mp:Medicatieoverdracht Kickstart: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(BOUWDOCUMENTATIE)
 
(14 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{DISPLAYTITLE:Medicatieoverdracht Kickstart - documentatie leveranciers}}
+
{{DISPLAYTITLE:Kickstart Medicatieoverdracht - Landingspagina documentatie leveranciers (Handboek)}}
  
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
=ALGEMEEN REFERENTIE=
 +
:*[https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/Kwaliteitsstandaard+Overdracht+van+medicatiegegevens+in+de+keten.pdf Kwaliteitsstandaard: richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten]<br>
  
 
=BOUWDOCUMENTATIE=
 
=BOUWDOCUMENTATIE=
 
==Voorbereiding==
 
==Voorbereiding==
 
:*[https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/pva_kickstart/<abbr title="Het Plan van aanpak versie 3.1 voor de uitvoering van de Kickstart. Het Plan van aanpak versie 3.1 beschrijft het doel, de opzet, aanpak en kaders voor de uitvoering van de Kickstart.">Plan van aanpak versie 3.1</abbr>]
 
:*[https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/pva_kickstart/<abbr title="Het Plan van aanpak versie 3.1 voor de uitvoering van de Kickstart. Het Plan van aanpak versie 3.1 beschrijft het doel, de opzet, aanpak en kaders voor de uitvoering van de Kickstart.">Plan van aanpak versie 3.1</abbr>]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/4/44/Checklist_voorbereidingsfase_Kickstart.pdf<abbr title="Lijst van algemene voorbereidingen die zullen moeten worden getroffen alvorens er daadwerkelijk gebouwd kan worden.">Checklist (stap 0) voorbereiding/algemeen leveranciers</abbr>]
 
:*Checklist voorbereiding/algemeen - PGO (stap 0) (volgt augustus 2022)
 
  
 
==Specificaties==
 
==Specificaties==
:'''Verzamelbestand MP9'''
+
:'''Verzamelbestand informatiestandaarden'''
:*[[media:10stappenplan_resultaten_documentatieMP9_Kickstart.zip|<abbr title="Het overzicht (Excel) van alle bouwdocumentatie voor een leverancier. Wat en hoe moet er gebouwd worden voor de Kickstart.">Verzamelbestand in Excel met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart (download als zip)</abbr>]]
+
:*[[mp:V2.0.0_Verwijzing_naar_documentatie_Medicatieproces9_tbv_Kickstart|Verzamelbestand met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart]]
  
:'''Medicatieproces 9 v2.0.0'''
+
:'''Voorbereiding'''
 +
:*[[mp:Stap_0_Voorbereiding|Werkzaamheden in stap 0 Voorbereiding]]
 +
 
 +
:'''Informatiestandaard Medicatieproces 9'''
 
:*[[mp:V2.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9|<abbr title="Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Medicatieproces 9. Het beschrijft de algemene werking en specifieke praktijksituaties.">Functioneel ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0.0 (NL)</abbr>]] / [[mp:V2.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9_ENG|Functional design Medication Process 9 version 2.0.0 (ENG)]]
 
:*[[mp:V2.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9|<abbr title="Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Medicatieproces 9. Het beschrijft de algemene werking en specifieke praktijksituaties.">Functioneel ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0.0 (NL)</abbr>]] / [[mp:V2.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9_ENG|Functional design Medication Process 9 version 2.0.0 (ENG)]]
 
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20220402T205710/index.html<abbr title="ART-DECOR bevat voor de informatiestandaard medicatieproces 9: de dataset, de scenario's en transacties, en een praktische implementatiehandleiding van de uitwisselspecificaties.
 
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20220402T205710/index.html<abbr title="ART-DECOR bevat voor de informatiestandaard medicatieproces 9: de dataset, de scenario's en transacties, en een praktische implementatiehandleiding van de uitwisselspecificaties.
">Medicatieproces 9 versie 2.0.0 publicatie vanuit ART-DECOR (dataset, scenario / transacties, HL7v3 CDA templates)</abbr>]
+
">Medicatieproces 9 versie 2.0.0 publicatie vanuit ART-DECOR (dataset, scenario/transacties, HL7v3 CDA templates)</abbr>]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V2.0.0_MedicationProcess9_FHIR<abbr title="FHIR Implementation guide for Medicatieproces 9 versie 2.0.0 FHIR in English">Implementation guide FHIR Medication Process 9 version 2.0.0 (ENG)</abbr>]
+
:*[[mp:V2.0.0_MedicationProcess9_FHIR|<abbr title="FHIR Implementation guide for Medicatieproces 9 versie 2.0.0 FHIR in English">Implementation guide FHIR Medication Process 9 version 2.0.0 (ENG)</abbr>]]
 
