Release notes Medicatieproces 9 versie 2.0.0

Uit informatiestandaarden
Versie door Tim Schuller (overleg | bijdragen) op 5 apr 2022 om 13:24 (Cosmetische en tekstuele aanpassingen)
Ga naar: navigatie, zoeken


Voor een overzicht van relevante wiki-pagina's voor Medicatieproces zie Landingspagina_Medicatieproces

Release notes MP9 2.0.0

Een gerubriceerd overzicht van wijzigingen in MP9 2.0.0 ten opzichte van Medicatieproces 9.0.7 vindt u op deze wiki-pagina.

In de onderstaande tabellen staan de release notes voor deze versie opgenomen ten opzichte van de laatste release (Medicatieproces 9 2.0.0 bèta). Via de hyperlink komt u bij de bijbehorende issue in BITS.

Functioneel ontwerp

Inhoudelijke aanpassingen

Cosmetische en tekstuele aanpassingen

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen
BITS MP-267 Paragraaf 3.4 is toegevoegd in het FO. Hierin wordt het proces omtrent opname en ontslag omschreven. Ontwerp
BITS MP-366 Afbeelding voor 4.4.6 gemaakt. Afbeelding toegevoegd op de NL en ENG ontwikkelpagina. Door MP-367 is de tekst en afbeelding verplaatst naar 4.3.19. Besloten om use case 4.1.29 te verwijderen omdat we in paragraaf 1.3.3 aangeven dat parallelle MA's eigenlijk niet voor mogen komen. Om verwarring te voorkomen geen voorbeeld toevoegen wanneer dit wel voorkomt. Ontwerp, Use cases
BITS MP-522 Bij paragraaf 1.3.4 is medicatietoediening toegevoegd in de opsomming van de bouwstenen die mogelijk een MBH kunnen creëren. Ontwerp MedicatieGebruik, MedicatieToediening
BITS MP-524 In hoofdstuk 7 tabel 3 in het Engelse FO is de omschrijving van voorschriftsturend aangepast van: "Sending verstrekkingsverzoek or request for processing of modifications to medicatieafspraak. Naar: "Sending a request to dispense medication (verstrekkingsverzoek) or process modifications to medicatieafspraak. Ontwerp
BITS MP-531 Correctie' aangepast naar 'foutieve registratie' in paragraaf 2.2.5.6. 'Correction' aangepast naar 'incorrect registration' in de engelse vertaling. Ontwerp
BITS MP-543 In het FO zijn de use case diagrammen voor voorschrijven en ter handstellen aangepast. Aanpassing doorgevoerd op de ontwikkel pagina NL en ENG van het FO. FO use case voorschrijven: De transactie MP-MGO en MP-MOR (medicatiegegevens ontvangen, raadplegen medicatieoverzicht) missen. Use case diagram aangepast en deze transactie toegevoegd. Informeren apotheker toegevoegd als groep. Transactie MP-MGS en MP-VOS daaraan toegevoegd. Sturen antwoord voorstel medicatieafspraak toegevoegd. Sturen antwoord voorstel verstrekkingsverzoek toegevoegd. Ontvangen medicatiegebruik verwijderd. FO use case ter hand stellen: diagrammen hadden nog afkorting vs ipv mve en gb ipv mgb. MP-VAS verplaatst naar informeren voorschrijver. De transactie MP-MGS miste. Use case diagram aangepast en deze transactie toegevoegd. Ontvangen medicatiegebruik verwijderd Ontwerp
BITS MP-586 Het activiteitendiagram in het functioneel ontwerp is bijgewerkt. De volgende wijzigingen zijn aangebracht: Er is toegevoegd dat een MA en TA geannuleerd kunnen worden. Het diagram bevat tevens de processen rondom 'informeren' (push-verkeer) (transactie sturen/afhandelen medicatievoorschrift en transacties rondom voorstelgegevens), naast het beschikbaarstellen van medicatiegegevens (pull-verkeer). Er is verduidelijkt dat VV alleen beschikbaar wordt gesteld aan de patiënt/cliënt, en niet aan andere zorgverleners. Ontwerp
BITS MP-588 In hoofdstuk 7 zijn de links in tabel 4 aangepast aan de nieuwe ART DECOR publicatie. Ontwerp
Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen
BITS MP-257 Distributievorm is toegevoegd in toedieningsafspraak en opgenomen in alle transacties waar de toedieningsafspraak in is opgenomen. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking
BITS MP-271 In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd. In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal MedicatieAfspraak
BITS MP-298 Tekst van hoofstuk 5.2.3 huidige medicatie aangepast in het FO. Hierin is het aantal maanden aangepast waarin medicatiegebruik getoond moet worden (als alleen medicatiegebruik bekend is) van drie naar dertien. "Wanneer er alleen medicatiegebruik bekend is wordt deze getoond als deze niet ouder is dan 13 maanden." Aanpassing doorgevoerd in de MP9.2.0 NL, ENG pagina's van het FO. Ontwerp MedicatieGebruik
