond met 90 geheven hoofd + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 26 wkn-6 mnd (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
7 pakt blokje over + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
8 houdt blokje vast pakt er nog een in andere hand + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
9 speelt met beide voeten rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
9 speelt met beide voeten links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
10 pakt propje met duim en wijsvinger rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
10 pakt propje met duim en wijsvinger links - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 10 wil niet
33 zegt dadababa of gaga + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
59 benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
59 benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
60 rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
61 kan hoofd goed ophouden in zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
62 zit op billen met gestrekte benen - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 39 wkn-9 mnd (code = '07' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
10 pakt propje met duim en wijsvinger rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
34 brabbelt bij zijn spel + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 34 weinig gevarieerd
35 reageert op mondeling verzoek - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
63 zit stabiel los + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
64 kruipt vooruit buik op de grond M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
65 trekt zich op tot staan M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
66 kruipt vooruit M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Kolom van wiechen onderzoek 52 wkn-12 mnd (code = '08' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
11 doet blokje inuit doos rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
11 doet blokje inuit doos links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
12 speelt geven en nemen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 12 pakt het snel terug
35 reageert op mondeling verzoek + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
36 zwaait dag dag M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
37 zegt 2 geluidswoorden met begrip M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
38 begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
52 beweegt armen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
52 beweegt armen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed r + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
53 beweegt benen goed l + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
54 blijft hangen bij optillen onder de oksels + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
55 reacties bij optrekken tot zit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
67 loopt langs + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 67 nog wat wankel
Kolom van wiechen onderzoek 65 wkn-15 mnd (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
13 stapelt 2 blokjes rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
13 stapelt 2 blokjes links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 13 met handpalm
14 gaat op onderzoek uit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
37 zegt 2 geluidswoorden met begrip + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
39 zegt 3 woorden - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 39 alleen 'bah'
40 begrijpt fantasieopdrachtjes m + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
68 loopt los loopt goed los loopt soepel + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 68 17 maanden
69 gooit bal zonder om te vallen + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 1,5 jaar (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
15 stapelt 3 blokjes rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
15 stapelt 3 blokjes links + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
16 doet anderen na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
18 plaatst ronde vorm in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
19 trekt kledingstuk uit M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
39 zegt 3 woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
41 zegt zinnen van 2 woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
42 wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
70 raapt vanuit hurkzit iets op + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 2 jaar (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
17 stapelt 6 blokjes - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
19 trekt kledingstuk uit + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
20 bouwt vrachtauto na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 20 jukbeweging
21 plaatst 3 vormen in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
22 tekent verticale lijn na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Opmerking bij vwo 22 trilt een beetje
23 bouwt brug na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
24 plaatst 4 vormen in stoof + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
25 trekt eigen kledingstuk aan M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
43 noemt zichzelf mij en ik + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
45 zegt zinnen van 3 of meer woorden + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
46 is verstaanbaar voor bekenden M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 46 zegt hier weinig
71 schopt bal weg rechts + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
71 schopt bal weg links - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
72 kan in zit soepel roteren + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 3 jaar (code = '15' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek XXX_Bakker

R042 van wiechen ontwikkelingsonderzoek
Gegevenselement Waarde
25 trekt eigen kledingstuk aan + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
26 tekent cirkel na + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
27 houdt potlood met vingers vast + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Lichaamskant vwo 27 Rechts (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
47 praat spontaan over gebeurtenissen thuisspeelzaal + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 47 praat honderduit
48 stelt vragen naar wie wat waar hoe + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
49 is goed verstaanbaar voor onderzoeker + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
50 stelt vragen naar hoeveel wanneer waarom M (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
73 fietst op driewieler - (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.343')
Opmerking bij vwo 73 heeft geen driewieler
74 springt met beide voeten tegelijk + (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.153')
Kolom van wiechen onderzoek 4 jaar (code = '17' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.422')

