jgz:V6.12.9.5 kwalificatie JGZ vaccinatiecoördinator

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Inleiding

Deze pagina bevat het te doorlopen scenario bij kwalificatie voor:

 • het versturen van partijnummers, het ontvangen van toegediende vaccinaties en het opleveren van vaccinatiestatus/- advies

Doelgroep is de leverancier die wenst te kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de simulator ART-DECOR. De simulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. Zie op deze pagina de functionele en technische specificaties.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen zijn:

 1. De technische uitgaande en ontvangende berichten (voor alle scenario’s)
 2. Schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's)

Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig)

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens
 4. Gebruikersschermen

Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is een beschrijving van het scenario aangegeven.

Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als vaccinatie coördinator.

Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat....

Scenarioset 1: Het versturen van partijnummers

Doel en verwacht resultaat


Scenario 1.1 Meerdere partijnummers voor meerdere vaccintypes

Preconditie De partijnummers uit Bijlage A zijn ingevoerd: voor twee vaccintypes zijn er meerdere partijnummers beschikbaar. Het RIVM kan op aanvraag partijnummers versturen
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat partijnummers voor meerdere vaccintypes verstuurd kunnen worden

Het systeem heeft de partijnummers verstuurd naar de simulator

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verwerk de partijnummers van 'vandaag' tot een versturenGeldigePartijnummers-bericht
 2. Verstuur een versturenGeldigePartijnummers-bericht voor deze dag naar de simulator
 3. De simulator vangt het bericht op en stuurt een Ack terug


Scenario 1.2 Ontvangen van een nAck

Preconditie De partijnummers uit Bijlage A zijn ingevoerd: voor ten minste één vaccintype zijn er meerdere partijnummers beschikbaar. Het RIVM kan op aanvraag partijnummers versturen
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat partijnummers voor een vaccintype verstuurd kunnen worden

Het systeem heeft de partijnummers verstuurd naar de simulator

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verwerk de partijnummers van 'vandaag' tot een versturenGeldigePartijnummers-bericht
 2. Verstuur een versturenGeldigePartijnummers-bericht voor deze dag naar de simulator
 3. De simulator vangt het bericht op en stuurt een nAck terug


Scenario's

Scenario 1.1

Scenario 1.2.

Inhoudelijke gegevens

Scenario 1.1

Scenario 1.2

Scenarioset 2: Het ontvangen van toegediende vaccinatie(s)

Scenario 2.1 ontvangen van een toegediende vaccinatie

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een ontvangen vaccinatiebericht goed kan ontvangen en tonen/verwerken

Het systeem heeft vaccinatiebericht met toegediende vaccinatie ontvangen en getoond/verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenToegediendeVaccinatie bericht voor dit kind (zie bijlage B, kind 1) naar het systeem
 2. Ontvang het versturenToegediendeVaccinatie bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.
 3. Maak schermafdruk(ken). Voeg de schermafdruk(ken) hieronder in het document.


Scenario 2.2 Ontvangen van meerdere toegediende vaccinaties

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een ontvangen vaccinatiebericht goed kan ontvangen en tonen/verwerken

Het systeem heeft meerdere vaccinaties van het kind ontvangen en getoond/verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenToegediendeVaccinatie bericht voor dit kind (zie bijlage B, kind 2) naar het systeem
 2. Ontvang het versturenToegediendeVaccinatie bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.
 3. Maak schermafdruk(ken). Voeg de schermafdruk(ken) hieronder in het document.


Scenario 2.3 Bezwaar op specifieke vaccinatie

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een ontvangen vaccinatiebericht goed kan ontvangen en tonen/verwerken

Het systeem heeft het bezwaar ontvangen en getoond/verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenToegediendeVaccinatie bericht voor dit kind (zie bijlage B, kind 3) naar het systeem
 2. Ontvang het versturenToegediendeVaccinatie bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.
 3. Maak schermafdruk(ken). Voeg de schermafdruk(ken) hieronder in het document.