:*[[mp:V2.0.0_releasenotes|<abbr title="Overzicht van de release notes voor de huidige versie ten opzichte van de laatste release.">Release notes Medicatieproces 9 versie 2.0.0</abbr>]]
 
:*[[mp:V2.0.0_releasenotes|<abbr title="Overzicht van de release notes voor de huidige versie ten opzichte van de laatste release.">Release notes Medicatieproces 9 versie 2.0.0</abbr>]]
 
:*[[mp:V9_2.0.0_HL7v3CDA_FHIRTiming|HL7v3 CDA substanceAdministration.effectiveTime en FHIR timing]]
 
:*[[mp:V9_2.0.0_HL7v3CDA_FHIRTiming|HL7v3 CDA substanceAdministration.effectiveTime en FHIR timing]]
 
:*[[7phcy:V09_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy|HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy Medicatieproces 9]]
 
:*[[7phcy:V09_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy|HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy Medicatieproces 9]]
 +
:*PGO/MedMij: [[MedMij:Vkickstart/OntwerpMedicatie|<abbr title="Dit is de link naar het Functioneel Ontwerp Medicatieproces 9 patient use cases nodig voor uitwisseling van PGO binnen oa MedMij">Functioneel ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0.0 voor patient use cases</abbr>]]
 +
:*Gebruikerseisen: [[mp:Besluiten_kernteams|<abbr title="Deze pagina bevat de besluiten van de kernteams, met (indien van toepassing) de bijbehorende werkproceseisen, gebruikerseisen en -wensen.">Besluiten kernteams Medicatieproces 9, inclusief gebruikerseisen en -wensen</abbr>]]
  
:'''Lab2zorg vx'''
+
:'''Informatiestandaard Lab2zorg'''
:*(volgt augustus 2022)
+
:*[[mp:LeeswijzerVoorschriftmetnierfunctiewaarde|<abbr title="De leeswijzer geeft aan welk onderdeel van Lab2zorg binnen de scope van de Kickstart valt en welke documentatie daarop van toepassing is.">Leeswijzer ten behoeve van het meesturen van de nierfunctiewaarde met het voorschrift</abbr>]]
 +
:*[[Lab:Vcurrent_Ontwerp_Lab2zorg|<abbr title="Het functioneel ontwerp van Lab2zorg. In de kickstart wordt het onderdeel lab2zorg gebruikt voor het meesturen van een nierfunctiewaarde met het voorschrift.  Deze usecase staat beschreven in paragraaf 2.3 van het functioneel ontwerp lab2zorg.">Functioneel ontwerp Lab2zorg versie 3.0.0</abbr>]]
 +
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/labuitwisseling/lu-html-20220825T182510/index.html<abbr title="ART-DECOR bevat voor de informatiestandaard uitwisseling laboratoriumgegevens de dataset, de scenario's en transacties, en een praktische implementatiehandleiding van de uitwisselspecificaties. Voor de kickstart wordt sturen/ontvangen laboratoriumresultaten uit lab2zorg gebruikt.">Labuitwisseling versie 3.0.0 publicatie vanuit ART-DECOR (dataset, scenario/transacties, HL7v3 CDA templates)</abbr>]
 +
:*[[Lab:V3.0.0_FHIR_Lab2zorg|<abbr title="Technische FHIR specificaties van Lab2zorg in aanvulling op het functioneel ontwerp. Paragraaf 4.3 beschrijft het sturen van laboratoriumresultaten tussen zorgverleners dat in de kickstart gebruikt wordt.">FHIR Lab2zorg version 3.0.0 (ENG)</abbr>]]
  
:'''LSP v8.2.0.0'''
+
:'''Infrastructuur'''
 
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/vzvz/index.php?prefix=mp-vzvz-<abbr title="">ART-DECOR Publicatiepagina VZVZ: Medicatieproces op het LSP</abbr>]
 
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/vzvz/index.php?prefix=mp-vzvz-<abbr title="">ART-DECOR Publicatiepagina VZVZ: Medicatieproces op het LSP</abbr>]
 