R043 bfmt XXX_Bakker

R043 bfmt
Gegevenselement Waarde
Gebruikt hand Rechts (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.13')
1 figuren natekenen kwantiteit 2 of minder figuren goed (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.344')
2 lijntrekken kwantiteit Lijn niet overschreden (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.345')
3 stippen zetten kwantiteit 15 of minder cirkels met één stip (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.347')
4 vingerduim oppositie kwantiteit rechts Lukt wel met alle vingers en juiste volgorde (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.349')
4 vingerduim oppositie kwantiteit links Lukt wel met alle vingers en juiste volgorde (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.349')
5 oogbewegingen kwantiteit Volgt gehele beweging (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.351')
6 topneus proef kwantiteit links 1 of 2 keer fout uitgevoerd (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.353')
7 diadochokinese kwantiteit rechts Soepele ritmische omdraai bewegingen met hand op handpalm (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.354')
7 diadochokinese kwantiteit links Soepele ritmische omdraai bewegingen met hand op handpalm (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.354')
8 veter strikken kwantiteit Lukt wel (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.356')
9 een been staan kwantiteit rechts 6 seconden of minder (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.357')
9 een been staan kwantiteit links 7 seconden of meer (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.357')
10 hielen lopen kwantiteit Voorvoet komt geheel/gedeeltelijk op de grond (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.359')
11 streeplopen kwantiteit Stapt maximaal 2 keer naast streep (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.361')
12 hinkelen kwantiteit rechts 8 of minder sprongen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.363')
12 hinkelen kwantiteit links 8 of minder sprongen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.363')
13 springen kwantiteit Correct uitgevoerd zonder vallen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.365')
2 lijntrekken kwaliteit Lijn > 3 keer onderbroken (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.346')
3 pengreep kwaliteit Driepuntsgreep (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.348')
4 vingerduim oppositie kwaliteit Geen/discrete meebewegingen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.350')
5 oogbewegingen kwaliteit Volgen vloeiend (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.352')
7 diadochokinese kwaliteit Vanuit elleboog: arm blijft tegen romp (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.355')
9 een been staan kwaliteit Duidelijk heffen armen/zwaaien romp (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.358')
10 hielen lopen kwaliteit Geen of slechts gering meebewegen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.360')
11 streeplopen kwaliteit Balans van de romp/armen ontspannen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.362')
12 hinkelen kwaliteit Op hele voet/armbew. boven navel (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.364')
13 springen kwaliteit Afzet/landing met gebogen benen (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.366')
Is er sprake van fysieke belemmeringen Nee
Is er sprake van negatieve kindfactoren Ja
Bijzonderheden negatieve kindfactoren moeite met concentratie
Is er sprake van negatieve omgevingsfactoren Nee

R054 screening psychosociale problemen XXX_Bakker

R054 screening psychosociale problemen
Gegevenselement Waarde
Screeningsinstrument psychosociale problematiek SDQ 7-12 jaar (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.387')
Datum afname spp DOB + 11 jaar
Spp ingevuld door Ouder (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.388')
Plaats van afname spp Thuis (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.372')

R045 sd? XXX_Bakker

R045 sd?
Gegevenselement Waarde
1 houdt rekening met gevoelens van anderen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
2 is rusteloos Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
3 klaagt vaak over hoofdpijn Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
4 deelt makkelijk met andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
5 heeft vaak driftbuien of woedeuitbarstingen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
6 is nogal op zichzelf Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
7 is doorgaans gehoorzaam Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
8 heeft veel zorgen Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
9 is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
10 is constant aan het wiebelen of wriemelen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
11 heeft minstens een goede vriend of vriendin Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
12 vecht vaak met andere jeugdigen of pest ze Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
13 is vaak ongelukkig Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
14 wordt over het algemeen aardig gevonden door andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
15 is gemakkelijk afgeleid Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
16 is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe situaties Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
17 is aardig tegen jongere kinderen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
18 liegt of bedriegt vaak Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
19 wordt getreiterd of gepest door andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
20 biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
21 denkt na voor iets te doen Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
22 pikt dingen thuis Zeker waar (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
23 kan beter opschieten met volwassenen dan met andere jeugdigen Een beetje waar (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
24 is voor heel veel bang Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
25 maakt opdrachten af Niet waar (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.368')
Denkt u over het geheel genomen dat uw kind moeilijkheden heeft op een of meer van de volgende gebieden emoties concentratie gedrag of vermogen om met andere mensen op te schieten? Ja, kleine moeilijkheden (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.369')
Hoe lang bestaan deze moeilijkheden? Meer dan een jaar (code = '04' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.370')
Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag? Een beetje maar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering thuis Een beetje maar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering vriendschappen Helemaal niet (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering leren in de klas Tamelijk (code = '03' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belemmering activiteiten in de vrije tijd Helemaal niet (code = '01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')
Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel? Een beetje maar (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.40.371')

