kezo:Huidige Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 150: Regel 150:
 
| '''''1..*'''''
 
| '''''1..*'''''
 
|-
 
|-
| Contact Moment
+
| Contactmoment
 
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 
| De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact.
 
| 1..*
 
| 1..*
Regel 167: Regel 167:
 
| 0..*
 
| 0..*
 
|-
 
|-
| Medicatievoorschrift
+
| Medicatieafspraak
| De bouwsteen medicatievoorschrift bevat de medicatievoorschriften.  
+
| De bouwsteen medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken.  
 
| 0..*
 
| 0..*
 
|-
 
|-
Regel 209: Regel 209:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.
+
| Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht. <br /> Een Overdracht Concern verwijst naar minstens één probleem.
 
|-
 
|-
| Contact Moment
+
| Contactmoment
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
 
| Concern ID
 
| Concern ID
Regel 218: Regel 218:
 
|-
 
|-
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag
| Contact Moment
+
| Contactmoment
 
| Contact-Moment-ID
 
| Contact-Moment-ID
| 1..1
+
| 0..*
| Een Contactverslag verwijst naar één Contact Moment.
+
| Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Contactverslag
 
| Contactverslag
Regel 227: Regel 227:
 
| Concern-ID
 
| Concern-ID
 
| 1..1
 
| 1..1
| Een Contactverslag verwijst naar één Overdracht Concern.
+
| Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
 
|-
 
|-
 
| Labbepaling
 
| Labbepaling
| Contactverslag
+
| Contactmoment
| Contactverslag-ID
+
| Contactmoment-ID
 
| 0..1
 
| 0..1
| Een Labbepaling verwijst maximaal naar één Contactverslag.
+
| Een Labbepaling kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Algemene bepalingen
 
| Algemene bepalingen
| Contactverslag
+
| Contactmoment
| Contactverslag-ID
+
| Contactmoment-ID
| 0..1
+
| 0..*
| Een Algemene bepalingen verwijst maximaal naar één Contactverslag.
+
| Een Algemene bepalingen kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
 
|-
 
|-
| Medicatievoorschrift
+
| Medicatieafspraak
| Contactverslag
+
| Contactmoment
| Contactverslag-ID
+
| Contactmoment-ID
| 0..1
+
| 0..*
| Een Medicatievoorschrift verwijst maximaal naar één Contact Verslag.
+
| Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
 
| Overdracht Concern
 
| Overdracht Concern
 
| Concern-ID
 
| Concern-ID
| 0..1
+
| 0..*
| Een Alert verwijst maximaal naar één Overdracht Concern.
+
| Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
 
|-
 
|-
 
| Alert
 
| Alert
| Contactverslag
+
| -
| Contactverslag-ID
+
| -
| 0..1
+
| -
| Een Alert verwijst maximaal naar één Contactverslag.
+
| -
 
|-
 
|-
 
| Allergie/Intolerantie
 
| Allergie/Intolerantie

Versie van 26 apr 2018 om 14:30

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn voor de berichten Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) en Rapportage Consult (KIS → HIS) hieronder toegelicht.
Per bouwsteen is een beschrijving gegeven en hoe vaak deze bouwsteen in het bericht voorkomt (kardinaliteit). Verder staat aangegeven welke bouwstenen met elkaar gekoppeld zijn, en hoe vaak deze koppelingen voorkomen (kardinaliteit).


Bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Het bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) kent de volgende bouwstenen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een bouwsteen kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contactmoment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 0..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

0..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de labbepalingen (labresultaten). 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatieafspraak De bouwsteen Medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken. 0..*
Alert De bouwsteen Alert bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Huidige Schema bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.

Schema bericht actuele gegevens van patient - HIS naar KIS.JPG


Afbeelding schema huidige bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Huidige Bouwsteenkoppelingen bericht Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

De tabel hieronder geeft de koppelingen weer tussen de bouwstenen.
Per bouwsteen is aangegeven met het gegeven verwijzingsID naar welke andere bouwsteen wordt verwezen.
De kardinaliteit geeft aan hoe vaak een verwijzing kan voorkomen in het bericht.