:*[https://public.vzvz.nl/display/MED/Kickstart+van+Medicatieoverdracht<abbr title="De beschikbare Programma van Eisen waaraan de Kickstart deelnemers moeten voldoen. Deze documenten beschrijven de eisen om aan te sluiten op de AORTA-infrastructuur.">Programma van eisen LSP (bèta)</abbr>]
 
:*[https://public.vzvz.nl/display/MED/Kickstart+van+Medicatieoverdracht<abbr title="De beschikbare Programma van Eisen waaraan de Kickstart deelnemers moeten voldoen. Deze documenten beschrijven de eisen om aan te sluiten op de AORTA-infrastructuur.">Programma van eisen LSP (bèta)</abbr>]
:*[https://www.aorta-lsp.nl/voor-wie/ict-leveranciers/aorta-documentatie/infrastructuur-aorta-v8200<abbr title="Deze pagina bevat de algemene specificaties van de zorginfrastructuur AORTA v8.2.0.0">Documentatie AORTA 8.2.0.0</abbr>]
+
:*[https://public.vzvz.nl/display/A8/AORTA+8.3.0<abbr title="Deze pagina bevat de algemene specificaties van de zorginfrastructuur AORTA v8.3.0.0">Documentatie AORTA versie 8.3.0.0</abbr>]
 
 
:'''LSP v8.3.0.0'''
 
:*[https://public.vzvz.nl/display/A8/AORTA+8.3.0<abbr title="Deze pagina bevat de algemene specificaties van de zorginfrastructuur AORTA v8.3.0.0">Documentatie AORTA 8.3.0.0</abbr>]
 
  
 
==IT-Infrastructuur==
 
==IT-Infrastructuur==
 +
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/vzvz/aorta-vzvz-html-20200821T140325/sc-2.16.840.1.113883.2.4.3.111.3.2.3.3-2016-09-20T163842.html Implementatie van de ping-pong toets]
 +
:*[https://decor.nictiz.nl/pub/vzvz/aorta-vzvz-html-20200821T140325/sc-2.16.840.1.113883.2.4.3.111.3.2.3.1-2016-09-20T091642.html Beheren TKID applicatie]
 +
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/proces-vwi-synchronisatie-aorta-v8200pdf/download#:~:text=Het%20VWI%2Dsynchronisatie%20proces%20biedt,belang%20van%20pati%C3%ABnt%20en%20zorgaanbieder<abbr title="Dit document beschrijft de procedure die ervoor zorgt dat elke GBZ-beheerder namens de zorgaanbieder kan vaststellen dat elk patiëntgegeven met toestemming van de patiënt op correcte wijze is aangemeld op de VWI.">Proces VWI synchronisatie</abbr>]
 +
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/ontwerp-gebeurtenisverwerking-aorta-v8200pdf/download<abbr title="Dit document beschrijft het ontwerp van de gebeurtenisverdeler component (GVE) en de component gebeurtenisafhandelaar (GAF) in de ZIM.">Ontwerp gebeurtenisverwerking</abbr>]
 +
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/ontwerp-abonnementenregister-aorta-v8200pdf/download<abbr title="Dit document beschrijft het ontwerp van de abonnementenregister component (ABR) in de ZIM.">Ontwerp abonnementenregister</abbr>]
  
 
==Implementatiehandleidingen==
 
==Implementatiehandleidingen==
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:Vkickstart_MigratieHybride <abbr title="Handleiding Migratie hybride fase Kickstart">Implementatiehandleiding Migratie/hybride</abbr>]
+
:*[[mp:Vkickstart_MigratieHybride|<abbr title="Handleiding Migratie hybride fase Kickstart">Implementatiehandleiding Migratie/hybride</abbr>]]
 
:*<abbr title="Handleiding Consolidatie/afleidingsregels Kickstart">Implementatiehandleiding Consolidatie/afleidingsregels (volgt september 2022)</abbr>
 
:*<abbr title="Handleiding Consolidatie/afleidingsregels Kickstart">Implementatiehandleiding Consolidatie/afleidingsregels (volgt september 2022)</abbr>
:*<abbr title="Documentatie vastgestelde gebruikerseisen Kickstart">Implementatiehandleiding Gebruikerseisen (volgt november 2022)</abbr>
 
 
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/implementatiehandleiding-verwijsindex-aorta-v8200pdf/download<abbr title="Implementatiehandleiding verwijsindex AORTA v8.2.0.0">Implementatiehandleiding VWI AORTA</abbr>]
 