Scenario 2.4 Ontvangen van een bericht met inhoudelijke fout

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat partijnummers ontvangen en verwerkt kunnen worden

Het systeem heeft de ontvangen partijnummers voor een vaccintype verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenToegediendeVaccinatie-bericht van kind 4 met inhoudelijke fout (onbekende lokatie en ontbrekende lokatie)
 2. Ontvang het bericht en stuur een ack terug naar de simulator


Scenario 2.5 Herhaald vaccinatiebericht (foutieve registratie)

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een herhaald vaccinatiebericht wordt ontvangen en verwerkt

Het systeem heeft het oude vaccinatiebericht overschreven met het nieuwe bericht (indien contactmomentID hetzelfde is)

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenToegediendeVaccinatie bericht voor dit kind (zie Bijlage B, kind 2) naar het systeem
 2. Ontvang het versturenToegediendeVaccinatie bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.


Scenario's

Scenario 2.1

Scenario 2.2

Scenario 2.3

Scenario 2.4

Scenario 2.5

Inhoudelijke gegevens

Scenario 2.1

Scenario 2.2

Scenario 2.3

Scenario 2.4

Scenario 2.5

Scenarioset 3: Het opleveren van de vaccinatiestatus

Scenario 3.1 Opleveren van een status met planning

Preconditie De kindgegevens voor kind 1 met vaccinatiestatus uit Bijlage C zijn ingevoerd. De JGZ-organisatie (URA) is bekend bij Praeventis.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een vaccinatiestatus kan opleveren na het ontvangen een opvraag

Het systeem heeft een correct bericht opgeleverd met de status met planning

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie bijlage C, kind 1) naar het systeem
 2. Ontvang het opvraagbericht en verstuur een opleverenVaccinatiestatus-bericht naar de simulator.


Scenario 3.2 Opleveren van een status uit hoofdstuk 3

Preconditie De kindgegevens en vaccinatiestatus zijn ontvangen (zie §3.5 Scenario 5: Herhaald vaccinatiebericht (foutieve registratie)). De JGZ-organisatie (URA) is bekend bij Praeventis
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem van een vaccinatiestatus kan opleveren na het ontvangen van een opvraag.

Het systeem heeft een correct bericht opgeleverd met de status (en planning)

Aantonen dat het systeem het vaccinatieschema DKTP kan opleveren

Het systeem heeft een correct bericht opgeleverd met het vaccinatieschema DKTP en toegediende vaccinaties na correctie

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie §3.5 Scenario 5: Herhaald vaccinatiebericht (foutieve registratie)) naar het systeem
 2. Ontvang het opvraagbericht en verstuur een opleverenVaccinatiestatus-bericht naar de simulator.


Scenario 3.3 Kind niet bekend in Praeventis

Preconditie Er zijn geen kindgegevens ingevoerd
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een vaccinatiestatus kan opleveren na het ontvangen van een opvraag

Het systeem heeft een correct bericht opgeleverd met een 'not found' melding

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie bijlage C, kind 2) naar het systeem
 2. Ontvang het opvraagbericht en verstuur een opleverenVaccinatiestatus-bericht naar de simulator.


Scenario 3.4 Foutcode opleveren

Preconditie De JGZ-organisatie (URA) is niet bekend bij Praeventis
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een foutcode kan opleveren als resultaat van een opvraag

Het systeem heeft een correct bericht met foutcode voor onbekende organisatie opgeleverd

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie Bijlage C, kind 3) naar het systeem
 2. Ontvang het opvraagbericht en verstuur een opleverenVaccinatiestatus-bericht met juiste foutcode naar de simulator.


Scenario's

Scenario 3.1

Scenario 3.2

Scenario 3.3

Scenario 3.4

Inhoudelijke gegevens

Scenario 3.1

Scenario 3.2

Scenario 3.3

Scenario 3.4

Documenthistorie

Datum Omschrijving
n.t.b. Versie 1.0