mp:V2.0.0 testgegevens medicatiegegevens ontvangen MTD: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
[[Bestand:Nictiz_logo_PO_rechts_rgb.png |link=https://www.nictiz.nl/|rechts|Naar nictiz.nl]]
 
[[Bestand:Nictiz_logo_PO_rechts_rgb.png |link=https://www.nictiz.nl/|rechts|Naar nictiz.nl]]
 +
 +
[[mp:Vcurrent_Kwalificatie#Medicatieproces_9_versie_2.0.0_testmateriaal_en_kwalificatiescripts_voor_Kickstart|Terug naar alle testscenario's]]
  
 
== Inleiding ==  
 
== Inleiding ==  

Huidige versie van 2 sep 2022 om 13:27


Naar nictiz.nl

Terug naar alle testscenario's

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de systeemrol:

  • MedicatieGegevens Ontvangend systeem (MP-MGO) medicatietoediening.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

  1. De simulator verstuurt een ‘Medicatiegegevens sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
  2. Ontvang het ‘Medicatiegegevens sturen’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.
  3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een ‘ontvangstbevestiging’ bericht.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als medicatiegegevens ontvangend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatietoediening.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarioset 11: toedieningen - diverse inhoud

4.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MTD id
11.1 Toediening auteur is mantelzorger MBH_200_wdsmtd1 MBH_200_wdsmtd1_MTD1
11.2 Afwijkende toediening MBH_200_wdsmtd1 MBH_200_wdsmtd1_MTD2
11.3 Toediening auteur is patient MBH_200_wdsmtd1 MBH_200_wdsmtd1_MTD3
11.4 Niet toegediend MBH_200_wdsmtd1 MBH_200_wdsmtd1_MTD4


4.2 Inhoudelijke gegevens


5 Scenarioset 13: relatie contact en episode

5.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MTD id
13.4 Contact Episode MBH_200_contactepisode MBH_200_contactepisode_MTD1


5.2 Inhoudelijke gegevens


6 Documenthistorie

Datum Omschrijving
2022-04-05 publicatie


Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens medicatiegegevens MGS/MGO medicatietoediening addendum.