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/implementatiehandleiding-verwijsindex-aorta-v8200pdf/download<abbr title="Implementatiehandleiding verwijsindex AORTA v8.2.0.0">Implementatiehandleiding VWI AORTA</abbr>]
 
:*[https://www.vzvz.nl/media/downloads/zorg-ab-implementatiehandleiding-v27pdf/download<abbr title=Dit document bevat informatie, instructies en voorbeelden ten behoeve van de implementatie van
 
:*[https://www.vzvz.nl/media/downloads/zorg-ab-implementatiehandleiding-v27pdf/download<abbr title=Dit document bevat informatie, instructies en voorbeelden ten behoeve van de implementatie van
Regel 47: Regel 56:
  
 
==Ondersteunende materialen==
 
==Ondersteunende materialen==
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.2.0.0_Voorbeelden_doseringen<abbr title="Uitgewerkte voorbeelden voor het concept 'Gebruiksinstructie' uit de dataset van de Informatiestandaard Medicatieproces 9">Voorbeelden doseringen</abbr>]
+
:*[[mp:V9.2.0.0_Voorbeelden_doseringen|<abbr title="Uitgewerkte voorbeelden voor het concept 'Gebruiksinstructie' uit de dataset van de Informatiestandaard Medicatieproces 9">Voorbeelden doseringen</abbr>]]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9_2.0.0_HL7v3CDA_FHIRTiming<abbr title="Toedieningsschema HL7v3-template. Introductie van het FHIR timing datatype in CDA substanceAdministration.effectiveTime voor toedieningsschema's. Voorheen was dit de HL7v3 GTS (General Timing Specification). Bevat ook de inhoudelijke wijziging in de XML schema's (xsd's).">Dosering in FHIR</abbr>]
+
:*[[mp:V9_2.0.0_HL7v3CDA_FHIRTiming|<abbr title="Toedieningsschema HL7v3-template. Introductie van het FHIR timing datatype in CDA substanceAdministration.effectiveTime voor toedieningsschema's. Voorheen was dit de HL7v3 GTS (General Timing Specification). Bevat ook de inhoudelijke wijziging in de XML schema's (xsd's).">Dosering in FHIR</abbr>]]
 
:*[https://github.com/Nictiz/Medicatieviewer<abbr title="De Medicatieviewer transformeert een MP-9 XML volgens de standaard medicatieproces 9 voor medicatiegegevens of voor medicatieoverzicht in HTML om zo een voor mensen leesbaar overzicht te geven van de inhoud van de XML.">Medicatieviewer</abbr>]
 
:*[https://github.com/Nictiz/Medicatieviewer<abbr title="De Medicatieviewer transformeert een MP-9 XML volgens de standaard medicatieproces 9 voor medicatiegegevens of voor medicatieoverzicht in HTML om zo een voor mensen leesbaar overzicht te geven van de inhoud van de XML.">Medicatieviewer</abbr>]
 
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/c/c9/Medicatieoverzicht_MP90.zip<abbr title="Uitklapbaar Medicatieoverzicht voorbeeld in HTML-formaat.">Medicatieoverzicht HTML voorbeeld</abbr>]
 
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/c/c9/Medicatieoverzicht_MP90.zip<abbr title="Uitklapbaar Medicatieoverzicht voorbeeld in HTML-formaat.">Medicatieoverzicht HTML voorbeeld</abbr>]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Mappingarchitectuur#Mappings_en_transacties<abbr title="Deze sectie toont verschillende mappings voor transacties uit verschillende informatiestandaarden.">Mappingarchitectuur</abbr>]
+
:*[[Mappingarchitectuur#Mappings_en_transacties|<abbr title="Deze sectie toont verschillende mappings voor transacties uit verschillende informatiestandaarden.">Mappingarchitectuur</abbr>]]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:Vdraft_RaadplegenReconcilieren<abbr title="Deze pagina bevat nadere toelichting over hoe te reconciliëren na raadplegen. Het bespreekt de volgorde van verwerken van de verschillende soorten binnengekomen informatie.">Implementatie handleiding Raadplegen Reconciliëren</abbr>]
+
:*[[mp:Vdraft_RaadplegenReconcilieren|<abbr title="Deze pagina bevat nadere toelichting over hoe te reconciliëren na raadplegen. Het bespreekt de volgorde van verwerken van de verschillende soorten binnengekomen informatie.">Implementatie handleiding Raadplegen Reconciliëren</abbr>]]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/7phcy:V09_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy<abbr title="Deze pagina geeft nadere toelichting bij templates in ART-DECOR.">Toelichting bericht templates Medicatieproces versie 9</abbr>]
+
:*[[7phcy:V09_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy|<abbr title="Deze pagina geeft nadere toelichting bij templates in ART-DECOR.">Toelichting bericht templates Medicatieproces versie 9</abbr>]]
 
