kezo:Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(KIS --> HIS)
(Toekomstige Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS))
 
(155 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Hieronder wordt functioneel de samenhang van de bouwstenen toegelicht zoals deze in het bericht zijn opgebouwd. Centraal staat de episode uit het HIS, welke in de onderstaande uitleg als Overdracht Concern wordt benoemd.  
+
Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten  ''Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)'' en ''Rapportage Consult (KIS → HIS)'' hieronder toegelicht.<br />
 +
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).
  
  
==HIS --> KIS==
+
==Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS KIS)==
Te beginnen wanneer er door het KIS een bevraging wordt gedaan voor gegevens uit het HIS. De retourinformatie bevat gegevens uit het HIS waarbij contact momenten/verslagen niet ouder zijn dan 2 jaar.
+
Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen. <br />
De tabel hieronder geeft weer hoe de referenties tussen bouwstenen verlopen. Tevens wordt weergegeven hoe vaak een bouwsteen binnen het totale bericht kan voorkomen, maar ook hoe deze verhouding is binnen de bouwsteenrelatie.
+
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
! Bouwsteen
 
! Bouwsteen
 
! Beschrijving
 
! Beschrijving
! Kardinaliteit binnen bericht
+
! Kardinaliteit
! Verwijst naar bouwstenen
 
! Referentie ID
 
! Kardinaliteit met referentie
 
! Toelichting
 
 
|-
 
|-
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
 
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
 
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
 
| '''''1..*'''''
 
| '''''1..*'''''
| -
 
| -
 
| -
 
| Er dient ten minste één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
 
 
|-
 
|-
 
| Contact Moment
 
| Contact Moment
 
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern
 
| Episode ID
 
| 0..*
 
| Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) refereren. In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten, waarbij geen referentie naar Episode ID is, worden aangeleverd.
 
 
|-
 
|-
 
| Contact Verslag
 
| Contact Verslag
| De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
+
| De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten <br />
 +
indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 
| 0..*
 
| 0..*
| Contact Moment / Overdracht Concern
 
| Contact Moment ID / Episode ID
 
| 1..1 / 0..*
 
| Een Contact Verslag refereert altijd naar één Contact Moment. <br /> Een Contact Verslag kan naar één Concern refereren. Bij een Concern kunnen meerdere Contact Verslagen zijn.
 
 
|-
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Labbepaling
 
| De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen.
 
| De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen.
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern /<br />Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze referentie niet van belang.
 
 
|-
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Algemene bepalingen
 
| De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen.  
 
| De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen.  
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern /<br />Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze referentie niet van belang.
 
 
|-
 
|-
 
| Medicatievoorschrift
 
| Medicatievoorschrift
| De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften.
+
| De bouwsteen Medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften.
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern /<br />Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze referentie niet van belang.
 
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
| De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten.
+
| De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten.
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern /<br />Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.<br /> Voor het KIS is de referentie niet van belang.
 
 
|-
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| Allergie/Intolerantie
| De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).  
+
| De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties <br />
 +
(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).  
 
| 0..*
 
| 0..*
 +
|}
 +
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 +
 +
===Toekomstige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 +
In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 +
 +
[[Bestand:Overzichtbouwstenen - HIS - KIS.png]]
 +
 +
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 +
 +
===Toekomstige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 +
De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.<br />
 +
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.<br />
 +
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! Bouwsteen
 +
! Verwijst naar bouwsteen
 +
! Verwijzings ID
 +
! Kardinaliteit
 +
! Toelichting
 +
|-
 +
| Overdracht Concern
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS is de referentie niet van belang.
+
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
 +
Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
 +
|-
 +
| Contact Moment
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
|
 +
Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.<br />
 +
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd.<br />
 +
Deze Contact Momenten bevatten geen Concern-ID's.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Contact Moment
 +
| Contact-Moment-ID
 +
| 1..1
 +
| Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Contactverslag verwijst maximaal naar één Concern. <br />Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Medicatievoorschrift
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Medicatievoorschrift
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal één Contactverslag. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Alert
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.<br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Alert
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Alert verwijst maximaal naar een Contactverslag.<br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Allergie/Intolerantie
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. <br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 
|}
 
|}
''<span style="color:#D2691E"> Tabel HIS naar KIS</span>''
+
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS KIS)</span>''
  
==KIS --> HIS==
+
==Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS HIS)==
Wanneer de Ketenzorgverlener contact heeft gehad met de patiënt dient een rapportage teruggestuurd te worden naar de huisarts. In de onderstaande tabel staan de bouwstenen en hoe de benodigde referenties verlopen.
+
Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
! Bouwsteen
 
! Bouwsteen
 
! Beschrijving
 
! Beschrijving
! Kardinaliteit binnen bericht
+
! Kardinaliteit
! Relatie met bouwsteen
 
