kezo:V3.0.0 Ontwerp Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Versie door Patrick van Noort (overleg | bijdragen) op 22 aug 2016 om 08:46 (Use Cases)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerp Ketenzorg|Ontwerp Ketenzorg}}

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg (KEZ).

Het Ketenzorg proces, dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op de autorisatie matrix.

In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorg verleners (KZ).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS);
 • Zorg Informatie Makelaar (ZIM).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Autorisatie matrix

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

Binnen ketenzorg zijn use cases opgesteld welke beschrijving geven van het ketenproces en bedrijfsrollen.

Patient Verwijzing (HA -> KZ)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als ketenzorgverlener maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS) en Ketenzorginformatiesysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van een verwijzing mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Patient Verwijzend [KZP-PAV] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Patient Ontvangend [KZP-PAO] Systeem.


Volgende systeemrollen:

 • Patientverwijzend Ketenzorgsysteem (KZP-PAV)
 • Patientontvangend Ketenzorgsysteem (KZP-PAO)
 • Gegevensopvragend Ketenzorgsysteem (KZP-GOV)
 • Gegevensopleverd Ketenzorgsysteem (KZP-GOL)
 • Contactoverdragend Ketenzorgsysteem (KZP-COD)
 • Contactovernemend Ketenzorgsysteem (KZP-CON)


Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Patient Verwijzing.

AFBEELDING

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Patient verwijzing (HA -> KZ).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Patient verwijzing (HA → KZ) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing KZP-PAV HIS Huisarts
Patient verwijzing (HA → KZ) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing KZP-PAO KIS Ketenzorgverlener