kezo:V3.0.0 Ontwerp Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Versie door Patrick van Noort (overleg | bijdragen) op 31 aug 2016 om 13:57 (KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerp Ketenzorg|Ontwerp Ketenzorg}}

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg (KEZ). Het Ketenzorg proces, dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op de ketenzorg autorisatiematrix van VZVZ.


Wanneer een huisarts een diagnose voor (risico op) één van de chronische aandoeningen stelt meldt deze de patiënt aan bij de keten via het HIS, en stuurt relevante verwijzingsgegevens mee ('KZ-01').

De ketenpartner bekijkt in het KIS de gegevens van de patiënt, en vraagt de actuele gegevens op uit het HIS ('KZ-02').

Na het consult stuurt de ketenpartner (KIS) het verslag naar de huisarts (HIS) ('KZ-03').


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd.

Sequentie diagramm


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorg verleners (KZ).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

AutorisatieMatrix

De autorisatiematrix is niet online beschikbaar. Op verzoek kan de autorisatiematrix specifiek voor Ketenzorg worden opgeleverd.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd.

De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd bij de ketenzorg van Diabetes, COPD en CVRM, Nierschade en Obesitas.

KZ-01 - Verwijzing (HIS → KIS

Systemen en Systeemrollen

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Sturend [KZP-VWS] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [KZP-VWO] Systeem.

Doel

Het initieel kunnen versturen van de gegevens, nodig voor de verwijzing, om de patiënt aan te melden voor de ketenzorg zodat de POH en andere ketenpartners over de juiste informatie van een patiënt kunnen beschikken in het KIS.

Actoren

Huisarts, POH en andere ketenpartners.

Interacties

 • Versturen keteninformatie.

Usecase

Precondities:

 • De huisarts is ingelogd in zijn HIS;
 • De patiënt neemt deel aan het ketenzorgprogramma bij de zorggroep;
 • De huisarts heeft toestemming van de patiënt om informatie te delen met andere zorgverleners in de keten.

Trigger:

 • De huisarts en patiënt besluiten samen de patiënt in de keten aan te melden en relevante verwijzingsgegevens te versturen.

Basic flow:

 • De huisarts/POH stuurt de verwijzingsgegevens naar het KIS;
 • Het KIS ontvangt de keteninformatie, betreffende de verwijzing;
 • Het KIS verwerkt de keteninformatie, betreffende de verwijzing.

Postcondities:

 • De verwijzingsgegevens van de nieuwe patiënt zijn in het KIS beschikbaar voor inzage door de ketenpartners/POH voor zover zij daar in het KIS toe geautoriseerd zijn. Iedere zorgverlener kan dus alleen het voor hem/haar relevante deel zien.


Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HIS Huisarts
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Sturen Spoedmelding AZP-SPS HAPIS Huisartsenpost
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding (PUSH) Ontvangen Spoedmelding AZP-SPO MKAS Meldkamer

Tabel Spoedmelding

KZ-02- Opvragen actuele gegevens van patiënt (KIS → HIS).

Doel

Het kunnen opvragen van actuele keteninformatie over een patiënt bij: 1. het consult van een POH of andere ketenpartner in het KIS 2. monitoring/rapportage vanuit het KIS.

Actoren

Huisarts, POH en andere ketenpartner.

Interacties

 • Opvragen keteninformatie;
 • Opleveren keteninformatie.

Usecase 1

Precondities:

 • De patiënt neemt deel aan het ketenzorgprogramma bij de zorggroep;
 • De huisarts heeft toestemming van de patiënt om keteninformatie te delen met andere zorgverleners in de keten;
 • De ketenpartner/POH zijn ingelogd in het KIS en hebben toegang tot de eigen werkomgeving;
 • De ketenpartner/POH, werkend in het KIS, is geautoriseerd om keteninformatie op te vragen bij de huisarts.

Trigger:

 • Patiënt komt op consult of heeft een afspraak bij de POH of andere ketenpartner, werkend in het KIS. POH of ketenpartner heeft informatie over de patiënt nodig voor het consult of ter voorbereiding op zijn consult.

Basic flow:

 • De ketenpartner/POH, werkend in het KIS, vraagt de actuele keteninformatie op;
 • Het HIS ontvangt het verzoek om actuele keteninformatie te versturen;
 • Het HIS stuurt actuele keteninformatie;
 • Het KIS ontvangt de keteninformatie;
 • Het KIS verwerkt de nieuwe keteninformatie.

Postcondities:

 • Het KIS bevat de meest actuele gegevens van de patiënt met betrekking tot de aandoening waarvoor de patiënt op consult komt of gaat komen en toont de relevante medische gegevens aan de ketenpartner/POH.

Usecase 2

Precondities:

 • De patiënt neemt deel aan het ketenzorgprogramma bij de zorggroep;
 • De ketenpartner/POH is ingelogd in zijn KIS;
 • De huisarts heeft toestemming van de patiënt om keteninformatie te delen met andere zorgverleners in de keten;
 • De ketenpartner/POH, werkend in het KIS, is geautoriseerd om keteninformatie op te vragen bij de huisarts.

Trigger:

 • Vanuit het KIS moet monitoring of rapportage verricht worden.

Basic flow:

 • De ketenpartner/POH of de door hem/haar gemandateerde vraagt actuele keteninformatie op;
 • Het KIS ontvangt het verzoek om actuele keteninformatie te versturen;
 • Het HIS stuurt actuele keteninformatie;
 • Het KIS ontvangt keteninformatie;
 • Het KIS verwerkt de nieuwe keteninformatie.

Postcondities:

 • Het KIS bevat de meest actuele informatie over de patiënt en kan een actuele rapportage genereren of monitoring doen.

KZ-03- Rappotage consult sturen (KIS → HIS)

Doel

Het kunnen versturen van ketenretourinformatie na een bezoek aan de ketenpartner/POH, werkend in het KIS, zodat de huisarts/POH, werkend in het HIS, over alle actuele informatie van een patiënt kan beschikken.

Actoren

Huisarts, POH en andere ketenpartners.

Interacties

 • Versturen ketenretourinformatie.

Usecase

Precondities:

 • De patiënt neemt deel aan het ketenzorgprogramma bij de zorggroep;
 • De ketenpartner/POH is ingelogd in zijn KIS;
 • De ketenpartner/POH, werkend in het KIS, heeft toestemming van de patiënt om keteninformatie te delen met de huisarts.

Trigger:

 • Na afronding van het consult, stuurt de ketenpartner/POH, werkend in het KIS, de actuele keteninformatie naar de huisarts.

Basic flow:

 • De ketenpartner/POH stuurt actuele keteninformatie naar de huisarts (het HIS);
 • Het HIS ontvangt het bericht;
 • Het HIS of huisarts/POH neemt de actuele keteninformatie over in het dossier.

Postcondities:

 • Het HIS bevat de meest actuele informatie over de patiënt.