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/best-practices-vwi-synchronisatie-aorta-v8200pdf/download/<abbr title="Ter verduidelijking van de implementatiehandleiding VWI. Extra informatie wordt gegeven over de afhandeling van berichten aan de XIS leveranciers en de beheerders om duidelijkheid te geven over de verwachte acties.">Best practices: VWI synchronisatie </abbr>]
 
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/best-practices-vwi-synchronisatie-aorta-v8200pdf/download/<abbr title="Ter verduidelijking van de implementatiehandleiding VWI. Extra informatie wordt gegeven over de afhandeling van berichten aan de XIS leveranciers en de beheerders om duidelijkheid te geven over de verwachte acties.">Best practices: VWI synchronisatie </abbr>]
 
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/factsheet-tkidspdf/download/<abbr title="Deze factsheet beschrijft de werking van TypeKwalificatie-ID’s (TKID’s) op het LSP.">Factsheet tkid</abbr>]
 
:*[https://www.aorta-lsp.nl/media/downloads/factsheet-tkidspdf/download/<abbr title="Deze factsheet beschrijft de werking van TypeKwalificatie-ID’s (TKID’s) op het LSP.">Factsheet tkid</abbr>]
 
:*[https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-ab<abbr title="Deze pagina bevat de algemene informatie omtrent Zorg-AG.">Algemene informatie Zorg-AB</abbr>]
 
:*[https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-ab<abbr title="Deze pagina bevat de algemene informatie omtrent Zorg-AG.">Algemene informatie Zorg-AB</abbr>]
 
:*[https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id<abbr title="Deze pagina bevat de algemene informatie omtrent Zorg-ID.">Algemene informatie Zorg-ID</abbr>]
 
:*[https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id<abbr title="Deze pagina bevat de algemene informatie omtrent Zorg-ID.">Algemene informatie Zorg-ID</abbr>]
 +
 +
=TEST- EN VALIDATIEMATERIAAL=
 +
==Testscripts==
 +
:'''Medicatieproces 9'''
 +
:*[[mp:Vcurrent_Kwalificatie#Pre-kwalificatie_testgegevens_Medicatieproces_9_versie_2.0.0|Testscripts Medicatieproces 9 versie 2.0.0]]
 +
:*Testscript gebruikerseisen boven sectoraal (volgt februari 2023)
 +
:'''Lab2zorg'''
 +
:*[[Lab:Vcurrent_Kwalificatie#Lab2zorg|<abbr title="Testgegevens die als voorbereiding op de kwalificatie gebruikt kunnen worden, waarbij voor de kickstart alleen de scripts Laboratoriumresultaten (Sturen/Ontvangen) relevant zijn.">Testscripts Lab2zorg versie 3.0.0</abbr>]]
 +
 +
==Validatiescripts==
 +
:*Kwalificatiescripts worden definitief opgeleverd als bekend is op welke versie gevalideerd wordt in de Kickstart.
 +
:*Acceptatiescripts worden gegenereerd op het moment dat de leverancier zich meldt; dit betreft maatwerk.
  
 
=TOOLING=
 
=TOOLING=
Regel 66: Regel 87:
 
:*[https://decor.nictiz.nl/wiki/index.php/Testen_met_ART-DECOR<abbr title="Uitleg over inloggen en gebruik van de kwalificatiesimulator (ART-DECOR)">Testen met ART-DECOR</abbr>]
 
:*[https://decor.nictiz.nl/wiki/index.php/Testen_met_ART-DECOR<abbr title="Uitleg over inloggen en gebruik van de kwalificatiesimulator (ART-DECOR)">Testen met ART-DECOR</abbr>]
 
:*[https://art-decor.org/mediawiki/index.php?title=Documentation<abbr title="Handleidingen en documentatie van ART-DECOR ">ART-DECOR documentatie</abbr>]
 
