mp:V2.0.0 testgegevens afhandelen voorschrift sturen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Scenarioset 1: afhandelen medicatievoorschriften met basale inhoud toedieningsafspraak en medicatieverstrekking - gebruiksperiode/extra MVE)
Regel 57: Regel 57:
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|patient-av-mp-va-tst-1.1-ingangsdatum_einddatum-v20 }}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|patient-av-mp-va-tst-1-1-ingangsdatum-einddatum-v20 }}
  
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1.1-ingangsdatum_einddatum-v20}}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1-1-ingangsdatum-einddatum-v20}}
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1.2a-ingangsdatum_duur_weken-v20}}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1-2a-ingangsdatum-duur-weken-v20}}
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1.2b-ingangsdatum_duur_dagen-v20}}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1-2b-ingangsdatum-duur-dagen-v20}}
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1.3-chronische_medicatie-v20}}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1-3-chronische-medicatie-v20}}
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1.4-extra-mve-v20}}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1-4-extra-mve-v20}}
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1.5-eenheid_dosis_stuks-v20}}
+
{{#lst:mp:V2.0.0_testgegevens_afhandelenvoorschrift_addendum|mbhs-av-mp-va-tst-1-5-eenheid-dosis-stuks-v20}}
  
 
<br>
 
<br>

Versie van 2 sep 2022 om 11:18


Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de volgende systeemrollen:

  • Voorschrift Afhandelen Sturend systeem (MP-VAS) toedieningsafspraak met of zonder medicatieverstrekking.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie.
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

  1. Voer de gegevens van de bouwstenen toedieningsafspraak en medicatieverstrekking in.
  2. Stuur een ‘Afhandelen voorschrift’ bericht naar de simulator (voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens).

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als afhandelen voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor toedieningsafspraak en medicatieverstrekking.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Sturend systeem

Het sturend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen of moeten worden:

  • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
  • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (toedieningsafspraak, medicatieverstrekking). LET OP: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend systeem bepaald worden indien het aanpassingen (of aanvullende bouwstenen) betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
  • Tijd (hh:mm:ss) in Toedieningsafspraak "AfspraakDatumTijd" en in Medicatieverstrekking "DatumTijd". De datum betreft de afgesproken datum T, het tijdstip mag door het systeem zelf worden bepaald.

3.5 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarioset 1: afhandelen medicatievoorschriften met basale inhoud toedieningsafspraak en medicatieverstrekking - gebruiksperiode/extra MVE

4.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
1.1 Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum MBH_200_start_eind MBH_200_start_eind_TA MBH_200_start_eind_MVE
1.2a Afhandelen medicatievoorschrift met een toediedingsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) MBH_200_start_duur MBH_200_start_duur_TA MBH_200_start_duur_MVE
1.2b Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) MBH_200_start_duur2 MBH_200_start_duur2_TA MBH_200_start_duur2_MVE
1.3 Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) MBH_200_chronisch MBH_200_chronisch_TA MBH_200_chronisch_MVE
1.4
Extra MVE 
LET OP: MVE met TA uit scenario 1.3 (20 dagen later)
MBH_200_chronisch MBH_200_chronisch_TA MBH_200_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA
1.5 Afhandeling medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' MBH_200_dosis_stuks MBH_200_dosis_stuks_TA MBH_200_dosis_stuks_MVE


4.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


4.2.1 Scenario 1.1 - MBH_200_start_eind

Toedieningsafspraak MBH_200_start_eind_TA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_start_eind_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Toedieningsafspraak datum tijd T om 12:20 uur
Gebruiksperiode Vanaf T, tot en met T + 5 dagen
Ingangsdatum T
Einddatum T + 5 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Relatie medicatieafspraak
Identificatie MBH_200_start_eind_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
MBH identificatie MBH_200_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieverstrekking MBH_200_start_eind_MVE
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_start_eind_MVE (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Medicatieverstrekkings datum tijd T om 12:20 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Verstrekte hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie verstrekkingsverzoek MBH_200_start_eind_VV
MBH identificatie MBH_200_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.2 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

