kezo:Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
Hieronder wordt functioneel de samenhang van de bouwstenen toegelicht zoals deze in het bericht zijn opgebouwd.
+
Hieronder wordt functioneel de samenhang van de bouwstenen toegelicht zoals deze in het bericht zijn opgebouwd. Centraal staat de episode uit het HIS, welke in de onderstaande uitleg als Overdracht Concern wordt benoemd.
  
  

Versie van 26 okt 2016 om 10:48

Hieronder wordt functioneel de samenhang van de bouwstenen toegelicht zoals deze in het bericht zijn opgebouwd. Centraal staat de episode uit het HIS, welke in de onderstaande uitleg als Overdracht Concern wordt benoemd.


Te beginnen wanneer er door het KIS een bevraging wordt gedaan voor gegevens uit het HIS. De retourinformatie bevat gegevens uit het HIS waarbij contact momenten/verslagen niet ouder zijn dan 2 jaar. De tabel hieronder geeft weer hoe de referenties tussen bouwstenen verlopen. Tevens wordt weergegeven hoe vaak een bouwsteen binnen het totale bericht kan voorkomen, maar ook hoe deze verhouding is binnen de bouwsteenrelatie.


Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht Relatie met Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Overdracht Concern Bevat de reden van verwijzen door de huisarts. 1..* - - - Er dient ten minste één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
Contact Moment Bevat de contacten met de patiënt. 0..* Overdracht Concern Overdracht Concern ID 0..* Eén of meerdere Contact Moment(en) kan meerdere keren refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
Contact Verslag Bevat Contact Verslagen 0..* Contact Moment / Overdracht Concern Contact Moment ID/ Overdracht Concern ID 1..1
0..*
Een Contact Verslag kan naar maximaal één Contact Moment verwijzen.
Maar een Contact Verslag kan refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
Labbepaling Deze bouwsteen bevat labresultaten 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Een Labbepaling refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Labbepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Algemene bepalingen Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns refereren.
Een Algemene bepalingen refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Algemene bepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Medicatievoorschrift Bevat voorgeschreven medicatie 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Een Medicatievoorschrift refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Medicatievoorschrift in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Alert Bevat alerts al dan niet relevant voor de verwijzing door de huisarts. 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen.
Er kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Allergie/Intolerantie Bevat allergieën en intolerantie 0..* - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Een bericht kan meerdere Allergie/Intoleranties bevatten.

Tabel HIS naar KIS


Tabel

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht Relatie met Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Overdracht Concern Bevat de reden van verwijzen door de huisarts. 1..* - - - Er dient ten minste één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
Contact Moment Bevat de contacten met de patiënt. 1..* Overdracht Concern Overdracht Concern ID 1..* Eén of meerdere Contact Moment(en) kan meerdere keren refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
Contact Verslag Bevat Contact Verslagen 1..* Contact Moment / Overdracht Concern Contact Moment ID/ Overdracht Concern ID 0..1
0..*
Een Contact Verslag kan naar maximaal één Contact Moment verwijzen.
Maar een Contact Verslag kan refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
Labbepaling Deze bouwsteen bevat labresultaten 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Een Labbepaling refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Labbepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Algemene bepalingen Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns refereren.
Een Algemene bepalingen refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Algemene bepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Medicatievoorschrift Bevat voorgeschreven medicatie 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Een Medicatievoorschrift refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Medicatievoorschrift in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Alert Bevat alerts al dan niet relevant voor de verwijzing door de huisarts. 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Overdracht Concern ID/ Contact Verslag ID 0..*
0..1
Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen.
Er kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Allergie/Intolerantie Bevat allergieën en intolerantie 0..* - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Een bericht kan meerdere Allergie/Intoleranties bevatten.

Tabel KIS naar HIS