Ontwerp Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(KZ-03- Rappotage consult sturen (KIS → HIS))
(Transacties & Transactiegroepen)
Regel 189: Regel 189:
 
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Contact versturen binnen Ketenzorg.
 
Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Contact versturen binnen Ketenzorg.
  
[[Bestand: Use_Case_-_KetenOpvraging.jpg]]
+
[[Bestand: Use_Case_-_ContactVersturen.jpg]]
  
 
''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding: Use Case Contact overdragen</span>''
 
''<span style="color:#D2691E"> Afbeelding: Use Case Contact overdragen</span>''

Versie van 5 sep 2016 om 13:11

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg (KEZ). Het Ketenzorg proces, dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op de ketenzorg autorisatiematrix van VZVZ.


Wanneer een huisarts een diagnose voor (risico op) één van de chronische aandoeningen stelt meldt deze de patiënt aan bij de keten via het HIS, en stuurt relevante verwijzingsgegevens mee ('KZ-01').

De ketenpartner bekijkt in het KIS de gegevens van de patiënt, en vraagt de actuele gegevens op uit het HIS ('KZ-02').

Na het consult stuurt de ketenpartner (KIS) het verslag naar de huisarts (HIS) ('KZ-03').


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd.

Sequentie diagramm


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorg verleners (KZ).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

AutorisatieMatrix

De autorisatiematrix is niet online beschikbaar. Op verzoek kan de autorisatiematrix specifiek voor Ketenzorg worden opgeleverd.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd.

De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd bij de ketenzorg van Diabetes, COPD en CVRM, Nierschade en Obesitas.

Em.png

Bij transactie 1 en 2 geldt: een KIS kent zijn eigen autorisatieprocedure. Deze autorisatieprocedure bepaalt welke zorgverleners (ketenpartner/POH) toegang hebben tot welke gegevens. Het kan dus zijn dat een aantal gegevens niet getoond worden aan de opvragende zorgverlener (ketenpartner/POH). Iedere zorggroep kent zijn eigen autorisatieprocedure. Dit hangt samen met de inrichting van de bedrijfsprocessen en de verantwoordelijkheden van de desbetreffende zorgverlener. Kortom, iedere zorgverlener in de keten (ketenpartner, POH, maar ook de huisarts) kan alle actuele keteninformatie opvragen, maar ziet alleen de voor hem of haar relevante gegevens.

KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS), Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Sturend [KZP-VWS] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [KZP-VWO] Systeem.
Bestand Systeemrollen Verwijzing HIS.jpg Systeemrollen Verwijzing KZ-01.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Verwijzing


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing binnen Ketenzorg.

Use Case - Ketenverwijzing.jpg

Afbeelding: Use Case Ketenverwijzing


Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing KZP-VWS HIS Huisarts
KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing KZP-VWO KIS Ketenpartner

Tabel Ketenverwijzing

KZ-02- Opvragen actuele gegevens van patiënt (KIS → HIS).

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS), Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - keteninformatie aanvragend[KZP-KAV] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - keteninformatie Ontvangend [KZP-KOV] Systeem.
Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 HIS.jpg Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 KIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Opvraging actuele informatie


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Opvragen actuele informatie binnen Ketenzorg.

Use Case - KetenOpvraging.jpg

Afbeelding: Use Case Opvraging actuele informatie


Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
KZ-02 - Opvragen (HIS → KIS) Opvragen (PUSH) Sturen actuele gegevens KZP-KAV HIS Huisarts
KZ-02 - Opvragen (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Ontvangen actuele gegevens KZP-KOV KIS Ketenpartner

Tabel Opvraging actuele informatie

KZ-03- Rappotage consult sturen (KIS → HIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS), Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Consult Overnemend [KZP-CON] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Consult Sturend [KZP-COS] Systeem.
Systeemrollen ContactOverdracht KZ-03 HIS.jpg Systeemrollen ContactOverdracht KZ-03 KIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Contact versturen


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Contact versturen binnen Ketenzorg.

Use Case - ContactVersturen.jpg

Afbeelding: Use Case Contact overdragen


Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
KZ-03 - Contact (HIS → KIS) Ontvangen (PUSH) Ontvangen contact gegevens KZP-CON HIS Huisarts
KZ-03 - Contact (HIS → KIS) Versturen (PUSH) Sturen actuele gegevens KZP-COS KIS Ketenpartner

Tabel Contact versturen