kezo:V3.0.0 Ontwerp Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerp Ketenzorg|Ontwerp Ketenzorg}}

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg (KEZ).

Het Ketenzorg proces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de XXX

In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Fysiotherapeuten;
 • Praktijk Ondersteuner;
 • enz.

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.


Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie XX

Use Cases

Voor een beschrijving van het Ketenzorg Proces en de bedrijfsrollen behorende bij de onderstaande use cases zie XX

Beschrijving van de informatiestandaard

Er zijn een aantal van belang zijnde actoren die een rol spelen bij het Ketenzorg proces:

 1. Huisarts (HA)
 2. Ketenzorg (KZ)

In onderstaande tabel staan de systemen en de use cases die ze kunnen uitvoeren. In de volgende paragrafen worden de use cases besproken.

Volgende systeemrollen:

 • Patientverwijzend Ketenzorgsysteem (KZP-PAV)
 • Patientontvangend Ketenzorgsysteem (KZP-PAO)
 • Gegevensopvragend Ketenzorgsysteem (KZP-GOV)
 • Gegevensopleverd Ketenzorgsysteem (KZP-GOL)
 • Contactoverdragend Ketenzorgsysteem (KZP-COD)
 • Contactovernemend Ketenzorgsysteem (KZP-CON)


Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als ketenzorgverlener maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS) en Ketenzorginformatiesysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van een verwijzing mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Patient Verwijzend [KZP-PAV] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Patient Ontvangend [KZP-PAO] Systeem.


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.

Afbeelding: Use Case Spoedmelding

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario (Spoed)melding (HA/HAP -> MKA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HIS Huisarts
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HAPIS Huisartsenpost
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Ontvangen Spoedmelding AZP-SPO MKAS Meldkamer

Tabel Spoedmelding