:*[https://art-decor.org/mediawiki/index.php?title=Documentation<abbr title="Handleidingen en documentatie van ART-DECOR ">ART-DECOR documentatie</abbr>]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/7phcy:V2.0_Toelichting_samenhang_Wiki_en_ART-DECOR<abbr title="Deze toelichting beschrijft de samenhang tussen: de HL7v3-implementatiehandleiding Medicatieproces 9 wiki en de bijbehorende html-publicatie van ART-DECOR.">Wiki & ART-DECOR</abbr>]
+
:*[[7phcy:V2.0_Toelichting_samenhang_Wiki_en_ART-DECOR|<abbr title="Deze toelichting beschrijft de samenhang tussen: de HL7v3-implementatiehandleiding Medicatieproces 9 wiki en de bijbehorende html-publicatie van ART-DECOR.">Wiki & ART-DECOR</abbr>]]
  
 
==BITS==
 
==BITS==
:*[https://bits.nictiz.nl/<abbr title="Inlogpagina BITS ticketsysteem">Link naar BITS project</abbr>]
+
:*[https://bits.nictiz.nl/ Link naar BITS algemeen]
:*Handleiding BITS (volgt juli 2022)
+
:*[https://bits.nictiz.nl/projects/MP/issues/ Link naar openstaande issues Medicatieproces in BITS]
 +
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/8/87/Handleiding_BITS_voor_leveranciers.pdf Handleiding BITS validatieloket]
  
 
==Touchstone==
 
==Touchstone==
 
:*[https://touchstone.aegis.net/touchstone/login<abbr title="Inlogpagina Touchstone">Inloggen Touchstone</abbr>]
 
:*[https://touchstone.aegis.net/touchstone/login<abbr title="Inlogpagina Touchstone">Inloggen Touchstone</abbr>]
 
:*[https://touchstone.aegis.net/touchstone/userguide/html/test-systems/creating.html<abbr title="Uitleg over het gebruik van Touchstone">Testen met Touchstone</abbr>]
 
:*[https://touchstone.aegis.net/touchstone/userguide/html/test-systems/creating.html<abbr title="Uitleg over het gebruik van Touchstone">Testen met Touchstone</abbr>]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/Kwalificatie_aansluiten#Configureren_simulator<abbr title="Uitleg over het gebruik van Touchstone bij een MedMij-gegevensdienst">Testen met Touchstone, MedMij</abbr>]
+
:*[[MedMij:V2020.01/Kwalificatie_aansluiten#Configureren_simulator|<abbr title="Uitleg over het gebruik van Touchstone bij een MedMij-gegevensdienst">Testen met Touchstone, MedMij</abbr>]]
  
 
==ZORG-AB==
 
==ZORG-AB==
Regel 82: Regel 104:
 
(applicaties/systemen die gebruik maken van) de web API's van ZORG-AB.">Implementatie handleiding ZORG-AB</abbr>]
 
(applicaties/systemen die gebruik maken van) de web API's van ZORG-AB.">Implementatie handleiding ZORG-AB</abbr>]
  
=TESTMATERIAAL=
+
=INFORMATIEVOORZIENING=
==Scripts==
+
 
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:Vcurrent_Kwalificatie#Medicatieproces_9_versie_2.0.0_kwalificatiescripts_en_testmateriaal<abbr title="eze pagina bevat de scripts voor testdoeleinden en kwalificaties.">Test- en kwalificatiescripts Medicatieproces 9</abbr>]  
+
==Vragen en antwoorden==
:*<abbr title="Scripts worden gegeneerd op het moment dat de leverancier zich meldt; dit betreft maatwerk.">Acceptatiescripts </abbr>
+
:*[[mp:Medicatieoverdracht_Kickstart_Vragen|Vragen en antwoorden uit vragenuur op vrijdagen]]
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_Kwalificatie#Medicatieproces_9.0 <abbr title="MedMij testscripts Medicatieproces 9.0">Testscripts MedMij Medicatieproces 9.0</abbr>]
 
:*Testscript gebruikerseisen boven sectoraal (volgt februari 2023)
 
  
=INFORMATIEVOORZIENING=
 
 
==Kennissessie==
 
==Kennissessie==
 
:*[https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/luistersessie-introductiesessie-medicatieproces/ <abbr title="In deze kennissessie wordt een introductie gegeven van het programma Medicatieoverdracht, de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, de informatiestandaard Medicatieproces 9">Kennissessie: Introductie Medicatieoverdracht</abbr>]
 
:*[https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/luistersessie-introductiesessie-medicatieproces/ <abbr title="In deze kennissessie wordt een introductie gegeven van het programma Medicatieoverdracht, de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, de informatiestandaard Medicatieproces 9">Kennissessie: Introductie Medicatieoverdracht</abbr>]
Regel 108: Regel 127:
 