Bouwsteen Verwijst naar bouwsteen Verwijzings ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.

Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen.

Contactmoment Overdracht Concern Concern-ID 0..*

Een Contactmoment kan naar meerdere Concerns (episodes) verwijzen.
In de praktijk kan het voorkomen dat er losse Contactmomenten worden aangeleverd.
Deze Contactmomenten bevatten geen Concern-ID's.

Contactverslag Contactmoment Contact-Moment-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere Contactmomenten verwijzen.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Eén Concern kan meerdere Contactverslagen hebben.
Labbepaling Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Labbepaling ContactMoment ContactMoment-ID 0..* Een Labbepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Algemene bepaling kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Algemene bepalingen ContactMoment ContactMoment-ID 0..1 Een Algemene bepaling kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Medicatieafspraak ContactMoment ContactMoment-ID 0..* Een MedicatieVoorschrift kan naar meerdere ContactMomenten verwijzen.
Bij het KIS is deze verwijzing niet van belang.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen.
Voor het KIS is de verwijzing niet van belang.

Tabel huidige bouwsteenverwijzing Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS)

Bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Hieronder staan de acht bouwstenen van ketenzorg benoemd, en de kardinaliteit in het bericht van KIS naar HIS. Deze bouwstenen vormen de inhoud van het bericht Rapportage Consult (KIS → HIS).

Bouwsteen Beschrijving Kardinaliteit
Overdracht Concern De bouwsteen Overdracht Concern bevat informatie over de concern (episode). 1..*
Contactmoment De bouwsteen Contactmoment bevat administratieve gegevens van het patiënten contact. 1..*
Contactverslag De bouwsteen Contactverslag bevat de SOEP-regels (deelcontact). De S- en E-regels bevatten

indien aanwezig elk een probleemaanduiding (diagnose) met een ICPC code (probleem).

1..*
Labbepaling De bouwsteen Labbepaling bevat de Labbepalingen. 0..*
Algemene bepalingen De bouwsteen Algemene bepalingen bevat de algemene bepalingen. 0..*
Medicatieafspraak De bouwsteen medicatieafspraak bevat de medicatieafspraken. 0..*
Alert De bouwsteen bevat alerts (waarschuwingen) en comorbiditeiten. 0..*
Allergie/Intolerantie De bouwsteen Allergie/Intolerantie bevat allergieën en intoleranties

(NHG: medicatie-overgevoeligheid/ overige overgevoeligheid).

0..*

Tabel bouwstenen bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)


Huidig Schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

In het volgende schema zijn de huidige koppelingen tussen de bouwstenen weergegeven.


Schema bericht rapportage consult - KIS naar HIS.JPG


Afbeelding Huidig schema bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

Huidige Bouwsteenverwijzing bij bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)

De tabel hieronder geeft weer hoe de verwijzingen tussen bouwstenen verlopen.

Bouwsteen Relatie met bouwsteen Referentie ID Kardinaliteit Toelichting
Overdracht Concern - - - Er is minstens één Overdracht Concern opgenomen in het bericht.
Een Overdracht Concern verwijst naar minstens één probleem.
Contactmoment Overdracht Concern Concern ID 1..* Eén Contact Moment verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Contactverslag Contactmoment Contact-Moment-ID 0..* Een Contactverslag kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Contactverslag Overdracht Concern Concern-ID 1..1 Een Contactverslag verwijst ten minste naar één Overdracht Concern.
Labbepaling Contactmoment Contactmoment-ID 0..1 Een Labbepaling kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Algemene bepalingen Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Algemene bepalingen kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Medicatieafspraak Contactmoment Contactmoment-ID 0..* Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere contactmomenten verwijzen.
Alert Overdracht Concern Concern-ID 0..* Een Alert kan naar meerdere Overdracht Concerns verwijzen.
Alert - - - -
Allergie/Intolerantie - - - Deze bouwsteen verwijst niet naar andere bouwstenen. Voor het KIS
is de verwijzing niet van belang.

Tabel bouwsteenverwijzing bericht Rapportage Consult (KIS → HIS)