jgz:V6.12.9.5 kwalificatie JGZ Hielprikcoördinator

Uit informatiestandaarden
Versie door Gwen Moonen (overleg | bijdragen) op 8 jul 2020 om 09:53 (Op te leveren materialen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Deze pagina bevat het te doorlopen scenario bij kwalificatie voor

 • het versturen van het hielprikverzoek

Doelgroep is de leverancier die wenst te kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de simulator ART-DECOR. De simulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. [waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties.]
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen zijn:

 1. De technische uitgaande en ontvangende berichten (voor alle scenario’s)
 2. Schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's)

Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig)

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens
 4. Gebruikersschermen

Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is een beschrijving van het scenario aangegeven.

Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als beheeroverdracht? sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor....

Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat....

Scenarioset 1: Het versturen van een hielprikverzoek

Doel en verwacht resultaat


Scenario 1.1 Eerste opdracht hielprikverzoek

Preconditie Gegevens uit bijlage A van kind 1 zijn ingevoerd
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een hielprikverzoek verstuurd kan worden

Het systeem heeft het eerste hielprikverzoek verstuurd

Kwalificatie flow

 1. Voer voor het scenario de volgende stappen uit:
 2. Verstuur een hielprikverzoek-bericht met de gegevens uit Bijlage A naar de simulator
 3. De simulator vangt het bericht op en stuurt een Ack terug


Scenario 1.2 Eerste hielprikverzoek, BSN moeder

Preconditie Gegevens uit Bijlage A van kind 2 zijn ingevoerd
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een hielprikverzoek verstuurd kan worden

Het systeem heeft het eerste hielprikverzoek met BSN van moeder verstuurd

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een hielprikverzoek-bericht met de gegevens uit Bijlage A naar de simulator
 2. De simulator vangt het bericht op en stuurt een Ack terug


Scenario 1.3 Tweede opdracht hielprikverzoek

Preconditie Gegevens uit bijlage A van kind 1 zijn ingevoerd
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een hielprikverzoek verstuurd kan worden

Het systeem heeft het tweede hielprikverzoek verstuurd

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een hielprikverzoek-bericht met de gegevens uit Bijlage A naar de simulator
 2. De simulator vangt het bericht op en stuurt een Ack terug


Scenario 1.4 herhaalde opdracht hielprikverzoek

Preconditie Gegevens uit bijlage A van kind 4 zijn ingevoerd
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een hielprikverzoek verstuurd kan worden

Het systeem heeft het herhaalde hielprikverzoek verstuurd

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een hielprikverzoek-bericht met de gegevens uit Bijlage A naar de simulator
 2. De simulator vangt het bericht op en stuurt een Ack terug


Scenario 1.5 ontvangen van een nAck

Preconditie Gegevens uit bijlage A van kind 3 zijn ingevoerd
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een nAck ontvangen kan worden

Het systeem heeft heeft het nAck ontvangen en daarop actie ondernomen

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een hielprikverzoek-bericht met de gegevens uit Bijlage A naar de simulator
 2. De simulator vangt het bericht op en stuurt een nAck terug
 3. Ontvang het nAck en laat via een schermafdruk zien hoe het verwerkt is.


Scenario's

Scenario 1.1

Scenario 1.2

Scenario 1.3

Scenario 1.4

Scenario 1.5

Inhoudelijke gegevens

Scenario 1.1

Scenario 1.2

Scenario 1.3

Scenario 1.4

Scenario 1.5