mp:V2.0.0 testgegevens medicatiegegevens raadplegen MVE: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Scenarioset 2: verstekking basale inhoud - andere elementen)
Regel 71: Regel 71:
 
<br>
 
<br>
  
== Scenarioset 2: verstekking basale inhoud - andere elementen ==
+
== Scenarioset 2: verstrekking basale inhoud - andere elementen ==
 
=== Scenario’s ===
 
=== Scenario’s ===
  

Versie van 14 jan 2022 om 14:56Naar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de systeemrol:

  • MedicatieGegevens Raadplegend systeem (MP-MGR) medicatieverstrekking.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : email adres volgt

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

  1. Stuur voor de genoemde patiënt het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht.
  2. De simulator verstuurt een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht met inhoudelijke gegevens.
  3. Verwerk dit bericht.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als medicatiegegevens raadplegend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieverstrekking.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarioset 0: filtercriteria

4.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving
0.1 Alle verstrekkingen van de patiënt, zonder aanvullend filtercriterium
(Antwoord: bericht met 6 verstrekkingen)
0.2
Specifieke verstrekking met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_200_QA1_MVE" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 verstrekking)
0.3
Verstrekkingen met een filter op productcode (PRK 3956) (Antwoord: bericht met 1 verstrekking)
0.4
Verstrekking met een filter op verstrekkingsperiode – ingangsdatum (alles vanaf T-21) (Antwoord: bericht met 4 verstrekkingen)
0.5
Verstrekkingen met een filter op verstrekkingsperiode – einddatum (alles voor T-22) (Antwoord: bericht met 3 verstrekkingen)
0.6
Verstrekkingen met een filter op verstrekkingsperiode – ingangsdatum én einddatum (alles vanaf T-21 tot en met T-7) (Antwoord: bericht met 3 verstrekkingen)
0.7
Verstrekkingen met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_200_QA1" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 verstrekking)
0.8
Een antwoord zonder verstrekking (filter op verstrekkingsperiode – einddatum (alles voor T-110)) (Antwoord: bericht zonder verstrekking)


4.2 Inhoudelijke gegevens


5 Scenarioset 1: verstrekkingen - extra MVE

5.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
1.1
Meerdere verstrekkingen onder dezelfde MBH (chronische medicatie)
MBH_200_chronisch MBH_200_chronisch_MVE
MBH_200_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA


5.2 Inhoudelijke gegevens


6 Scenarioset 2: verstrekking basale inhoud - andere elementen

6.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
2.1 Toelichting MBH_200_toelichting MBH_200_toelichting_MVE
2.2 Aanvullende informatie MBH_200_aanvullendeinformatiewensen MBH_200_aanvullendeinformatiewensen_MVE


6.2 Inhoudelijke gegevens

7 Scenarioset 3

Niet van toepassing.

8 Scenarioset 4

Niet van toepassing.

9 Scenarioset 5

Niet van toepassing.

10 Scenarioset 6

Niet van toepassing.

11 Scenarioset 7: verstrekkingen met magistraal/eigen artikel

11.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
7.1 Alle ingrediënten MBH_200_magistraalalleingredienten MBH_200_magistraalalleingredienten_MVE
7.2 Actief ingrediënt MBH_200_magistraalactieveingredient MBH_200_magistraalactieveingredient_MVE
7.3 90 miljoen nummer MBH_200_magistraal90miljoennr MBH_200_magistraal90miljoennr_MVE


11.2 Inhoudelijke gegevens12 Scenarioset 8: andermans verstrekking

Nog niet van toepassing.

13 Scenarioset 9: verstrekking overige elementen

13.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
9.1b GDS MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_eind MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE
9.1c Verbruiksduur MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen MBH_200_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MVE
9.3 Afleverlocatie en aanschrijfdatum MBH_200_afleverlocatie MBH_200_afleverlocatie_MVE


13.2 Inhoudelijke gegevens

{


14 Scenarioset 10: verstrekking o.b.v. ZI-nr

14.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
10.1 ZI-nr geneesmiddel MBH_200_ZINRvoorschrijven MBH_200_ZINRvoorschrijven_MVE


14.2 Inhoudelijke gegevens


15 Documenthistorie

Datum Omschrijving


Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens medicatiegegevens medicatieverstrekking addendum.