kezo:V3.0.0 Ontwerp Ketenzorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Systemen en Systeemrollen)
(Systemen en Systeemrollen)
Regel 171: Regel 171:
 
Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.  
 
Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.  
  
Het KIS vervult de systeemrol:
+
Het '''''KIS''''' vervult de systeemrol:
  
 
*Keten Zorg Proces - Consult Sturend [KZP-COS] Systeem.
 
*Keten Zorg Proces - Consult Sturend [KZP-COS] Systeem.
  
Het HIS vervult de systeemrol:
+
Het '''HIS''' vervult de systeemrol:
  
 
*Keten Zorg Proces - Consult Overnemend [KZP-COO] Systeem.
 
*Keten Zorg Proces - Consult Overnemend [KZP-COO] Systeem.

Versie van 28 sep 2016 om 08:04

{{#customtitle:Ontwerp Ketenzorg|Ontwerp Ketenzorg}}

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg. Het Ketenzorg proces (KZP), dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op de ketenzorg autorisatiematrix van VZVZ.


Wanneer een huisarts een diagnose voor (risico op) één van de chronische aandoeningen stelt meldt deze de patiënt aan bij de keten via het HIS, en stuurt relevante verwijzingsgegevens mee.

De ketenzorgverlener bekijkt in het KIS de aanmeldingsgegevens van de patiënt, en raadpleegt de relevante actuele gegevens uit het HIS.

Na het consult stuurt de ketenzorgverlener (KZV) het verslag naar de huisarts (HA).


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd:

Sequentie diagramm


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorgverlener (KZV).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

AutorisatieMatrix

De autorisatiematrix bevat afspraken tussen de ketenpartijen over de gegevens waartoe de ketenzorgverleners toegang hebben.

Dit betekent dat een ketenzorgverlener, zoals een POH, alleen de gegevens ziet die relevant zijn voor de behandeling van patiënt.

Meer informatie over de AutorisatieMatrix is bij VZVZ verkrijgbaar.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd.

De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd bij de ketenzorg zoals Diabetes, COPD, CVRM, Nierschade en Obesitas. Informatie over de bouwstenen binnen Ketenzorg vind u hier.

Verwijzing (HIS → KIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Sturend [KZP-VWS] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [KZP-VWO] Systeem.
Bestand Systeemrollen Verwijzing HIS.jpg Systeemrollen Verwijzing KZ-01.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Verwijzing

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing binnen Ketenzorg.

Use Case - Ketenverwijzing.jpg

Afbeelding: Use Case Verwijzing

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Bevestiging (MKA → HA/HAP).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing KZP-VWS HIS Huisarts
Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing KZP-VWO KIS Ketenzorgverlener

Tabel Verwijzing

Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS).

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Informatie Raadplegend (KZP-KIR) systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Informatie Beschikbaarstellend (KZP-KIB) systeem.
Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 KIS.jpg Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Actuele gegevens van patiënt

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Opvragen actuele informatie binnen Ketenzorg.

Use Case - KetenOpvraging.jpg

Afbeelding: Use Case Actuele gegevens van patiënt

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Bevestiging (MKA → HA/HAP).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) Raadplegen (PULL) Raadplegen Actuele gegevens KZP-KIR KIS Ketenzorgverlener
Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) Beschikbaarstellen (PULL) Sturen Actuele gegevens KZP-KIB HIS Huisarts

Tabel Actuele gegevens van patiënt

Rapportage Consult (KIS → HIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Consult Sturend [KZP-COS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Consult Overnemend [KZP-COO] Systeem.
Systeemrollen ContactOverdracht KZ-03 KIS.jpg Systeemrollen ContactOverdracht KZ-03 HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Rapportage Consult

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Contact versturen binnen Ketenzorg.

Use Case - ContactVersturen.jpg

Afbeelding: Use Case Rapportage Consult

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Bevestiging (MKA → HA/HAP).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Contact (HIS → KIS) Overnemen (PUSH) Rapportage Consult overnemen KZP-COO HIS Huisarts
Contact (HIS → KIS) Versturen (PUSH) Rapportage Consult sturen KZP-COS KIS Ketenzorgverlener

Tabel Rapportage consult