4.2.3 Scenario 1.2a - MBH_200_start_duur

Toedieningsafspraak MBH_200_start_duur_TA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_start_duur_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Toedieningsafspraak datum tijd T om 12:30 uur
Gebruiksperiode Vanaf T, gedurende 3 weken
Ingangsdatum T
Gebruiksduur 3 weken
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL SANDOZ TABLET 10MG (code = '1506773' in codeSystem 'G-Standaar HPK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Relatie medicatieafspraak
Identificatie MBH_200_start_duur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
MBH identificatie MBH_200_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieverstrekking MBH_200_start_duur_MVE
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_start_duur_MVE (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Medicatieverstrekkings datum tijd T om 12:30 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Verstrekte hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL SANDOZ TABLET 10MG (code = '1506773' in codeSystem 'G-Standaar HPK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie verstrekkingsverzoek MBH_200_start_duur_VV
MBH identificatie MBH_200_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.4 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

4.2.5 Scenario 1.2b - MBH_200_start_duur2

Toedieningsafspraak MBH_200_start_duur2_TA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_start_duur2_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Toedieningsafspraak datum tijd T om 12:30 uur
Gebruiksperiode Vanaf T, gedurende 28 dagen
Ingangsdatum T
Gebruiksduur 28 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Geneesmiddel - primaire code PANTOZOL TABLET MSR 20MG (code = '1163094' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '52272' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '106275' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, gedurende 28 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Relatie medicatieafspraak
Identificatie MBH_200_start_duur2_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
MBH identificatie MBH_200_start_duur2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieverstrekking MBH_200_start_duur2_MVE
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_start_duur2_MVE (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Medicatieverstrekkings datum tijd T om 12:30 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Verstrekte hoeveelheid 28 stuks
Geneesmiddel - primaire code PANTOZOL TABLET MSR 20MG (code = '1163094' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '52272' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '106275' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie verstrekkingsverzoek MBH_200_start_duur2_VV
MBH identificatie MBH_200_start_duur2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.6 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

4.2.7 Scenario 1.3 - MBH_200_chronisch

Toedieningsafspraak MBH_200_chronisch_TA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_chronisch_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Toedieningsafspraak datum tijd T om 12:32 uur
Gebruiksperiode Vanaf T
Ingangsdatum T
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Geneesmiddel - primaire code ROTER APC TABLET (code = '202185' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Relatie medicatieafspraak
Identificatie MBH_200_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
MBH identificatie MBH_200_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieverstrekking MBH_200_chronisch_MVE
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_chronisch_MVE (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Medicatieverstrekkings datum tijd T om 12:32 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Verstrekte hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code ROTER APC TABLET (code = '202185' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie verstrekkingsverzoek MBH_200_chronisch_VV
MBH identificatie MBH_200_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.8 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

4.2.9 Scenario 1.4 - MBH_200_chronisch

Toedieningsafspraak MBH_200_chronisch_TA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_chronisch_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Toedieningsafspraak datum tijd T - 20 dagen om 12:32 uur
Gebruiksperiode Vanaf T - 20 dagen
Ingangsdatum T - 20 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Geneesmiddel - primaire code ROTER APC TABLET (code = '202185' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T - 20 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Relatie medicatieafspraak
Identificatie MBH_200_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
MBH identificatie MBH_200_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieverstrekking MBH_200_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Medicatieverstrekkings datum tijd T om 12:35 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Verstrekte hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code ROTER APC TABLET (code = '202185' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie verstrekkingsverzoek MBH_200_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
MBH identificatie MBH_200_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.10 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

4.2.11 Scenario 1.5 - MBH_200_dosis_stuks

Toedieningsafspraak MBH_200_dosis_stuks_TA
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_dosis_stuks_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Toedieningsafspraak datum tijd T om 12:35 uur
Gebruiksperiode Vanaf T, tot en met T + 29 dagen
Ingangsdatum T
Einddatum T + 29 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Geneesmiddel - primaire code FLIXOTIDE DISKUS INHPDR 100MCG 60DO (code = '1029754' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO 60DO DISKUS (code = '45624' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO (code = '92487' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T, tot en met T + 29 dagen, 2 maal per dag 1 dosis, inhalatie
Toedieningsweg inhalatie (code = '62' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 2 maal per dag 1 dosis
Relatie medicatieafspraak
Identificatie MBH_200_dosis_stuks_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
MBH identificatie MBH_200_dosis_stuks (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieverstrekking MBH_200_dosis_stuks_MVE
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_200_dosis_stuks_MVE (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1)
Medicatieverstrekkings datum tijd T om 12:35 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Verstrekte hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel - primaire code FLIXOTIDE DISKUS INHPDR 100MCG 60DO (code = '1029754' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO 60DO DISKUS (code = '45624' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO (code = '92487' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie verstrekkingsverzoek MBH_200_dosis_stuks_VV
MBH identificatie MBH_200_dosis_stuks (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.12 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper


5 Scenarioset 2: afhandelen medicatievoorschriften met basale inhoud toedieningsafspraak en medicatieverstrekking - andere elementen

5.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
2.1 Aanvullende instructie (TA) MBH_200_aanvullendeinstructie MBH_200_aanvullendeinstructie_TA MBH_200_aanvullendeinstructie_MVE
2.2 Toelichting (TA), toelichting (MVE) MBH_200_toelichting MBH_200_toelichting_TA MBH_200_toelichting_MVE
2.3 Reden van voorschrijven (TA) MBH_200_redenvanvoorschrijven MBH_200_redenvanvoorschrijven_TA MBH_200_redenvanvoorschrijven_MVE
2.5 Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) MBH_200_aanvullendeinformatiewensen MBH_200_aanvullendeinformatiewensen_TA MBH_200_aanvullendeinformatiewensen_MVE
2.6 Toedieningsweg (TA) MBH_200_Toedieningsweg MBH_200_Toedieningsweg_TA MBH_200_Toedieningsweg_MVE


5.2 Inhoudelijke gegevens

6 Scenarioset 3: afhandelen medicatievoorschriften met stop-toedieningsafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

6.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
3.1a
Benodigd voor scenario 3.1b
 
MBH_200_stoppen MBH_200_stoppen_TA_start MBH_200_stoppen_MVE
3.1b
Stop-toedieningsafspraak, met reden staken
LET OP: stoppen toedieningsafspraak van scenario 3.1a
MBH_200_stoppen MBH_200_stoppen_TA_staken
3.2a
Benodigd voor scenario 3.2b
MBH_200_wijzigen_verhoging MBH_200_wijzigen_verhoging_TA_start MBH_200_wijzigen_verhoging_MVE
3.2b
Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-ta + nieuwe ta) met MVE
LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.2a
MBH_200_wijzigen_verhoging MBH_200_wijzigen_verhoging_TA_wijzigingmetMVE
MBH_200_wijzigen_verhoging_TA_techstaken
MBH_200_wijzigen_verhoging_MVE_extra
3.3a
Benodigd voor scenario 3.3b
MBH_200_wijzigen_verlaging MBH_200_wijzigen_verlaging_TA_start MBH_200_wijzigen_verlaging_MVE
3.3b
Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-ta + nieuwe ta) zonder MVE
LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.3a
MBH_200_wijzigen_verlaging MBH_200_wijzigen_verlaging_TA_wijzigingzonderMVE
MBH_200_wijzigen_verlaging_TA_techstaken
3.4a
Benodigd voor scenario 3.4b
MBH_200_onderbreken MBH_200_onderbreken_TA_start MBH_200_onderbreken_MVE
3.4b
Onderbreken toedieningsafspraak
LET OP: onderbreking toedieningsafspraak van scenario 3.4a
MBH_200_onderbreken MBH_200_onderbreken_TA_onderbreken
3.5a
Benodigd voor scenario 3.5b
MBH_200_TAwijzigen MBH_200_TAwijzigen_TA_start MBH_200_TAwijzigen_MVE
3.5b
Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-ta + nieuwe ta) en MVE
LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 3.5a
MBH_200_TAwijzigen MBH_200_TAwijzigen_TA_anderePRK
MBH_200_TAwijzigen_TA_techstaken
MBH_200_TAwijzigen_MVE_anderePRK


