kezo:Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Gewenste Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS))
(Toekomstige Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS))
 
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 47: Regel 47:
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
  
===Huidige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
+
===Toekomstige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 
 
 
[[Bestand:Ketenzorg_Huidig_HIS-KIS_20170110.JPG]]
 
 
 
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding schema huidige bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 
 
 
===Huidige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 
De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.<br />
 
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.<br />
 
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.
 
 
{| class="wikitable"
 
! Bouwsteen
 
! Verwijst naar bouwsteen
 
! Verwijzings ID
 
! Kardinaliteit
 
! Toelichting
 
|-
 
| Overdracht Concern
 
| -
 
| -
 
| -
 
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
 
Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
 
|-
 
| Contact Moment
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 0..*
 
|
 
Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.<br />
 
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd.<br />
 
Deze Contact Momenten bevatten geen Concern-ID's.
 
|-
 
| Contactverslag
 
| Contact Moment
 
| Contact-Moment-ID
 
| 1..1
 
| Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
 
|-
 
| Contactverslag
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 0..*
 
| Een Contactverslag kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br />Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 0..*
 
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
| Labbepaling
 
| ContactMoment
 
| ContactMoment-ID
 
| 0..*
 
| Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 0..*
 
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| ContactMoment
 
| ContactMoment-ID
 
| 0..1
 
| Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één ContactMoment. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
| Medicatievoorschrift
 
| -
 
| -
 
| -
 
| Een MedicatieVoorschrift verwijst niet naar andere bouwstenen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
| Alert
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 0..*
 
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.<br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| -
 
| -
 
| -
 
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. <br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 
|}
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel huidige bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 
 
 
===Gewenste Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 
 
In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 
In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
  
[[Bestand:Ketenzorg HIS-KIS.JPG]]
+
[[Bestand:Overzichtbouwstenen - HIS - KIS.png]]
  
 
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
  
===Gewenste Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
+
===Toekomstige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 
De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.<br />
 
De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.<br />
 
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.<br />
 
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.<br />
Regel 286: Regel 195:
  
  
===Huidig Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
+
===Toekomstige Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 
 
 
 
 
[[Bestand:Ketenzorg Huidig KIS-HIS 20170110.JPG]]
 
 
 
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding Huidig schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 
<br/>
 
<br/>
 
 
 
===Huidige Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
 
 
 
 
 
De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.
 
 
 
{| class="wikitable"
 
! Bouwsteen
 
! Relatie met bouwsteen
 
! Referentie ID
 
! Kardinaliteit
 
! Toelichting
 
|-
 
| Overdracht Concern
 
| -
 
| -
 
| -
 
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
 
|-
 
| Contact Moment
 
| Overdracht Concern
 
| Concern ID
 
| 1..*
 
| Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 
|-
 
| Contactverslag
 
| Contact Moment
 
| Contact-Moment-ID
 
| 1..1
 
| Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
 
|-
 
| Contactverslag
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 1..1
 
| Een Contactverslag verwijst naar één Overdracht Concern.
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag-ID
 
| 0..1
 
| Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag-ID
 
| 0..1
 
| Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
 
|-
 
| Medicatievoorschrift
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag-ID
 
| 0..1
 
| Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
 
|-
 
| Alert
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| 0..1
 
| Een Alert verwijst maximaal naar één Overdracht Concern.
 
|-
 
| Alert
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag-ID
 
| 0..1
 
| Een Alert verwijst maximaal naar één Contactverslag.
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| -
 
| -
 
| -
 
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS <br/> is de verwijzing niet van belang.
 
|}
 
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 
 
 
===Gewenste Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
 
 
In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 
In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
  
  
[[Bestand:Ketenzorg KIS-HIS.JPG]]
+
[[Bestand:Overzichtbouwstenen - KIS - HIS.png]]
  
 
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding Gewenste schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding Gewenste schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
Regel 380: Regel 205:
 
<br/>
 
<br/>
  
===Gewenste Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
+
===Toekomstig Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
  
  
De tabel hieronder geeft de gewenste verwijzingen tussen bouwstenen weer.  
+
De tabel hieronder geeft de toekomstige verwijzingen tussen bouwstenen weer.  
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
Regel 452: Regel 277:
 
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS <br/> is de verwijzing niet van belang.
 
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS <br/> is de verwijzing niet van belang.
 
|}
 
|}
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Gewenste bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
+
''<span style="color:#D2691E"> Tabel Toekomstige bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''

Huidige versie van 12 feb 2018 om 13:54

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS) hieronder toegelicht.
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).


Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen Medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Toekomstige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.

Overzichtbouwstenen - HIS - KIS.png


Afbeelding schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Toekomstige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.

Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.

Contact Moment Overdracht Concern Concern-ID 0..*

Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd.
Deze Contact Momenten bevatten geen Concern-ID's.

Contactverslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 0..1 Een Contactverslag verwijst maximaal naar één Concern.
Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal één Contactverslag.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Alert Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Alert verwijst maximaal naar een Contactverslag.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)


Toekomstige Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

In het volgende schema zijn de gewenste koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.


Overzichtbouwstenen - KIS - HIS.png


Afbeelding Gewenste schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Toekomstig Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

De tabel hieronder geeft de toekomstige verwijzingen tussen bouwstenen weer.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
Contact Moment Overdracht Concern Concern ID 1..* Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Contactverslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Algemene bepalingen Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Medicatievoorschrift Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..1 Een Alert verwijst maximaal naar één Overdracht Concern.
Alert Contactverslag Contactverslag-ID 0..1 Een Alert verwijst maximaal naar één Contactverslag.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS
is de verwijzing niet van belang.

Tabel Toekomstige bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)