kezo:V3.0.0 Ontwerp Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Ontwerp Ketenzorg|Ontwerp Ketenzorg}}

Inleiding

PAGINA IS NOG IN ONTWIKKELING


Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Ketenzorg. Het Ketenzorg proces (KZP), dat deze informatiestandaard omvat, is gebaseerd op de ketenzorg autorisatiematrix van VZVZ.


Wanneer een huisarts een diagnose voor (risico op) één van de chronische aandoeningen stelt meldt deze de patiënt aan bij de keten via het HIS, en stuurt relevante verwijzingsgegevens mee.

De ketenzorgverlener bekijkt in het KIS de aanmeldingsgegevens van de patiënt, en raadpleegt de relevante actuele gegevens uit het HIS.

Na het consult stuurt de ketenzorgverlener (KZV) het verslag naar de huisarts (HA).


In de afbeelding hieronder is het proces gevisualiseerd:

Sequentie diagramm


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts (HA);
 • Ketenzorgverlener (KZV).

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ketenzorginformatiesystemen (KIS).

Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

AutorisatieMatrix

De autorisatiematrix bevat afspraken tussen de ketenpartijen over de gegevens waartoe de ketenzorgverleners toegang hebben.

Dit betekent dat een ketenzorgverlener, zoals een POH, alleen de gegevens ziet die relevant zijn voor de behandeling van patiënt.

Meer informatie over de AutorisatieMatrix is bij VZVZ verkrijgbaar.

Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd.

De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

Bouwstenen

Ketenzorg-berichten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. De functionele toelichting van de bouwstenen vindt u hier.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

Use Cases

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd bij de ketenzorg zoals Diabetes, COPD, CVRM, Nierschade en Obesitas.


Verwijzing (HIS → KIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Sturend [KZP-VWS] Systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Verwijzing Ontvangend [KZP-VWO] Systeem.
Bestand Systeemrollen Verwijzing HIS.jpg Systeemrollen Verwijzing KZ-01.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Verwijzing

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Verwijzing binnen Ketenzorg.

Use Case - Ketenverwijzing.jpg

Afbeelding: Use Case Verwijzing

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Verwijzing (HIS → KIS).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Sturen Verwijzing KZP-VWS HIS Huisarts
Verwijzing (HIS → KIS) Verwijzing (PUSH) Ontvangen Verwijzing KZP-VWO KIS Ketenzorgverlener

Tabel Verwijzing

Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS).

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Actuele Gegevens Beschikbaarstellend (KZP-AGB) systeem.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Actuele Gegevens Raadplegend (KZP-AGR) systeem.
Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 HIS.jpg Systeemrollen Keteninformatie KZ-02 KIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Actuele gegevens van patiënt

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Opvragen actuele informatie binnen Ketenzorg.

Use Case - KetenOpvraging.jpg

Afbeelding: Use Case Actuele gegevens van patiënt

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) Actuele gegevens (PULL) Raadplegen Actuele gegevens KZP-AGR KIS Ketenzorgverlener
Actuele gegevens van patiënt (HIS → KIS) Actuele gegevens (PULL) Beschikbaarstellen Actuele gegevens KZP-AGB HIS Huisarts

Tabel Actuele gegevens van patiënt

Rapportage Consult (KIS → HIS)

Systemen en Systeemrollen

Zowel de huisarts en ketenpartner maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en Ketenzorg InformatieSysteem (KIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ketenzorg mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het KIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Rapportage Consult Sturend [KZP-RCS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • Keten Zorg Proces - Rapportage Consult Ontvangend [KZP-RCO] Systeem.
Systeemrollen ContactOverdracht KZ-03 KIS.jpg Systeemrollen ContactOverdracht KZ-03 HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Rapportage Consult

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Contact versturen binnen Ketenzorg.

Use Case - ContactVersturen.jpg

Afbeelding: Use Case Rapportage Consult

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Rapportage Consult (KIS → HIS).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Rapportage Consult (KIS → HIS) Rapportage Consult (PUSH) Sturen Rapportage Consult KZP-RCS KIS Ketenzorgverlener
Rapportage Consult (KIS → HIS) Rapportage Consult (PUSH) Ontvangen Rapportage Consult KZP-RCO HIS Huisarts

Tabel Rapportage consult