6.2 Inhoudelijke gegevens

7 Scenarioset 6: afhandelen medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

7.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
6.1 Variabele frequentie
MBH_200_variabelefrequentie MBH_200_variabelefrequentie_TA MBH_200_variabelefrequentie_MVE
6.2 Interval MBH_200_interval MBH_200_interval_TA MBH_200_interval_MVE
6.3 Variabele hoeveelheid (1) MBH_200_variabelehoeveelheid MBH_200_variabelehoeveelheid_TA MBH_200_variabelehoeveelheid_MVE
6.4 Zonder keerdosis MBH_200_zonderkeerdosis MBH_200_zonderkeerdosis_TA MBH_200_zonderkeerdosis_MVE
6.5 Bijzondere keerdosis MBH_200_bijzonderekeerdosis MBH_200_bijzonderekeerdosis_TA MBH_200_bijzonderekeerdosis_MVE
6.6 Variabele hoeveelheid (2)
MBH_200_variabelehoeveelheid2 MBH_200_variabelehoeveelheid2_TA MBH_200_variabelehoeveelheid2_MVE
6.7a Tijdstippen MBH_200_tijdstippen_flexibel MBH_200_tijdstippen_flexibel_TA MBH_200_tijdstippen_flexibel_MVE
6.7b Tijdstippen MBH_200_tijdstippen_niet_flexibel MBH_200_tijdstippen_niet_flexibel_TA MBH_200_tijdstippen_niet_flexibel_MVE
6.8 Weekdagen MBH_200_weekdagen MBH_200_weekdagen_TA MBH_200_weekdagen_MVE
6.9 Dagdeel MBH_200_dagdeel MBH_200_dagdeel_TA MBH_200_dagdeel_MVE
6.10 Cyclisch schema MBH_200_cyclischschema MBH_200_cyclischschema_TA MBH_200_cyclischschema_MVE
6.11 Afbouw schema en doseerduur MBH_200_afbouwschema MBH_200_afbouwschema_TA MBH_200_afbouwschema_MVE
6.12 Variabele hoeveelheid en maximum MBH_200_variabelehoeveelheidenmaximum MBH_200_variabelehoeveelheidenmaximum_TA MBH_200_variabelehoeveelheidenmaximum_MVE
6.13 Toedieningssnelheid MBH_200_toedieningssnelheid MBH_200_toedieningssnelheid_TA MBH_200_toedieningssnelheid_MVE
6.14 Toedieningsduur MBH_200_toedieningsduur MBH_200_toedieningsduur_TA MBH_200_toedieningsduur_MVE
6.15 Zo nodig
MBH_200_zonodig MBH_200_zonodig_TA MBH_200_zonodig_MVE


7.2 Inhoudelijke gegevens

8 Scenarioset 7: afhandelen medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

8.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
7.1 Alle ingrediënten MBH_200_magistraalalleingredienten MBH_200_magistraalalleingredienten_TA MBH_200_magistraalalleingredienten_MVE
7.2 Actief ingrediënt MBH_200_magistraalactieveingredient MBH_200_magistraalactieveingredient_TA MBH_200_magistraalactieveingredient_MVE
7.3 90 miljoen nummer MBH_200_magistraal90miljoennr MBH_200_magistraal90miljoennr_TA MBH_200_magistraal90miljoennr_MVE


8.2 Inhoudelijke gegevens

9 Scenarioset 8: afhandelen medicatievoorschriften op basis van voorschrift met kopie medicatieafspraak

9.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
8.1 Verstrekking onder andermans toedieningsafspraak MBH_200_VVandermansMA MBH_200_MVEandermansTA_TA MBH_200_MVEandermansTA_MVE
8.2 Stoppen andermans toedieningsafspraak MBH_200_stakenandermansMA MBH_200_stakenandermansTA_TA2 MBH_200_stakenandermansTA_andermansMVE
8.3 Onderbreken andermans toedieningsafspraak MBH_200_onderbrekenandermansMA MBH_200_onderbrekenandermansTA_TA2 MBH_200_onderbrekenandermansTA_andermansMVE
8.4 Wijzigen andermans medicatieafspraak
MBH_200_wijzigenandermansMA MBH_200_wijzigenandermansTA_TA_techstaken MBH_200_wijzigenandermansTA_andermansMVE


9.2 Inhoudelijke gegevens

10 Scenarioset 9: afhandelen medicatievoorschriften met medicatieverstrekking - overige elementen

10.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
9.1a Logistieke verbruiksperiode MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_start_eind MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_TA MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MVE
9.1b
GDS
MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_eind MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_eind_TA MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE
9.1c
Logistieke verbruiksduur
MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_TA MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MVE
9.2 Herhalingen MBH_200_herhalingen MBH_200_herhalingen_TA MBH_200_herhalingen_MVE
9.3
Afleverlocatie en Aanschrijfdatum
MBH_200_afleverlocatie MBH_200_afleverlocatie_TA MBH_200_afleverlocatie_MVE


10.2 Inhoudelijke gegevens


11 Scenarioset 10: afhandelen medicatievoorschriften met toedieningsafspraak o.b.v. ZI-nr

11.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id MVE id
10.1 HPK geneesmiddel MBH_200_HPKvoorschrijven MBH_200_HPKvoorschrijven_TA MBH_200_HPKvoorschrijven_MVE
10.2 ZI-nr geneesmiddel
MBH_200_ZINRvoorschrijven MBH_200_ZINRvoorschrijven_TA MBH_200_ZINRvoorschrijven_MVE


11.2 Inhoudelijke gegevens


12 Documenthistorie

Datum Omschrijving
2022-04-05 publicatie

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens afhandelen voorschrift addendum.