:*[[mp:V3.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9|<font color="BBB7B6">Functioneel ontwerp Medicatieproces 9 versie 3.0.0 (NL)</font>]] / [[mp:V3.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9_ENG|<font color="BBB7B6">Functional design Medication Process 9 version 3.0.0 (ENG)</font>]]
 
:*[[mp:V3.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9|<font color="BBB7B6">Functioneel ontwerp Medicatieproces 9 versie 3.0.0 (NL)</font>]] / [[mp:V3.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9_ENG|<font color="BBB7B6">Functional design Medication Process 9 version 3.0.0 (ENG)</font>]]
  
:'''Medicatieproces 9 2.0.0'''
+
:'''Transitie naar Medicatieproces 9 (migratie en hybride situatie)'''
:*[[mp:V2.0.0_Verwijzing_naar_documentatie_Medicatieproces9_tbv_Kickstart|<font color="BBB7B6">Verzamelbestand met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart</font>]]
+
:*[[Vdraft_Mappingarchitectuur#Medicatieproces_.28MP.29_Versie_MP9_2.0_en_versie_9.0.7|<font color="BBB7B6">Mappingarchitectuur met mappings MP 9.0.7 <-> MP9 2.0.0</font>]]
  
:'''Transitie naar Medicatieproces 9 (migratie en hybride situatie):'''
+
=ARCHIEF=
:*[[Vdraft_Mappingarchitectuur#Medicatieproces_.28MP.29_Versie_MP9_2.0_en_versie_9.0.7|<font color="BBB7B6">Mappingarchitectuur met mappings MP 907 <-> MP9 2.0.0</font>]]
+
:*[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/4/42/Nulpunt_documentatie_Kickstart_contract_leveranciers_versie11_20220907.pdf<abbr title="Document dat nulpunt beschrijft voor specificaties Kickstart ten behoeve van contract.">Nulpunt documentatie Kickstart leveranciers versie 1.1 van 7 september 2022</abbr>]
 +
:* Verzamelbestand in Excel met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart (niet meer te downloaden om verwarring te voorkomen)
 +
:*[https://www.aorta-lsp.nl/voor-wie/ict-leveranciers/aorta-documentatie/infrastructuur-aorta-v8200<abbr title="Deze pagina bevat de algemene specificaties van de zorginfrastructuur AORTA v8.2.0.0">Documentatie AORTA 8.2.0.0</abbr>]
  
=ARCHIEF=
+
=PAGINAHISTORIE=
 +
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 +
!style="text-align:left;"" width="130"|Datum
 +
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| 3 oktober 2022
 +
| style="background-color: white;"|
 +
<ul>
 +
<li>Specificaties Lab2zorg: link naar [https://decor.nictiz.nl/pub/labuitwisseling/lu-html-20220825T182510/index.html ART-DECOR publicatie lab versie 3.0.0] aangepast
 +
</ul>
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| 29 september 2022
 +
| style="background-color: white;"|
 +
<ul>
 +
<li>Specificaties Lab2zorg: link toegevoegd naar de [[mp:LeeswijzerVoorschriftmetnierfunctiewaarde|leeswijzer ten behoeve van het meesturen van de nierfunctiewaarde met het voorschrift]]<br>
 +
De leeswijzer legt uit welk onderdeel van Lab2zorg binnen de scope van de Kickstart valt en welke documentatie daarop van toepassing is. De leeswijzer vervangt het aanvullingendocument.
 +
<li>Specificaties Lab2zorg: link verwijderd naar het [[Lab:V3.0.0_Ontwerp_Laboverdacht|functioneel ontwerp informatiestandaard uitwisseling Laboratoriumgegevens versie 3.0.0]]<br>
 +
De informatiestandaard beschrijft de algemene werking voor alle uitwisselingen van Laboratoriumgegevens. Het onderdeel lab2zorg hieruit wordt gebruikt in de kickstart.
 +
<li>Specificaties Lab2zorg: link verwijderd naar aanvullingendocument
 +
</ul>
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| 12 september 2022
 +
| style="background-color: white;"|
 +
<ul>
 +
<li>Specificaties: link toegevoegd naar [[mp:Stap_0_Voorbereiding|Werkzaamheden in stap 0 Voorbereiding]]
 +
<li>Informatievoorziening: link toegevoegd naar [[mp:Medicatieoverdracht_Kickstart_Vragen|Vragen en antwoorden uit vragenuur op vrijdagen]]<br>
 +
Na elk vragenuur worden de vragen en antwoorden aan deze pagina toegevoegd
 +
<li>Archief: link naar oude versie nulpunt document verwijderd en link naar nieuwe toegevoegd [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/4/42/Nulpunt_documentatie_Kickstart_contract_leveranciers_versie11_20220907.pdf Nulpunt documentatie leveranciers versie 1.1 van 7 september 2022] <br>
 +
Inhoudelijke wijziging versie 1.1: link naar document Werkzaamheden in stap 0 Voorbereiding toegevoegd
 +
</ul>
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| 1 september 2022
 +
| style="background-color: white;"| Formele publicatie van de pagina + update:
 +
<ul>
 +
<li>Titel aangepast
 +
<li>Algemeen referentie: onderdeel toegevoegd en kwaliteitsstandaard toegevoegd
 +
<li>Voorbereiding: checklists verwijderd
 +
<li>Specificaties: verzamelbestand omgezet van Excel naar wiki
 +
<li>Specificaties MP9: gebruikerseisen toegevoegd
 +
<li>Specificaties Lab2zorg: labdocumentatie toegevoegd
 +
<li>Specificaties Infrastructuur: aorta 8.2 vervangen door aorta 8.3 (8.2 naar archief)
 +
<li>Test- en validatiemateriaal: testscripts en kwalificatiescripts gesplitst, alleen testscripts MP9 gelinkt en labtestmateriaal toegevoegd
 +
<li>Tooling BITS: handleiding BITS toegevoegd
 +
<li>Archief: nulpunt 1 september 2022 toegevoegd
 +
</ul>
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| 1 augustus 2022
 +
| style="background-color: white;"| Correctie in ''Verzamelbestand met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart''
 +
|-
 +
| style="background-color: white;"| juli 2022
 +
| style="background-color: white;"| Pagina gepubliceerd
 +
|}