Scenario 2.3 Ontvangen minimaal - BSN 999902180 Maarten van XXX_Winkel

Test data minimaal ontvangen - BSN: 999902180 Maarten van XXX_Winkel

R002 dossierinformatie XXX_Winkel

R002 dossierinformatie
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer 12345678
Dossier status Gesloten (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')

R003 persoonsgegevens XXX_Winkel

R003 persoonsgegevens
Gegevenselement Waarde
Bsn 999902180 (in identificerend systeem: BSN)
Voornaam Maarten
Voorvoegsel geslachtsnaam van
Geslachtsnaam XXX_Winkel
Geboortedatum T - 3 jaar en 9 maanden
Groep g001 adres client
Woonplaats Stitswerd
Straatnaam Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA

R050 zorggegevens XXX_Winkel

R050 zorggegevens
Gegevenselement Waarde
Groep g093 status in zorg
Datum start zorg DOB + 1 dag
Groep g092 zorgbeeindiging
Datum zorgbeeindiging T

R005 betrokken jgzorganisaties XXX_Winkel

R005 betrokken jgzorganisaties
Gegevenselement Waarde
Groep g085 uitvoerende jgzorganisatie
Uitvoerende jgzorganisatie ura {$orgId} (in identificerend systeem: URA)
Uitvoerende jgzorganisatie naam GGD Groningen

Scenarioset 2: Het ontvangen van een dossieroverdrachtbericht

Scenario 2.1

Doel Beschrijving
Het ontvangen van een JGZ-dossier van een 3-jarig kind.

Een 3-jarig kind verhuisd met haar ouders naar een andere woonplaats. De JGZ-organisatie die verantwoordelijk is voor de precentieve zorg van kinderen in de nieuwe woonplaats krijgt een GBA-bericht binnen van de verhuizing. De JGZ-organisatie neemt contact op met de huidige JGZ-organisatie om te vragen of ze het dossier op willen sturen. De huidige JGZ-organisatie verstuurt het dossier naar de nieuwe JGZ-organisatie.

Postconditie Het JGZ-dossier is ontvangen door de XIS

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator stuurt een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999902192 (Bijlage B1).
 2. Ontvang het dossieroverdrachtbericht en toon de resultaten op het scherm.
 3. Maak een remote control ingang mogelijk om het checken van het dossier mogelijk te maken.
 4. Stel dat jullie de huidige JGZ-organisatie laten weten niet akkoord te gaan met de overdracht. Wat doet het systeem met het ontvangen dossier? (vrije tekst als antwoord ondersteund door een schermafdruk).


Scenario 2.2

Doel Beschrijving
Het ontvangen van een JGZ-dossier van een 13-jarig kind.

Een 13-jarig kind verhuisd met haar ouders naar een andere woonplaats. De JGZ-organisatie die verantwoordelijk is voor de precentieve zorg van kinderen in de nieuwe woonplaats krijgt een GBA-bericht binnen van de verhuizing. De JGZ-organisatie neemt contact op met de huidige JGZ-organisatie om te vragen of ze het dossier op willen sturen. De huidige JGZ-organisatie verstuurt het dossier naar de nieuwe JGZ-organisatie.

Postconditie Het JGZ-dossier is ontvangen door de XIS

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator stuurt een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999904723 (Bijlage B2).
 2. Ontvang het dossieroverdrachtbericht en toon de resultaten op het scherm
 3. Maak een remote control ingang mogelijk om het checken van het dossier mogelijk te maken.
 4. Jullie zijn akkoord met het ontvangen dossier. Laat zien met een schermafdruk hoe het dossier klaarstaat voor een JGZ-medewerker of –professional om te verwerken.


Scenario 2.3

Doel Beschrijving
Het ontvangen van een JGZ-dossier met alleen de verplichte elementen

Een JGZ organisatie draagt een dossier over waar alleen de verplichte elementen in zitten.

Postconditie Het JGZ-dossier is ontvangen door de XIS

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator stuurt een dossieroverdrachtbericht (REPC_IN902120NL) van kind met BSN 999902180 (Bijlage B3).
 2. Ontvang het dossieroverdrachtbericht en toon de resultaten op het scherm
 3. Maak een remote control ingang mogelijk om het checken van het dossier mogelijk te maken.


Scenario's

Scenario 2.1.

Froukje 0-3

Scenario 2.2

Pieter 0-13

Inhoudelijke gegevens

Scenario 2.1.

Scenario 2.2

Documenthistorie

Datum Omschrijving
n.t.b. Versie 1.0