Medicatieproces 9 versie 2.0.0 - testgegevens - medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (TA)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de systeemrol:

  • MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) toedieningsafspraak.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

  1. Voer de gegevens van alle te testen toedieningsafspraken in voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
  2. De simulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht.
  3. Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier beschikbaar moet stellen als medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor toedieningsafspraak.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Beschikbaarstellend systeem

Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen of moeten worden:

  • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
  • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (toedieningsafspraak). LET OP: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen (of aanvullende bouwstenen) betreft op andermans medicamenteuze behandeling.

3.5 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarioset 0: filtercriteria

4.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving
0.1
Alle toedieningsafspraken van de patiënt, zonder aanvullend filtercriterium (Antwoord: bericht met 6 toedieningsafspraken)
0.2
Specifieke toedieningsafspraak met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_200_QA1_TA" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 toedieningsafspraak)
0.3
Toedieningsafspraken met een filter op productcode (PRK 3956) (Antwoord: bericht met 1 toedieningsafspraak)
0.4
Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum (alles vanaf T-21) (Antwoord: bericht met 4 toedieningsafspraken)
0.5
Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-22) (Antwoord: bericht met 3 toedieningsafspraken)
0.6
Toedieningafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum (alles vanaf T-21 tot en met T-7) (Antwoord: bericht met 3 toedieningsafspraken)
0.7
Toedieningsafspraken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_200_QA1" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 toedieningsafspraak)
0.8
Een antwoord zonder toedieningsafspraken (filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-110)) (Antwoord: bericht zonder toedieningsafspraken)


4.2 Inhoudelijke gegevens
5 Scenarioset 1: toedieningsafspraak basale inhoud - gebruiksperiode

5.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id
1.1
Toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
MBH_200_start_eind MBH_200_start_eind_TA
1.2a
Toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)
MBH_200_start_duur MBH_200_start_duur_TA
1.2b
Toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)
MBH_200_start_duur2 MBH_200_start_duur2_TA
1.3
Toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)
MBH_200_chronisch MBH_200_chronisch_TA
1.4
Toedieningsafspraak met eenheid 'dosis/stuks'
MBH_200_dosis_stuks MBH_200_dosis_stuks_TA


5.2 Inhoudelijke gegevens
6 Scenarioset 2: toedieningsafspraak basale inhoud - andere elementen

6.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id
2.1 Aanvullende instructie MBH_200_aanvullendeinstructie MBH_200_aanvullendeinstructie_TA
2.2 Toelichting MBH_200_toelichting MBH_200_toelichting_TA
2.3 Reden van voorschrijven MBH_200_redenvanvoorschrijven MBH_200_redenvanvoorschrijven_TA
2.4 Aanvullende informatie MBH_200_aanvullendeinformatiewensen MBH_200_aanvullendeinformatiewensen_TA
2.5 Toedieningsweg MBH_200_Toedieningsweg MBH_200_Toedieningsweg_TA


6.2 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 3: stop-toedieningsafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

7.1 Scenario’s

LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte afspraken.

Scenario Beschrijving MBH id TA id
3.1
Stop-toedienafspraak, met reden staken
MBH_200_stoppen MBH_200_stoppen_TA_start
MBH_200_stoppen_TA_staken
3.2 Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging
MBH_200_wijzigen_verhoging MBH_200_wijzigen_verhoging_TA_start
MBH_200_wijzigen_verhoging_TA_wijzigingmetMVE
MBH_200_wijzigen_verhoging_TA_techstaken
3.3
Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging
MBH_200_wijzigen_verlaging MBH_200_wijzigen_verlaging_TA_start
MBH_200_wijzigen_verlaging_TA_wijzigingzonderMVE
MBH_200_wijzigen_verlaging_TA_techstaken
3.4
Onderbreken toedieningsafspraak
MBH_200_onderbreken MBH_200_onderbreken_TA_start
MBH_200_onderbreken_TA_onderbreken
3.5
Tweede MVE ivm TA met nieuwe PRK.
MBH_200_TAwijzigen MBH_200_TAwijzigen_TA_start
MBH_200_TAwijzigen_TA_techstaken
MBH_200_TAwijzigen_TA_anderePRK


7.2 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 4

Niet van toepassing.

9 Scenarioset 5

Niet van toepassing.

10 Scenarioset 6: toedieningsafspraken met diverse doseerschema's

10.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id
6.1 Variabele frequentie MBH_200_variabelefrequentie MBH_200_variabelefrequentie_TA
6.2 Interval MBH_200_interval MBH_200_interval_TA
6.3 Variabele hoeveelheid (1) MBH_200_variabelehoeveelheid MBH_200_variabelehoeveelheid_TA
6.4 Zonder keerdosis MBH_200_zonderkeerdosis MBH_200_zonderkeerdosis_TA
6.5 Bijzondere keerdosis MBH_200_bijzonderekeerdosis MBH_200_bijzonderekeerdosis_TA
6.6 Variabele hoeveelheid (2) MBH_200_variabelehoeveelheid2 MBH_200_variabelehoeveelheid2_TA
6.7a Tijdstippen flexibel MBH_200_tijdstippen_flexibel MBH_200_tijdstippen_flexibel_TA
6.7b Tijdstippen niet flexibel MBH_200_tijdstippen_niet_flexibel MBH_200_tijdstippen_niet_flexibel_TA
6.8 Weekdagen MBH_200_weekdagen MBH_200_weekdagen_TA
6.9 Dagdeel MBH_200_dagdeel MBH_200_dagdeel_TA
6.10 Cyclisch schema MBH_200_cyclischschema MBH_200_cyclischschema_TA
6.11 Afbouw schema en doseerduur MBH_200_afbouwschema MBH_200_afbouwschema_TA
6.12 Variabele hoeveelheid en maximum MBH_200_variabelehoeveelheidenmaximum MBH_200_variabelehoeveelheidenmaximum_TA
6.13 Toedieningssnelheid MBH_200_toedieningssnelheid MBH_200_toedieningssnelheid_TA
6.14 Toedieningsduur MBH_200_toedieningsduur MBH_200_toedieningsduur_TA
6.15 Zo nodig MBH_200_zonodig MBH_200_zonodig_TA


10.2 Inhoudelijke gegevens
11 Scenarioset 7: toedieningsafspraken met magistraal/eigen artikel

11.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id
7.1 Alle ingrediënten MBH_200_magistraalalleingredienten MBH_200_magistraalalleingredienten_TA
7.2 Actief ingrediënt MBH_200_magistraalactieveingredient MBH_200_magistraalactieveingredient_TA
7.3 90 miljoen nummer MBH_200_magistraal90miljoennr MBH_200_magistraal90miljoennr_TA


11.2 Inhoudelijke gegevens
12 Scenarioset 8: andermans toedieningsafspraak

Nog niet van toepassing.

13 Scenarioset 9

Niet van toepassing.

14 Scenarioset 10: toedieningsafspraak o.b.v. ZI-nr

14.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id TA id
10.1 ZI-nr geneesmiddel MBH_200_ZINRvoorschrijven MBH_200_ZINRvoorschrijven_TA


14.2 Inhoudelijke gegevens
15 Documenthistorie

Datum OmschrijvingDeze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens medicatiegegevens toedieningsafspraak addendum.