kezo:Huidige Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'fdfd')
 
 
(24 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
fdfd
+
Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten  ''Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)'' en ''Rapportage Consult (KIS → HIS)'' hieronder toegelicht.<br />
 +
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).
 +
 
 +
 
 +
==Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)==
 +
Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen. <br />
 +
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.
 +
{| class="wikitable"
 +
! Bouwsteen
 +
! Beschrijving
 +
! Kardinaliteit
 +
|-
 +
| Overdracht Concern
 +
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). <br /> Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 +
| '''''1..*'''''
 +
|-
 +
| Contactmoment
 +
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten <br />
 +
indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| De bouwsteen Labbepaling bevat de labbepalingen (labresultaten).
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| De bouwsteen Medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Alert
 +
| De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Allergie/Intolerantie
 +
| De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties <br />
 +
(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).
 +
| 0..*
 +
|}
 +
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 +
 
 +
===Huidige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 +
In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 +
 
 +
[[Bestand:Schema bericht actuele gegevens van patient - HIS naar KIS.JPG]]
 +
 
 +
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding schema huidige bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 +
 
 +
===Huidige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)===
 +
De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.<br />
 +
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.<br />
 +
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! Bouwsteen
 +
! Verwijst naar bouwsteen
 +
! Verwijzings ID
 +
! Kardinaliteit
 +
! Toelichting
 +
|-
 +
| Overdracht Concern
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
 +
|-
 +
| Contactmoment
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
|
 +
Een Contactmoment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.<br />
 +
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contactmomenten worden aangeleverd.<br />
 +
Deze Contactmomenten bevatten geen Concern-ID's.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Contactverslag kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Contactverslag kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br />Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. <br /> Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Alert
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.<br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 +
|-
 +
| Allergie/Intolerantie
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. <br /> Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
 +
|}
 +
''<span style="color:#D2691E"> Tabel huidige bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)</span>''
 +
 
 +
==Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)==
 +
Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! Bouwsteen
 +
! Beschrijving
 +
! Kardinaliteit
 +
|-
 +
| Overdracht Concern
 +
| De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). <br /> Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 +
| '''''1..*'''''
 +
|-
 +
| Contactmoment
 +
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 +
| 1..*
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten <br />
 +
indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
 +
| 1..*
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| De bouwsteen medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Alert
 +
| De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten.
 +
| 0..*
 +
|-
 +
| Allergie/Intolerantie
 +
| De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties <br />
 +
(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).
 +
| 0..*
 +
|}
 +
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 +
 
 +
 
 +
===Huidig Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
 +
In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.
 +
 
 +
 
 +
[[Bestand:Schema bericht rapportage consult - KIS naar HIS.JPG]]
 +
 
 +
<br/> ''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding Huidig schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
 
 +
===Huidige Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)===
 +
 
 +
 
 +
De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.
 +
{| class="wikitable"
 +
! Bouwsteen
 +
! Relatie met bouwsteen
 +
! Referentie ID
 +
! Kardinaliteit
 +
! Toelichting
 +
|-
 +
| Overdracht Concern
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
 +
|-
 +
| Contactmoment
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern ID
 +
| 1..*
 +
| Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
 +
|-
 +
| Contactverslag
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 1..*
 +
| Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 +
|-
 +
| Labbepaling
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. .
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 +
|-
 +
| Algemene bepalingen
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 +
|-
 +
| Medicatieafspraak
 +
| Contactmoment
 +
| Contactmoment-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
 +
|-
 +
| Alert
 +
| Overdracht Concern
 +
| Concern-ID
 +
| 0..*
 +
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 +
|-
 +
| Allergie/Intolerantie
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS <br/> is de verwijzing niet van belang.
 +
|}
 +
''<span style="color:#D2691E"> Tabel bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)</span>''

Huidige versie van 26 apr 2018 om 15:01

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS) hieronder toegelicht.
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).


Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
1..*
Contactmoment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de labbepalingen (labresultaten). 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatieafspraak De bouwsteen Medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken. 0..*
Alert De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Huidige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.

Schema bericht actuele gegevens van patient - HIS naar KIS.JPG


Afbeelding schema huidige bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Huidige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Contactmoment Overdracht Concern Concern-ID 0..*

Een Contactmoment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contactmomenten worden aangeleverd.
Deze Contactmomenten bevatten geen Concern-ID's.

Contactverslag Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatieafspraak Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatieafspraak Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel huidige bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode).
Het bevat ten minste één probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).
1..*
Contactmoment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatieafspraak De bouwsteen medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)


Huidig Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.


Schema bericht rapportage consult - KIS naar HIS.JPG


Afbeelding Huidig schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Huidige Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Contactmoment Overdracht Concern Concern ID 1..* Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Contactverslag Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 1..* Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Labbepaling Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen. .
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Algemene bepalingen Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Medicatieafspraak Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Medicatieafspraak Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Medicatieafspraak kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS
is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)