kezo:Functionele toelichting bouwstenen

Uit informatiestandaarden
Versie door Patrick van Noort (overleg | bijdragen) op 27 okt 2016 om 07:56 (KIS --> HIS)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder wordt functioneel de samenhang van de bouwstenen toegelicht zoals deze in het bericht zijn opgebouwd. Centraal staat de episode uit het HIS, welke in de onderstaande uitleg als Overdracht Concern wordt benoemd.


HIS --> KIS

Te beginnen wanneer er door het KIS een bevraging wordt gedaan voor gegevens uit het HIS. De retourinformatie bevat gegevens uit het HIS waarbij contact momenten/verslagen niet ouder zijn dan 2 jaar. De tabel hieronder geeft weer hoe de referenties tussen bouwstenen verlopen. Tevens wordt weergegeven hoe vaak een bouwsteen binnen het totale bericht kan voorkomen, maar ook hoe deze verhouding is binnen de bouwsteenrelatie.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht Verwijst naar bouwstenen Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..* - - - Er dient ten minste één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..* Overdracht Concern Episode ID 0..* Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) refereren. In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten, waarbij geen referentie naar Episode ID is, worden aangeleverd.
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem). 0..* Contact Moment / Overdracht Concern Contact Moment ID / Episode ID 1..1 / 0..* Een Contact Verslag refereert altijd naar één Contact Moment.
Een Contact Verslag kan naar één Concern refereren. Bij een Concern kunnen meerdere Contact Verslagen zijn.
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..* Overdracht Concern /
Contact Verslag
Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze referentie niet van belang.
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..* Overdracht Concern /
Contact Verslag
Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze referentie niet van belang.
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..* Overdracht Concern /
Contact Verslag
Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze referentie niet van belang.
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..* Overdracht Concern /
Contact Verslag
Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de referentie niet van belang.
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid). 0..* - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS is de referentie niet van belang.

Tabel HIS naar KIS

KIS --> HIS

Wanneer de Ketenzorgverlener contact heeft gehad met de patiënt dient een rapportage teruggestuurd te worden naar de huisarts. In de onderstaande tabel staan de bouwstenen en hoe de benodigde referenties verlopen.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..* - - - Er is minstens één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..* Overdracht Concern Episode ID 1..* Eén of meerdere Contact Moment(en) kan meerdere keren refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem). 1..* Contact Moment / Overdracht Concern Contact Moment ID / Episode ID 0..1
0..*
Een Contact Verslag kan naar maximaal één Contact Moment verwijzen.
Maar een Contact Verslag kan refereren naar meerdere Overdracht Concerns.
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Een Labbepaling refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Labbepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns refereren.
Een Algemene bepalingen refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Algemene bepalingen in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Een Medicatievoorschrift refereert maximaal naar één Contact Verslag.
Er kunnen meerdere Medicatievoorschrift in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..* Overdracht Concern / Contact Verslag Episode ID /
Contact Verslag ID
0..*
0..1
Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen.
Er kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd.
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid). 0..* - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Een bericht kan meerdere Allergie/Intoleranties bevatten.

Tabel KIS naar HIS