mp:POCpraktijktest907

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Medicatieproces 9.0.7 - Draaiboek voor POC praktijktest}}

Naar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document is het draaiboek van de POC ter voorbereiding op de praktijktest.


2 BSNs voor de scenario's

De volgende fictieve BSNs zullen worden gebruikt in de scenario's. Vooraf dienen deze ‘patiënten’ alvast in het systeem ingevoerd te zijn zodat deze tijdens de POC direct bruikbaar zijn.


Beschrijving fictief BSN Naam Geb.datum Man/Vrouw Adres
Voorbeeld 999910899 H. XXX_Archangel 17-08-1954 V Knolweg 1003, 9999ZA STITSWERD
Voorbeeld 999910887 D. XXX_Franssen 16-08-1954 M Knolweg 1002, 9999ZZ STITSWERD

3 Stap 1