! Referentie ID
 
! Kardinaliteit met referentie
 
! Toelichting
 
 
|-
 
|-
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
 
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
 
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
 
| '''''1..*'''''
 
| '''''1..*'''''
| -
 
| -
 
| -
 
| Er is minstens één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
 
 
|-
 
|-
 
| Contact Moment
 
| Contact Moment
 
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 
| 1..*
 
| 1..*
| Overdracht Concern
 
| Episode ID
 
| 1..*
 
| Eén of meerdere Contact Moment(en) kan meerdere keren refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
 
 
|-
 
|-
| Contact Verslag
+
| Contactverslag
| De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
+
| De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten <br />
 +
indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 
| 1..*
 
| 1..*
| Contact Moment / Overdracht Concern
 
| Contact Moment ID / Episode ID
 
| 0..1<br />0..*
 
| Een Contact Verslag kan naar maximaal één Contact Moment verwijzen. <br /> Maar een Contact Verslag kan refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
 
 
|-
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Labbepaling
 
| De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen.  
 
| De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen.  
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern / Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.<br />Een Labbepaling refereert maximaal naar één Contact Verslag. <br />Er kunnen meerdere Labbepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
 
 
|-
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Algemene bepalingen
 
| De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen.
 
| De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen.
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern / Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns refereren.<br />Een Algemene bepalingen refereert maximaal naar één Contact Verslag. <br />Er kunnen meerdere Algemene bepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
 
 
|-
 
|-
 
| Medicatievoorschrift
 
| Medicatievoorschrift
 
| De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften.  
 
| De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften.  
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern / Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.<br />Een Medicatievoorschrift refereert maximaal naar één Contact Verslag. <br />Er kunnen meerdere Medicatievoorschrift in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
 
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
 
| De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten.
 
| De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten.
 
| 0..*
 
| 0..*
| Overdracht Concern / Contact Verslag
 
| Episode ID /<br />Contact Verslag ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen.<br /> Er kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
 
 
|-
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| Allergie/Intolerantie
| De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).  
+
| De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties <br />
 +
(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).  
 
| 0..*
 
| 0..*
 +
|}
 +
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 +
 +
 +
===Toekomstige Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
 +
In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 +
 +
 +
[[Bestand:Overzichtbouwstenen - KIS - HIS.png]]
 +
 +
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding Gewenste schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
 +
===Toekomstig Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
 +
 +
 +
De tabel hieronder geeft de toekomstige verwijzingen tussen bouwstenen weer.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! Bouwsteen
 +
! Relatie met bouwsteen
 +
! Referentie ID
 +
! Kardinaliteit
 +
! Toelichting
 +
|-
 +
| Overdracht Concern
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
 +
|-
 +
| Contact Moment
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern ID
 +
| 1..*
 +
| Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Contact Moment
 +
| Contact-Moment-ID
 +
| 1..1
 +
| Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 1..1
 +
| Een Contactverslag verwijst naar één Overdracht Concern.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
 +
|-
 +
| Medicatievoorschrift
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
 +
|-
 +
| Alert
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Alert verwijst maximaal naar één Overdracht Concern.
 +
|-
 +
| Alert
 +
| Contactverslag
 +
| Contactverslag-ID
 +
| 0..1
 +
| Een Alert verwijst maximaal naar één Contactverslag.
 +
|-
 +
| Allergie/Intolerantie
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Een bericht kan meerdere Allergie/Intoleranties bevatten.
+
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS <br/> is de verwijzing niet van belang.
 
|}
 
|}
''<span style="color:#D2691E"> Tabel KIS naar HIS</span>''
+
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Toekomstige bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS HIS)</span>''

Huidige versie van 12 feb 2018 om 13:54

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS) hieronder toegelicht.
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).


Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen Medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Toekomstige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.

Overzichtbouwstenen - HIS - KIS.png


Afbeelding schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Toekomstige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.

Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.

Contact Moment Overdracht Concern Concern-ID 0..*

Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd.
Deze Contact Momenten bevatten geen Concern-ID's.

Contactverslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 0..1 Een Contactverslag verwijst maximaal naar één Concern.
Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal één Contactverslag.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Alert Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Alert verwijst maximaal naar een Contactverslag.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)


Toekomstige Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.


Overzichtbouwstenen - KIS - HIS.png


Afbeelding Gewenste schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Toekomstig Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

De tabel hieronder geeft de toekomstige verwijzingen tussen bouwstenen weer.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
Contact Moment Overdracht Concern Concern ID 1..* Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Contactverslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Algemene bepalingen Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Medicatievoorschrift Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..1 Een Alert verwijst maximaal naar één Overdracht Concern.
Alert Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Alert verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS
is de verwijzing niet van belang.

Tabel Toekomstige bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)