kezo:Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 23: Regel 23:
 
| Referentie ID
 
| Referentie ID
 
| 0..* <br /> 0..1
 
| 0..* <br /> 0..1
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen.<br />Een Algemene bepalingen kan naar één contact verslag verwijzen.
+
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht concerns refereren.<br />Een Algemene bepalingen kan naar één contact verslag verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Medicatievoorschrift
 
| Medicatievoorschrift

Versie van 26 okt 2016 om 08:53

Tabel

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit bericht Relatie met Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Labbepaling Deze bouwsteen bevat labresultaten 0..* Overdracht Concern / Contact verslag Referentie ID 0..*
0..1
Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen.
Een Labbepaling kan naar één contact verslag verwijzen.
Algemene bepalingen Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen 0..* Overdracht Concern / Contact verslag Referentie ID 0..*
0..1
Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht concerns refereren.
Een Algemene bepalingen kan naar één contact verslag verwijzen.
Medicatievoorschrift Bevat voorgeschreven medicatie 0..* Overdracht Concern / Contact verslag Referentie ID 0..*
0..1
Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen.
Een Medicatievoorschrift kan naar één contact verslag verwijzen.
Alert Bevat alerts al dan niet relevant voor de verwijzing door de huisarts. 0..* Overdracht Concern / Contact verslag Referentie ID 0..*
0..1
Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen. Echter kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Allergie/Intolerantie Bevat allergieën en intolerantie 0..* - - 0..* Deze bouwsteen is losstaand van de andere bouwblokken en kan meerdere keren worden aangeleverd.
Contact verslag Bevat contact verslagen 0..* Contact moment / Overdracht Concern Referentie ID 1..1
0..*
Een contact verslag kan naar maximaal één contact moment verwijzen. Maar kan betrekking hebben op meerdere Overdracht Concerns.
Contact moment Bevat contact momenten 0..* Overdracht Concern Referentie ID 0..* Een of meerdere Contact Moment kan naar meerdere keren verwijzen naar Overdracht Concern.
Overdracht Concern Bevat de reden van verwijzen door de huisarts 1..* - - 1..* Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen. Maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.

Tabel HIS naar KIS


Tabel

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit bericht Relatie met Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Labbepaling Deze bouwsteen bevat labresultaten 0..* Overdracht Concern Referentie ID 0..* Bij een overdracht concern kunnen verwijzingen naar Labbepalingen worden opgenomen.
Algemene bepalingen Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen 0..* Overdracht Concern Referentie ID 0..* Bij een overdracht concern kunnen verwijzingen naar algemene bepalingen worden opgenomen.
Medicatievoorschrift Bevat voorgeschreven medicatie 0..* Overdracht Concern Referentie ID 0..* Bij een overdracht concern kunnen verwijzingen naar medicatievoorschriften worden opgenomen.
Alert Bevat alerts 0..1 Overdracht Concern Referentie ID 0..* Bij een overdracht concern kan maar één verwijzing een Alert worden opgenomen. Echter kunnen meerdere alerts voorkomen doordat er meerdere Overdracht concerns worden aangeleverd.
Allergie/Intolerantie Bevat allergieën en intolerantie 0..* - - 0..* Deze bouwsteen is losstaand van de andere bouwblokken en kan meerdere keren worden aangeleverd.
Contact verslag Bevat contact verslagen 0..* Contact moment Referentie ID 1..1 Een contact verslag kan naar maximaal één contact moment verwijzen.
Contact moment Bevat contact momenten 0..* Overdracht Concern Referentie ID 0..* Een contact moment kan naar meerdere keren verwijzen naar Overdracht Concern.
Overdracht Concern Bevat de reden van verwijzen door de huisarts 1..* - - 1..* Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.

Tabel KIS naar HIS