kezo:Functionele toelichting bouwstenen

Uit informatiestandaarden
Versie door Patrick van Noort (overleg | bijdragen) op 27 okt 2016 om 11:11 (Bouwsteenkoppeling bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS))
Ga naar: navigatie, zoeken

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS) hieronder toegelicht.
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn.


Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen Medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen HIS naar KIS

Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit met verwijzing Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.

Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.

Contact Moment Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Contact Moment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen. In de praktijk kan
het voorkomen dat er losse Contact Momenten worden aangeleverd,
dus waarbij geen verwijzing naar het Episode ID opgenomen is.
Contact Verslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Contact Moment.
Contact Verslag Overdracht Concern Episode-ID 0..1 Een Contact Verslag kan naar één Concern verwijzen.
Aan één Concern kunnen meerdere Contact Verslagen hangen.
Labbepaling Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Labbepaling kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatievoorschrift Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift kan een Contact Verslag verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Alert Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Alert kan naar een Contact Verslag verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing HIS naar KIS

Bouwstenen bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit binnen bericht
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contact Moment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contact Verslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatievoorschrift De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen KIS naar HIS


Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit met

de verwijzing

Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
Contact Moment Overdracht Concern Episode ID 1..* Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Contact Verslag Contact Moment Contact-Moment-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Contact Moment.
Contact Verslag Overdracht Concern Episode-ID 1..1 Een Contact Verslag verwijst altijd naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Overdracht Concern Episode-ID 1..1 Een Labbepaling verwijst altijd naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Contact Verslag Contact-Verslag-ID 1..1 Een Labbepaling verwijst altijd naar één Contact Verslag.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar (meerdere) Overdracht Concern(s) verwijzen.
Algemene bepalingen Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Algemene bepalingen kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Medicatievoorschrift Overdracht Concern Episode-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar (meerdere) Overdracht Concern(s) verwijzen
Medicatievoorschrift Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Medicatievoorschrift kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Alert Overdracht Concern Episode-ID 0..1 Een Alert kan naar één Overdracht Concern verwijzen.
Alert Contact Verslag Contact-Verslag-ID 0..1 Een Alert kan naar één Contact Verslag verwijzen.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing KIS naar HIS