kezo:V3.0.0 Ontwerp Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Versie door Patrick van Noort (overleg | bijdragen) op 5 sep 2016 om 12:50 (KZ-02- Opvragen actuele gegevens van patiënt (KIS → HIS).)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerp Ketenzorg|Ontwerp Ketenzorg}}

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg (KEZ). Het Ketenzorg proces, dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op de ketenzorg autorisatiematrix van VZVZ.


Wanneer een huisarts een diagnose voor (risico op) één van de chronische aandoeningen stelt meldt deze de patiënt aan bij de keten via het HIS, en stuurt relevante verwijzingsgegevens mee ('KZ-01').

De ketenpartner bekijkt in het KIS de gegevens van de patiënt, en vraagt de actuele gegevens op uit het HIS ('KZ-02').

Na het consult stuurt de ketenpartner (KIS) het verslag naar de huisarts (HIS) ('KZ-03').


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd.

Sequentie diagramm


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorg verleners (KZ).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

AutorisatieMatrix

De autorisatiematrix is niet online beschikbaar. Op verzoek kan de autorisatiematrix specifiek voor Ketenzorg worden opgeleverd.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd.

De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd bij de ketenzorg van Diabetes, COPD en CVRM, Nierschade en Obesitas.

KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS), Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Sturend [KZP-VWS] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [KZP-VWO] Systeem.
Bestand Systeemrollen Verwijzing HIS.jpg Systeemrollen Verwijzing KZ-01.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Verwijzing


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing binnen Ketenzorg.

Use Case - Ketenverwijzing.jpg

Afbeelding: Use Case Ketenverwijzing


Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing KZP-VWS HIS Huisarts
KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing KZP-VWO KIS Ketenpartner

Tabel Ketenverwijzing

KZ-02- Opvragen actuele gegevens van patiënt (KIS → HIS).

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS), Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - keteninformatie aanvragend[KZP-KAV] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - keteninformatie Ontvangend [KZP-KOV] Systeem.
Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 HIS.jpg Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 KIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Opvraging actuele informatie


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing binnen Ketenzorg.

Use Case - KetenOpvraging.jpg

Afbeelding: Use Case Opvraging actuele informatie


Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
KZ-02 - Opvragen (HIS → KIS) Opvragen (PUSH) Sturen actuele gegevens KZP-KAV HIS Huisarts
KZ-02 - Opvragen (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Ontvangen actuele gegevens KZP-KOV KIS Ketenpartner

Tabel Opvraging actuele informatie

KZ-03- Rappotage consult sturen (KIS → HIS)

Doel

Het kunnen versturen van ketenretourinformatie na een bezoek aan de ketenpartner/POH, werkend in het KIS, zodat de huisarts/POH, werkend in het HIS, over alle actuele informatie van een patiënt kan beschikken.

Actoren

Huisarts, POH en andere ketenpartners.

Interacties

 • Versturen ketenretourinformatie.

Usecase

Precondities:

 • De patiënt neemt deel aan het ketenzorgprogramma bij de zorggroep;
 • De ketenpartner/POH is ingelogd in zijn KIS;
 • De ketenpartner/POH, werkend in het KIS, heeft toestemming van de patiënt om keteninformatie te delen met de huisarts.

Trigger:

 • Na afronding van het consult, stuurt de ketenpartner/POH, werkend in het KIS, de actuele keteninformatie naar de huisarts.

Basic flow:

 • De ketenpartner/POH stuurt actuele keteninformatie naar de huisarts (het HIS);
 • Het HIS ontvangt het bericht;
 • Het HIS of huisarts/POH neemt de actuele keteninformatie over in het dossier.

Postcondities:

 • Het HIS bevat de meest actuele informatie over de patiënt.