Huidige versie van 3 okt 2022 om 18:13


1 ALGEMEEN REFERENTIE

2 BOUWDOCUMENTATIE

2.1 Voorbereiding

2.2 Specificaties

Verzamelbestand informatiestandaarden
Voorbereiding
Informatiestandaard Medicatieproces 9
Informatiestandaard Lab2zorg
Infrastructuur

2.3 IT-Infrastructuur

2.4 Implementatiehandleidingen

2.5 Ondersteunende materialen

3 TEST- EN VALIDATIEMATERIAAL

3.1 Testscripts

Medicatieproces 9
Lab2zorg

3.2 Validatiescripts

 • Kwalificatiescripts worden definitief opgeleverd als bekend is op welke versie gevalideerd wordt in de Kickstart.
 • Acceptatiescripts worden gegenereerd op het moment dat de leverancier zich meldt; dit betreft maatwerk.

4 TOOLING

4.1 ART-DECOR

4.2 BITS

4.3 Touchstone

4.4 ZORG-AB

5 INFORMATIEVOORZIENING

5.1 Vragen en antwoorden

5.2 Kennissessie

5.3 PGO

6 IN ONTWIKKELING

Medicatieproces 9 3.0.0
Transitie naar Medicatieproces 9 (migratie en hybride situatie)

7 ARCHIEF

8 PAGINAHISTORIE

Datum Omschrijving
3 oktober 2022
29 september 2022
12 september 2022
1 september 2022 Formele publicatie van de pagina + update:
 • Titel aangepast
 • Algemeen referentie: onderdeel toegevoegd en kwaliteitsstandaard toegevoegd
 • Voorbereiding: checklists verwijderd
 • Specificaties: verzamelbestand omgezet van Excel naar wiki
 • Specificaties MP9: gebruikerseisen toegevoegd
 • Specificaties Lab2zorg: labdocumentatie toegevoegd
 • Specificaties Infrastructuur: aorta 8.2 vervangen door aorta 8.3 (8.2 naar archief)
 • Test- en validatiemateriaal: testscripts en kwalificatiescripts gesplitst, alleen testscripts MP9 gelinkt en labtestmateriaal toegevoegd
 • Tooling BITS: handleiding BITS toegevoegd
 • Archief: nulpunt 1 september 2022 toegevoegd
1 augustus 2022 Correctie in Verzamelbestand met functionele, technische en infrastructurele documentatie Medicatieproces 9 t.b.v. Kickstart
juli 2022 Pagina gepubliceerd