mp:V6.12 Ontwerp medicatieproces extramuraal: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Ontwerp Medicatieproces extramuraal V6.12|Ontwerp Medicatieproces extramuraal V6.12}}
+
{{#customtitle:Ontwerp Medicatieproces extramuraal V6.12|Ontwerp Medicatieproces Extramuraal V6.12}}
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=mp|title=V6.12 Ontwerp_medicatieproces}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=mp|title=V6.12 Ontwerp_medicatieproces}}</noinclude>
=Ontwerp medicatieproces extramuraal V6.12=
+
=Ontwerp Medicatieproces Extramuraal V6.12=
  
 
==Inleiding==
 
==Inleiding==

Versie van 24 okt 2013 om 15:41

{{#customtitle:Ontwerp Medicatieproces extramuraal V6.12|Ontwerp Medicatieproces Extramuraal V6.12}}

Dit materiaal is onderdeel van Medicatieproces V6.12 Ontwerp_medicatieproces.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Ontwerp Medicatieproces Extramuraal V6.12

Inleiding

Doel en scope

Dit document beschrijft hoe de zorgtoepassing medicatieproces is ontworpen, en hoe de toepassing het farmaceutisch proces ondersteunt. Nog niet alle activiteiten van het proces worden ondersteund. Voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt verwezen naar het document [EMD plus].

Het ontwerp medicatieproces beschrijf het ambulante farmaceutisch proces en de ondersteuning ervan. Deze ondersteuning omvat het raadplegen en opleveren van voorschriften, verstrekkingen en potentiële contra-indicaties. Ook omvat het ontwerp het verzenden van een recept of een recept vooraankondiging als opdacht naar de verstrekker. Tenslotte wordt het verstrekkingsresultaat naar de voorschrijver verzonden.Beschrijving van de informatiestandaard

De arts en de apotheker zijn verbonden met elkaar door middel van het Electronisch Medisch Dossier (EMD). Hierbij verstuurt de arts medicatievoorschrijvingen naar de apotheker. Vervolgens verstrekt de apotheker de medicatie aan de patiënt.

De volgende transacties kunnen worden uitgevoerd in het medicatieproces. Bij de transacties staat welke actoren een rol spelen in de transactie en of de transactie optioneel of required is binnen het profiel van het extramurale medicatieproces.

Tabel Transacties, actoren en omschrijvingen
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit
Medicatievoorschriften versturen (met of zonder elektronische handtekening) Medicatievoorschrift-zender


Medicatievoorschrift-ontvanger

Versturen van een medicatievoorschrift. Dit kan zowel met als zonder elektronische handtekening. Een voorschrift zonder EH kan gezien worden als een vooraankondiging van het rechtsgeldige voorschrift met EH.

Uitzondering: Bij het verstrekken van Opium is een voorschrift met elektronische handtekening niet rechtsgeldig en voldoet alleen een handgeschreven voorschrift met onuitwisbare inkt.

O
Medicatieverstrekking versturen Medicatievoorschrift-zender


Medicatievoorschrift-ontvanger

Notificeren van medicatievoorschrijver dat er een medicatieverstrekking is gedaan. O
Verstrekkingen raadplegen Medicatiebewaker

Verstrekkingen-verstrekker

Bewaakt de medicatieveiligheid van het voorschrift of de verstrekking door te kijken naar de al verstrekte verstrekkingen. R
Condities opvragen Medicatiebewaker


Conditieverstrekker

Bewaakt de medicatieveiligheid van het voorschrift of de verstrekking door te kijken naar eventuele contra-indicaties. R
Medicatievoorschriften opvragen Medicatiebewaker


Voorschriften-verstrekker

Bewaakt de medicatieveiligheid van het voorschrift of de verstrekking door te kijken naar de al verstrekte voorschriften. O


Component diagram van het extramurale medicatieprocesProcesflow

Het extramurale medicatieproces begint wanneer de patiënt medicatie voorgeschreven krijgt (inclusief herhaalrecept) of wanneer de arts iets wijzigt in de medicatie die de patiënt gebruikt. De arts controleert voor het voorschrijven op o.a. interacties met andere geneesmiddelen, contra-indicaties, allergiën en dosering. Daarnaast wordt er gekeken naar de medicatiegeschiedenis en gebruik van de patiënt. Wanneer er na het controleren geen reden is om de medicatie niet voor te schrijven, schrijft de arts de medicatie voor en informeert hierover de verstrekker. De voorschrijver zal in veel gevallen eerst een vooraankondiging sturen en later een rechtsgeldig voorschrift (met elektronische handtekening). De verstrekker ontvangt het voorschrift en ook de verstrekker voert medicatieveiligheid uit door te kijken naar de medicatiegeschiedenis en te controleren op o.a. interacties met andere geneesmiddelen, contra-indicaties, allergiën en dosering. Wanneer de apotheker vraagtekens zet bij de medicatie kan hij contact zoeken met de arts en een overleg hebben over de medicatie. Eventueel zal de arts dan een nieuw voorschrift verstrekken. Wanneer de voorgeschreven medicatie getoetst is en er zijn geen twijfels dan wordt de medicatie verstrekt en brengt de verstrekker de voorschrijver op de hoogte van de verstrekking.


Sequence diagram van het extramurale medicatieproces