kezo:Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Bouwsteenverwijzing KIS → HIS)
(Bouwsteenverwijzing KIS → HIS)
Regel 251: Regel 251:
 
| Episode-ID
 
| Episode-ID
 
| 0..1
 
| 0..1
| Een alert kan naar één Overdracht Concern verwijzen.
+
| Een Alert kan naar één Overdracht Concern verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
Regel 257: Regel 257:
 
| Contact-Verslag-ID
 
| Contact-Verslag-ID
 
| 0..1
 
| 0..1
| Een alert kan naar één Contact Verslag verwijzen.
+
| Een Alert kan naar één Contact Verslag verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| Allergie/Intolerantie

Versie van 27 okt 2016 om 09:54

Hieronder wordt functioneel de samenhang van de ketenzorgbouwstenen toegelicht zoals deze in de ketenzorg berichten zijn opgebouwd. Het gaat om de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS).


Overdracht Bouwstenen HIS → KIS

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van HIS naar KIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem). 0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid). 0..*

Tabel bouwstenen HIS naar KIS


Bouwsteenverwijzing HIS → KIS

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit met verwijzing Toelichting
Overdracht Concern - - - Er dient ten minste één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen verwijzingen naar andere
bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
Contact Moment Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen. In de praktijk kan
het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd,
dus waarbij geen verwijzing naar het Episode ID opgenomen is.
Contact Verslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Contact Moment.
Contact Verslag Overdracht Concern Episode-ID 0..1 Een Contact Verslag kan naar één Concern verwijzen.
Aan één Concern kunnen meerdere Contact Verslagen hangen.
Labbepaling Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Labbepaling kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift kan een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Alert Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Alert kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing HIS naar KIS

Overdracht Bouwstenen KIS → HIS

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem). 1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid). 0..*

Tabel bouwstenen KIS naar HIS


Bouwsteenverwijzing KIS → HIS

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen.
Contact Moment Overdracht Concern Episode ID 1..* Eén Contact Moment kan naar meerdere Overdracht Concerns refereren.
Contact Verslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Contact Moment.
Contact Verslag Overdracht Concern Episode-ID 1..1 Een Contact Verslag refereert altijd naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Overdracht Concern Episode-ID 1..1 Een Labbepaling verwijst altijd naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Contact Verslag Contact-Verslag-ID 1..1 Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar (meerdere) Overdracht Concern(s) verwijzen.
Algemene bepalingen Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar (meerdere) Overdracht Concern(s) verwijzen
Medicatievoorschrift Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Alert Overdracht Concern Episode-ID 0..1 Een Alert kan naar één Overdracht Concern verwijzen.
Alert Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Alert kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing KIS naar HIS