BITS MP-300 In paragraaf 2.2.5.5 (wijzigen medicatie) is de verantwoordelijke voorschrijver toegevoegd als reden om de medicatieafspraak te wijzigen. Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-306 Er is besloten om de volgende acties bij dit punt te ondernemen: Use case 4.1.32 aanpassen en wijzigen mee nemen in de tekst. Er is een verwijzing opgenomen naar de use case over het wijzigen van iemand anders zijn MA. Use case toevoegen voor het wijzigen van andermans MA. Er is een nieuwe use case toegevoegd. Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-328 De werkwijze waarin een stop-MA zonder referentie naar een MA alle bouwstenen binnen een MBH stopt is aangepast. Dit is verandert naar dat een stop-MA altijd een relatie moet hebben naar een MA mits een MA beschikbaar is. Als er geen MA beschikbaar is moet het mogelijk zijn om met een stop-MA de bouwstenen binnen een MBH te stoppen. Deze tekst is toegevoegd aan paragraaf 2.2.5.3. "Het is niet mogelijk om een stop-MA aan te maken zonder verwijzing naar de MA die gestopt moet worden, behalve als er geen MA beschikbaar is in de MBH om naar te verwijzen. Wanneer er alleen TA('s) en/of MGB('s) beschikbaar zijn in de MBH moet de voorschrijver deze kunnen stoppen met een stop-MA zonder relatie naar MA." De volgende zin stond in 2.2.5.4 en is verwijderd: "De stop-MA kan ook géén verwijzing bevatten, waarmee de complete medicamenteuze behandeling wordt onderbroken." Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-329 Om een toekomstige MA te beëindigen is er op dit moment gekozen voor de geannuleerd indicator. Deze indicator wordt gebruikt wanneer een voorschrijver een toekomstige MA wil stoppen. Paragraaf 2.2.5.7 is hierover toegevoegd aan het FO. De geannuleerd indicator is toegevoegd aan de dataset en de relevante transacties. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak
BITS MP-358 In paragraaf 2.3.6.1 van het FO is de volgende zin verwijderd: Wanneer in de ambulante situatie de eerste uitgifte/medicatieverstrekking aan de patiënt later plaatsvindt dan afgesproken zal de ingangsdatum van de toedieningsafspraak afwijken van de ingangsdatum van de medicatieafspraak. Ontwerp ToedieningsAfspraak
BITS MP-367 Er is besloten om alinea 4.4.6 te verplaatsen naar het hoofdstuk met de use cases toedienen. Daarnaast is de tekst van de alinea aangepast zodat duidelijk is dat het in de use case gaat om het registreren van toedieningen door de patiënt. De aangepast alinea is nu te vinden onder 4.3.23. Ontwerp,Use cases
BITS MP-466 In het FO in tabel 4 in hoofdstuk 7 in kolom 'bouwstenen' zijn ook lengte en gewicht toegevoegd aangezien die onderdeel uitmaken van VMA transactie. Ontwerp Overig
BITS MP-470 De INR-waarde die bij een WDS hoort wordt voor nu in vrije tekst in toelichting opgenomen. Later zullen wij voor een duurzame oplossing kiezen waarbij er een relatie met Lab-bouwsteen opgenomen zal worden (zie MP-592). Ontwerp WisselendDoseerschema
BITS MP-508 In de dataset is onder VoorstelGegevens het element AntwoordMedicatieafspraak toegevoegd. Daarnaast is de transactie Antwoord voorstel medicatieafspraak (AVMA sturen/ ontvangen) toegevoegd onder de voorstelgegevens. Met deze transactie kan de voorschrijver reageren op een voorstel medicatieafspraak. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates Overig
BITS MP-534 In het functioneel ontwerp is de informatie over het gebruik van het wisselend doseerschema verplaatst naar 'voorschrijven'. Ook de use cases zijn opgenomen in het hoofdstuk dat bij voorschrijven hoort (4.1). De bouwsteen is toegevoegd in de algemene informatie in hoofdstuk 1. Ontwerp WisselendDoseerschema
BITS MP-537 Figuur is aangepast en direct in de huisstijl kleuren aangepast. In de figuur stonden nog de transacties MP-TGO, MP-TGS, MP-GBS en MP-GBO. Aanpassingen zijn doorgevoerd op de ontwikkelpagina NL en ENG van het FO. Ontwerp
BITS MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes. Dataset,Ontwerp,Test materiaal MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek
BITS MP-569 In deze release zijn de transacties informeren over medicatiegebruik (sturen en ontvangen) verwijderd. Hiervoor kan de transactie sturen/ontvangen medicatiegegevens gebruikt worden. Ontwerp,Scenario's,XML materiaal MedicatieGebruik
BITS MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd. Dataset,Ontwerp MedicatieToediening gepland, WisselendDoseerschema
BITS MP-602 Het functioneel ontwerp bevatte een inconsistentie met de transactie voorstel verstrekkingsverzoek. De tekst in par 4.2.7 is daarom aangepast, zodat het overeenkomt met de transactie. Ontwerp Overig
BITS MP-604 In paragraaf 2.2.5 (voorschrijven) en 2.3.6 (ter hand stellen) is een aanpassing gedaan om de tekst beter aan te laten sluiten bij de afspraken vanuit implementatie. De tekst aangepast zodat duidelijk is dat medicatiebewaking plaatsvindt voordat de MA/TA beschikbaar wordt gesteld. Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-605 In het FO is in paragraaf 1.3.4 toegevoegd dat de MVE gebaseerd is op een MA (naast de TA en in ambulante setting de VV). Ontwerp MedicatieVerstrekking