kezo:Functionele toelichting bouwstenen

Uit informatiestandaarden
Versie door Patrick van Noort (overleg | bijdragen) op 27 okt 2016 om 09:11 (Bouwsteen verwijzing KIS - HIS)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder wordt functioneel de samenhang van de bouwstenen toegelicht zoals deze in het bericht zijn opgebouwd. Centraal staat de episode uit het HIS, welke in de onderstaande uitleg als Overdracht Concern wordt benoemd.


Overdracht Bouwstenen HIS --> KIS

Te beginnen wanneer er door het KIS een bevraging wordt gedaan voor gegevens uit het HIS. De retourinformatie bevat gegevens uit het HIS waarbij contact momenten/verslagen niet ouder zijn dan 2 jaar. De tabel hieronder geeft weer hoe de referenties tussen bouwstenen verlopen. Tevens wordt weergegeven hoe vaak een bouwsteen binnen het totale bericht kan voorkomen, maar ook hoe deze verhouding is binnen de bouwsteenrelatie.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem). 0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid). 0..*

Tabel bouwstenen HIS naar KIS

Bouwsteen verwijzing HIS -> KIS

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit met verwijzing Toelichting
Overdracht Concern - - - Er dient ten minste één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen verwijzingen naar andere bouwstenen, maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten.
Contact Moment Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen. In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd, dus waarbij geen verwijzing naar het Episode ID opgenomen is.
Contact Verslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Contact Moment.
Contact Verslag Overdracht Concern Episode-ID 0..1 Een Contact Verslag kan naar één Concern verwijzen. Aan één Concern kunnen meerdere Contact Verslagen hangen.
Labbepaling Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Labbepaling kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift kan een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Alert Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Alert kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteen verwijzingen HIS naar KIS

Overdracht Bouwstenen KIS --> HIS

Wanneer de Ketenzorgverlener contact heeft gehad met de patiënt dient een rapportage teruggestuurd te worden naar de huisarts. In de onderstaande tabel staan de bouwstenen en hoe de benodigde referenties verlopen.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem). 1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties (NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid). 0..*

Tabel bouwstenen KIS naar HIS

Bouwsteen verwijzing KIS - HIS

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit met referentie Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern te zijn opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern bevat geen referenties naar andere bouwstenen.
Contact Moment Overdracht Concern Episode ID 1..* Eén Contact Moment kan naar meerdere Overdracht Concerns refereren.
Contact Verslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Contact Moment.
Contact Verslag Overdracht Concern Episode-ID 1..1 Een Contact Verslag refereert altijd naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Overdracht Concern Episode-ID 1..1 Een Labbepaling verwijst altijd naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Contact Verslag Contact-Verslag-ID 1..1 Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar (meerdere) Overdracht Concern(s) verwijzen.
Algemene bepalingen Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar (meerdere) Overdracht Concern(s) verwijzen
Medicatievoorschrift Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Alert Overdracht Concern Episode-ID 0..1 Een alert kan naar één Overdracht Concern verwijzen.
Alert Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een alert kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Een bericht kan meerdere Allergie/Intoleranties bevatten.

Tabel bouwsteenverwijzing KIS naar HIS