kezo:Huidige Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 12: Regel 12:
 
|-
 
|-
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
+
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). <br /> Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 
| '''''1..*'''''
 
| '''''1..*'''''
 
|-
 
|-
Regel 70: Regel 70:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
+
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.  
Een Overdracht Concern verwijst minstens naar één probleem.  
 
 
|-
 
|-
 
| Contactmoment
 
| Contactmoment
Regel 84: Regel 83:
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag
 
| Contactmoment
 
| Contactmoment
| Contact-Moment-ID
+
| Contactmoment-ID
 
| 0..*
 
| 0..*
 
| Een Contactverslag kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
 
| Een Contactverslag kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
Regel 101: Regel 100:
 
|-
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Labbepaling
| ContactMoment
+
| Contactmoment
| ContactMoment-ID
+
| Contactmoment-ID
 
| 0..*
 
| 0..*
 
| Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
| Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Regel 113: Regel 112:
 
|-
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Algemene bepalingen
| ContactMoment
+
| Contactmoment
| ContactMoment-ID
+
| Contactmoment-ID
| 0..1
+
| 0..*
 
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
|-
 
| Medicatieafspraak
 
| Medicatieafspraak
| ContactMoment
+
| Overdracht Concern
| ContactMoment-ID
+
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 
| 0..*
 
| 0..*
| Een MedicatieVoorschrift kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
+
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
Regel 147: Regel 152:
 
|-
 
|-
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
+
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). <br /> Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 
| '''''1..*'''''
 
| '''''1..*'''''
 
|-
 
|-
Regel 197: Regel 202:
  
 
De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.  
 
De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.  
 
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
! Bouwsteen
 
! Bouwsteen
Regel 209: Regel 213:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern verwijst naar minstens één probleem.
+
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
 
|-
 
|-
 
| Contactmoment
 
| Contactmoment
Regel 219: Regel 223:
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag
 
| Contactmoment
 
| Contactmoment
| Contact-Moment-ID
+
| Contactmoment-ID
 
| 0..*
 
| 0..*
 
| Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
 
| Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Regel 226: Regel 230:
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| Concern-ID
| 1..1
+
| 1..*
 
| Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 
| Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Labbepaling
 
| Contactmoment
 
| Contactmoment
 
| Contactmoment-ID
 
| Contactmoment-ID
| 0..1
+
| 0..*
| Een Labbepaling kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
+
| Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. .
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.  
 
|-
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Algemene bepalingen
Regel 239: Regel 255:
 
| Contactmoment-ID
 
| Contactmoment-ID
 
| 0..*
 
| 0..*
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
+
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Medicatieafspraak
 
| Medicatieafspraak
Regel 245: Regel 267:
 
| Contactmoment-ID
 
| Contactmoment-ID
 
| 0..*
 
| 0..*
| Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
+
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
Regel 252: Regel 274:
 
| 0..*
 
| 0..*
 
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
|-
 
| Alert
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 
 
|-
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| Allergie/Intolerantie

Huidige versie van 26 apr 2018 om 15:01

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS) hieronder toegelicht.
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).


Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
1..*
Contactmoment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de labbepalingen (labresultaten). 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatieafspraak De bouwsteen Medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken. 0..*
Alert De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Huidige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.

Schema bericht actuele gegevens van patient - HIS naar KIS.JPG


Afbeelding schema huidige bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Huidige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Contactmoment Overdracht Concern Concern-ID 0..*

Een Contactmoment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contactmomenten worden aangeleverd.
Deze Contactmomenten bevatten geen Concern-ID's.

Contactverslag Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatieafspraak Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatieafspraak Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel huidige bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
1..*
Contactmoment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatieafspraak De bouwsteen medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)


Huidig Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.


Schema bericht rapportage consult - KIS naar HIS.JPG


Afbeelding Huidig schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Huidige Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Contactmoment Overdracht Concern Concern ID 1..* Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Contactverslag Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 1..* Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Labbepaling Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. .
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Algemene bepalingen Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Medicatieafspraak Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Medicatieafspraak Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS
is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)